Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

REPASSEM A TERCER!

Nens i nenes de tercer!En aquest quadern trobareu activitats i reursos per treballar a casa les cosetes que hem anat fent a l'escola de mates i català.Ens retrobarem aviat!Ana i Anabel

Català

Lèxic

Gramàtica

Ortografia

Lectures

Augmentatius i diminutius

Sinònims i antònims

Contraris DES-/ IN-

Onomatopeies

Tipus de frases

Subjecte i predicat

Noms comuns i noms propis

Infinitius

Majúscules

i/ ix

r/rr

c/q/qu

g/gu

El conte

El text argumentatiu

El diàleg

Üs del diccionari

Present, passat, futur

Heu de clicar a sobre del símbol "+" anirem pujant dictats, activitats, contes...un recull que estem seleccionant per a tots vosaltres!

Adjectius qualificatius

AUGMENTATIUS I DIMINUTIUSUtilitzem elsaugmentatius quan volem dir que una cosa ésgran ogrossa.Quan a un mot hi afegim un sufix que indica dimensions grans (-às/-assa), formen unaugmentatiu: gossàs, casassa.Tambéfem servir el sufix (–ot/-ota), bestiota, pedrota.Utilitzem elsdiminutius quan volem dir que una cosa éspetita.Quan a unmot hi afegim un sufix que indica petitesa (-et/-eta,-ol/-ola),formen undiminutiu: osset, rierol.De vegades, en afegir-hi els sufixos, la paraula primitiva canvia la seva ortografia:roca --> roqueta,amiga--> amigueta, ós --> ossàs.EXEMPLES DIMINUTIUSEXEMPLES AUGMENTATIUSAnimal- animaletBèstia- bestiolaVeu- veuetaPloma- plometaPilota- pilotetaPetit- petitetCara- caretaCara- caronaTaula- tauletaLlibre- llibretPantaló- pantalonetLlit- llitetForquilla - forquilletaCarrer - carreróPobre - pobriccolom - colomíporc - porcellporta - portellaBèstia- bestiassaBèstia- bestiotaUll- ullàsCotxe- cotxàsCotxe - cotxarroTros- trossàsTassa- tassassaPaper- paperàsVaca- vacassaGos- gossàsXicot- xicotàsMans- manassaÀnec - anegotCabra - cabrotaCadira - cadirassaHome- homenotVeu - veuarraPeus- peuotsCasa- casotaCapsa- capsota

Mates

Numeració

Operacions

Resolució de problemes

Comparació

Valor relatiu

Nombres romans

Propietats de la suma

Agrupar per sumar

Restes portant-ne

Prova de la resta

Multiplicacions portant-ne

Doble i triple

Multiplicacions per unitat seguida de zeros

Agrupar per multiplicar

Repassem taules

Multiplicar per 2 i 3 xifres

Quadrat i cub

La divisió

Lectura i esciptura de nombres

Sumes portant-ne

Heu de clicar a sobre del símbol "+" anirem pujant dictats, activitats, contes...un recull que estem seleccionant per a tots vosaltres!

Geometria imesura

Massa /longitud

Problemes

Prismes/ Piràmides

Càlcul mental.Clica a la bombeta!

Pràctica operacions!Clica a la calculadora

Altres:

MEDI