Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

-IZMY

MĘCZĄCE

-NIMY

I SYMPATYCZNE

-izmy

Archaizmy

1

Neologizmy

Kolokwializmy

3

4

Eufemizmy

2

archaizm

forma wyrazu, wyraz, jego znaczenie, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia i są przestarzałe, termin pochodzi z języka greckiego [gr. archaíos ‘dawny’],w literaturze archaizmy są stosowane w celach stylizatorskich (stylizacja archaiczna = archaizacja) lub ekspresywnych.

sąmnienie = sumienie

tworzec = twórca

giezło = koszula

wszytko = wszystko

wyraz, zwrot lub znaczenie wyrazu nowo powstałew jakimś językutermin pochodzi z języka greckiegoneo+logos = nowe słowoneologizmy występują również w utworach literackich, gdzie pełnią funkcję artystyczną

neologizm

jesieniara

hajs

bryk

kolokwializm

wyraz lub wyrażenie niedbałe, używane w języku potocznymzastosowanie kolokwializmu w innej niż potoczna formie wypowiedzi stanowi uchybienie stylistyczne.w literaturze pięknej używanie kolokwializmów ma miejsce niezbyt często, za to zawsze w sytuacjach jednoznacznych (aby autor nie został posądzony o brak warsztatu). Poeta Miron Białoszewski uczynił stosowanie kolokwializmów jedną z cech charakterystycznych swojej twórczości.

jechać po bandzie

Introduction here

facetka

wciskać kit

walnąć

figura stylistyczna polegającana sformułowaniu wypowiedziw taki sposób, aby załagodzićjej znaczenieeufemizmy występują na przykład w "Trenach" J. Kochanowskiego, gdzie skrzynka = trumna, sen żelazny, nieprzespany = śmierć

eufemizm

wyraz, który wygląda tak samo, ale znaczy co innego

homonim

bal [kłoda] - bal [impreza]zamek [budowla] - zamek [w drzwiach]

wyraz przeciwstawny

antonim

dobry-złymały-duży

wyraz bliskoznaczny

synonim

kobieta, dama, dziewczyna, panna

sympatyczne -nimy

PRZEĆWICZ!