Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sakrament bierzmowania

podstawowe informacje

START

Email: correo@electronico.com

Email: Michal.Krupa@diecezja.opole.pl

Apostołowie

Materia...

Video

Powtórka

Notatki

Index

Pierwsze bierzmowanie

Email: correo@electronico.com

Email: Michal.Krupa@diecezja.opole.pl

Kiedy było pierwsze bierzmowanie

Pierwsze bierzmowanie, którego dostąpili apostołowie i uczniowie było w Wieczerniku, po Wniebowstępieniu Pana Jezusa.

Kliknij "Więcej" aby zobaczyć fragment Pisma Świętego mówiący o tym wydarzeniu

Powtórka

Notatki

Video

Materia...

Apostołowie

1 Bierzmowanie

WIĘCEJ

Email: correo@electronico.com

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. «Upili się młodym winem» drwili inni.


Przejdź do następnej karty

Email: Michal.Krupa@diecezja.opole.pl

Co dało bierzmowanie uczniom?

Powtórka

Notatki

Zobacz, że przed zesłaniem Ducha Świętego apostołowie byli "zamknięci z obawy przed Żydami.

Po przyjściu Ducha stali się odważni i zaczęli głosić Chrystusa, nazwet za cecę swojego życia. Prawei wszyscy, z wyjątkiem św. Jana, zginęli śmiercią męczeńską.

Przejdź do następnej karty

Video

Materia...

Apsotołowie

1 Bierzmowanie

Email: correo@electronico.com

Email: Michal.Krupa@diecezja.opole.pl

Notatki

Powtórka

Video

Materia...

Apostołowie

1 Bierzmowanie

Bierzmowanie współcześnie

Klknij zdjęcia

Email: correo@electronico.com

Email: Michal.Krupa@diecezja.opole.pl

Szafarzem sakramentu bierzmowania jest zazwyczaj biskup. Choć czasem zdarza się, że bierzmować może zwykły ksiądz. Dzieje się tak w momencie, kiedy do sakramentów wtajemniczenia przystępuje osoba dorosła. Udziela się jej wtedy wszystkich trzech (chrztu, bierzmowania i Komunii św.)

Innym przypadkiem jest niebezpieczeństwo śmierci. Wtedy także zwykły ksiądz może udzielić bierzmowania

Materią sakramentu bierzmowania jest olej krzyżma. ten sam, którym zostaliśmy namaszczeniu w czasie chrztu i którym namaszcza się też ręce nowo wyświęconych księży.

Olej ten święci biskup w czasie Mszy Krzyżma, która zazwyczaj odbywa się w Wielki Czwartek rano we wszystkich katedrach.

Formułą sakramentu bierzmowania (słowami, które trzeba wypowiedzieć) są:

Biskup: N. (Tutaj wstawia imię kandydata do bierzmowania), przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Kandydat: Amen.Powtórka

Notatki

Video

Materia...

Apostołowie

1 Bierzmowanie

Do czego potrzeba bierzmowania?

Zobacz fragment nagrania z sakramentu bierzmowania. Zwróć uwagę na to, gdzie jest namaszczany kandydat.


Przejdź do następnej karty

Email: correo@electronico.com

Email: Michal.Krupa@diecezja.opole.pl

Powtórka

Notatki

Video

Materia

Apostołowie

1 Bierzmowanie

Zapamiętaj

Namaszcza się czoło kandydata

Kandydatowi towarzyszy świadek

Name and Surname

Czego oczekujecie od tego sakramentu?

Kliknij w znak cudzysłowiu aby dowiedzieć się więcej

Przejdź do następnej karty

Email: correo@electronico.com

Dawniej wierzono, że w czole mieści się cała sfera mózgu odpowiedzialna za wstyd. Stąd też zaczęto namaszczać cało, aby Duch Święty odsuwał wstyd przez wyznawanie wiary, a dzięki temu abyśmy mogli żyć właśnie wiarą.


Świadkiem bierzmowania najczęściej jest któryś z chrzestnych. Podkreśla to niejako ciągłość sakramentów wtajemniczenia. Oczywiście są sytuacje, w których świadkiem jest ktoś inny (rodzeństwo, rodzić albo jakaś ciocia czy wujek). Najlepiej wybór świadka skonsultować z księdzem czy katechetą przygotowującym do bierzmowania.


Biskup jeszcze przed samym sakramentem zadaje pytanie: Czego oczekujecie od tego sakramentu?

Kandydaci odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Ta odpowiedź właśnie wskazuje na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Przez bierzmowanie staniesz się odważny w wyznawaniu swojej wiary.

Email: Michal.Krupa@diecezja.opole.pl

Powtórka

Notatki

Video

Materia...

Apostołowie

1 Bierzmowanie

Zadanie

Przydatne strony

Email: Michal.Krupa@diecezja.opole.pl