Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

Transcript

Rozwój Kościoła w średniowiecznej Polsce,Polska w średniowieczu...,,Temat 34:,Przyjęcie chrztu przez Mieszka I dało początek państwu polskiemu i zapoczątkowało proces chrystianizacji ludności zamieszkałej na jego terenie.Rozwój chrześcijaństwa, choć napotykał liczne trudności, stale postępował i przyczyniał się do wielostronnego rozwoju pańswtwa, Polaków i ich kultury.,Chrzest Mieszka I - i co dalej?,Niech każdy przyjmie chrzest,Początki szerzenia chrześcijaństwa,Chrystianizacja ludności polskiej była procesem trudnym i żmudnym. Brakowało tych, którzy mieli nieść Ewangelię Polakom. Pogańskie zwyczaje, tradycje i wierzenia długo były obecne w życiu ludzi, nawet tych ochrzczonych. Potrzeba było dużo starań i czasu, aby wierni zaczęli mysleć jak prawdziwi chrześcijanie.,Dz 2, 36-39,Pomyśl ...,O jakich skutkach przyjęcia chrztu mówi Święty Piotr?,Komu Bóg daje swoje obietnice?,Do czego wzywał Piotr swoich słuchaczy?,Kiedy po wniebowstąpieniu Chrystusa Święty Piotr głosił wśród ludności żydowkiej Ewangelię i wzywał do nawrócenia, wielu uwierzyło, przyjęło chrzest i naukę chrześcijańską. Jednakże jej głosiciele napotykali wiele trudności - byli stawiani przez arcyapłanów przed sądem za głoszenie Ewangelii, a ludzie ochrzczeni stali się ofiarami prześladowań.,,Znaczenie Kościoła dla rozwoju duchowego Polaków,,Znaczenie Kościoła dla rozwoju duchowego Polaków,Znaczenie Kościoła dla rozwoju duchowego Polaków,Już pod koniec XIIIw. Polska była krajem mocno zakożenionym w chrześcijaństwie, a poziom życia religijnego na jej terenach dorównywał poziomowi krajów europejskich, które naukę Chrystusa przyjęły dużo wcześniej.,Rozwój sztuki chrześcijańskiej w średniowiecznej Polsce,Styl romański - styl w architekturze i sztuce wczesnośredniowiecznej, nawiązujący do sztuki starożytnego Rzymu. Jego główne cechy to: proste, ciężkie bryły budowli, grube mury o charakterze obronnym, wąskie otwory okienne i drzwiowe masywne wieże.Styl gotycki - styl w architekturze i sztuce, który zaczął się rozwijać w połowie XIIw. Bryły budowli nabrały lekkości, dzięki między innymi ostrym łukom sklepień, licznym strzelistym wieżom i wieżyczkom oraz oknom wypełnionym witrażami.Kościół mariacki - potoczna nazwa kościoła o wezwaniu maryjnym,Ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie,- Kościoły i klasztory, które powstawały budowane były początkowo z drewna, później te bardziej znaczące budowano z kamienia.- W X i XIw. wznoszono w Polsce katedry w formie bazylikowej (np.: w Poznaniu, Gnieźnie, Krakowie) oraz okazałe obiekty klasztorne (opactwo benedyktyńskie w Tyńcu).- Przykłady budowli w stylu gotyckim to bazyliki mariackie w Krakowie i w Gdańsku.- Budowle sakralne zdobiono dekoracjami rzeźbiarskimi na bardzo wysokim poziomie wykonania. Nawiązywały do scen biblijnych oraz prawd wiary.- Najbardziej znane dzieła sztuki rzeźbiarskiej okresu średniowwiecza, to: Drzwi Gnieźnieńskie, ołtarz Wita Stwosza,Drzwi GnieźnieńskieXII w.,Kościół Mariacki w Krakowie,Powstanie i rozwój szkolnictwa,- wzrost chrześcijaństwa zrodził potrzebę kształcenia duchowieństwa- pierwsze szkoły przyklasztorne powstają w Polsce w XIw., zakładane i prowadzone przez duchownych wykształconych na uczelniach europejskich- nowoczesny system nauczania- przy szkołach powstają biblioteki- w 1364r. założono Uniwersytet w Krakowie - najstarsza polska uczelnia- od XIIIw. powstają na wsiach szkoły parafialne w których uczono podstawowych wiadomości: pisania, czytania, prostych rachunków,Praca w zeszycie:,Napisz jakie było znaczenie Kościoła dla rozwoju życia i wiary w poczatkach narodu polskiego?,Dziękuję za uwagę!,,Ps 93, 1-2