Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SANTIAGOVR_EN

Presentation

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

1. CO TWOIM ZDANIEM JEST NAJWAŻNIEJSZYM CELEM ŻYCIA CZŁOWIEKA?2. KTO POMAGA NAM TEN CEL OSIĄGNĄĆ?,jest drogą,+ rodzina,VIDEO,oDPOWIEDZ NA PYTANIA:,- wiecznym.on obdarza nas łaskami, które są niezbędne w codzienności. pan jest źródłem wszystkich łask.w szczególny sposób uzyskujemy potrzebne łaski w sakramentach pojednania i eucharystii.,jezus jest jedynym pośrednik między bogiem a nami,życie jest drogą prowadzącą do zbawienia,?,PRESS START,bruno ferrero,",WĘDRUJEMY PRZEZ ŻYCIE,bóg prowadzi każdego człowieka,+sława,temat 38,+ pieniądze,?,Bóg pragnie naszego szczęścia.pragnie, byśmy doszli do miejsca, w którym szczęście nie ma granic, do spotkania z nim.,?,",WYDAWNICTWO ŚWIĘTY WOJCIECH,prawdą całkowitą, zupełną. on objawił nam Boga- powiedział kim jest bóg i czego oczekuje od człowieka.,zmieniamy się,ponieważ nikt nie może dojść do domu ojca inaczej jak tylko przez niego. bóg przyjmuje naszą miłość i cześć jedynie przez chrystusa.,jest życiem,jest prawdą,+ bóg,odwaga kornika jana,?,- które z celów są aktualne także po śmerci?- jakie cele zaliczamy do "belki", a jakie do świata, które odkryły korniki?- Jak rozumieć fragment ewangelii J 14,6?,Praca w zeszycie,?,Odpowiedział mu Jezus: <<ja jestem drogą, prawdą i zyciem. nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. (...)>>. J 14,6,7kim będziemy?8jaki zawód wybierzemy?9czym będziemy się kierowali w życiu?10kto nam pomoże w życiowych wyborach?,1rośniemy2zmieniamy się3coraz więcej potrafimy4cieszymy się nowymi umiejętnościami5sprawnościami6zmierzamy ku dorosłości,Jaki jest cel naszego życia?,+życie wieczne,bóg ma plan dotyczący naszego życia,Pozwólmy się Bogu prowadzić.,Jezus,DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!,jEZUS DROGĄ ! JESTEŚ PANEM I DLA CIEBIE ŻYJĘ!,COŚ DLA UCHA...,