Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

Szczęść BożePrzed nami Uroczystość Zwiastowania. Na pewno znasz tę historię, w której Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi i mówi Jej, że zostanie Mamą Syna Bożego. Żeby jednak przypomnieć sobie wszystkie okoliczności związane z tą niecodzienną sytuacją zapraszam do odkrywania kolejnych cyfr.

Jeśli masz w domu Pismo Święte to odszukaj fragment Łk 1, 26-38 (w Ewangelii św. Łukasza w rozdziale 1 wersety od 26 do 38 - Zwiastowanie Maryi)

Jeśli nie masz Pisma Świętego oto ten fragment:Zwiastowanie MaryiW szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Zachęcam Cię dziś do modlitwy za Twoją Mamę.Pomódl się za Nią teraz modlitwąZdrowaś Maryjo.

Na koniec proszę podziękuj swojej mamie, że żyjesz i zrób dla niej jakąś niespodziankę. Liczę na Twoją pomysłowość.

Szczęść Boże, pamiętam o Tobie w modlitwie