Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Budowa i rola

Układnerwowy

Reakcja na bodźce jest szybka i krótkotrwała.(IMPULSY NERWOWE)

Regulacja nerwowo -hormonalna

Reakcja na bodźce jest wolna, ale długtrwała(HORMONY)

układ dokrewny

układ nerwowy

3. Kontrola i koordynowanie pracy wszystkich układów narządów.

2. Reakcja na bodźce.

1. Odbieranie i analizowanie bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

Rola układu nerwowego

Przeanalizuj schemat na str. 174 - 175.

Trochę języka angielskiego :)- dendrite - dendryty- nucleus - jądro komórkowe- cell body - ciało komórki- axon - akson- myelin sheath - osłonka mielinowa- axon terminal - zakończenie aksonu- direktion electrical impulse travels - kierunek przepływu impulsu elektrycznego

NEURON- komórka nerwowa to jednostka budulcowa i funkcjonalna układu nerwowego

mózgowie

ośrodkowy układ nerwowy

obwodowy układ nerwowy

nerwy czaszkowe i rdzeniowe

rdzeń kręgowy

Podział układu nerwowego ze względu na budowę

O układzie autonomicznym więcej znajdziesz w podręczniku na str. 176

autonomiczny

współczulny

przywspółczulny

-kieruje pracą narządów wewnętrznych i przemianą materii- jego działanie nie zależy od naszej woli

Podział układu nerwowego ze względu na działanie

- steruje pracą mięśni szkieletowych; umożliwia kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym za pośrednictwem narządów zmysłów- zwykle zależy od naszej woli.

somatyczny

Autor ilustracji:Przyrodnicy do tablicy

Zrób w zeszycie notatkę według wzoru:

Jeśli chcesz się przekonać, jak skomplikowany i sprawny jest Twój układ nerwowy, obejrzyj film:

i życzę przyjemnej nauki

Dziękuję za uwagę