Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

EDWARD HOPPER

Presentation

SANTIAGOVR_EN

Presentation

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

Transcript

Neologizmy,3,Archaizmy,,Kolokwializmy,1,PRZEĆWICZ!,-izmy,-IZMY,4,Eufemizmy,2,MĘCZĄCE,kolokwializm,archaizm,forma wyrazu, wyraz, jego znaczenie, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia i są przestarzałe, termin pochodzi z języka greckiego [gr. archaíos ‘dawny’],w literaturze archaizmy są stosowane w celach stylizatorskich (stylizacja archaiczna = archaizacja) lub ekspresywnych.,sąmnienie = sumienie,tworzec = twórca,giezło = koszula,wszytko = wszystko,neologizm,wyraz, zwrot lub znaczenie wyrazu nowo powstałew jakimś językutermin pochodzi z języka greckiegoneo+logos = nowe słowoneologizmy występują również w utworach literackich, gdzie pełnią funkcję artystyczną,jesieniara,hajs,bryk,wyraz lub wyrażenie niedbałe, używane w języku potocznymzastosowanie kolokwializmu w innej niż potoczna formie wypowiedzi stanowi uchybienie stylistyczne.w literaturze pięknej używanie kolokwializmów ma miejsce niezbyt często, za to zawsze w sytuacjach jednoznacznych (aby autor nie został posądzony o brak warsztatu). Poeta Miron Białoszewski uczynił stosowanie kolokwializmów jedną z cech charakterystycznych swojej twórczości.,jechać po bandzie,facetka,Introduction here,walnąć,wciskać kit,eufemizm,figura stylistyczna polegającana sformułowaniu wypowiedziw taki sposób, aby załagodzićjej znaczenieeufemizmy występują na przykład w "Trenach" J. Kochanowskiego, gdzie skrzynka = trumna, sen żelazny, nieprzespany = śmierć,wyraz przeciwstawny,antonim,homonim,sympatyczne -nimy,wyraz, który wygląda tak samo, ale znaczy co innego,wyraz bliskoznaczny,synonim,-NIMY,I SYMPATYCZNE