Want to make creations as awesome as this one?

lekcja

Transcript

3

ARTYSTA


Sławomir Mrożek

2

1

4

Joanna Klimas

1

Twórca

Kliknij w zdjęcie i zapoznaj się z biografią Sławomira Mrożka, a później wykonaj zadnie.

żródło - Wyborcza.pl

Uzupełnijcie rozpoczęte wypowiedzi, wykorzystując informacje o pisarzu zawarte w artykule.


Sławomir Mrożek jest autorem następujących utworów...

Uważam, że pisarz...

Najbardziej zaciekawiło mnie to, że...

Zdziwił mnie fakt, że...

Myślę, że warto...

2

Utwór

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z opowiadaniem.

żródło: skokiporozum.blogspot.com

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY

Spróbujcie samodzielnie określić elementy świata przedstawionego.

Odpowiedzi znajdziecie pod obrazkami.

CZAS AKCJI

MIEJSCE AKCJI

BOHATEROWIE

WYDARZENIA

Nie męczcie się!

Czas jest nieokreślony!

No cóż, miejsce także określone niezbyt precyzyjnie - to cyrk (bez konkretów).

To z pozoru proste:

  • Kogut
  • Lis

i...

  • narrator - ujawniający się np. w zdaniu: Ja i Lis zatrzymaliśmy się opodal.

Mamy zatem do czynienia z narracją pierwszoosobową, jednak nie wiemy dokładnie, kim jest narrator. Na pewno jest on świadkiem i uczestnikiem wydarzeń.

Fabuła jest bardzo prosta. Główny wątek to ambicje Koguta.

Wydarzenia dotyczą rozmowy kwalifikacyjnej bohatera odbytej z dyrektorem cyrku.

Jeszcze o bohaterach...

Zastanówcie się, jaki, znany Wam dobrze, środek artystyczny został zastosowany w utworze.

Odpowiedź pod obrazkiem (źródło: )

Jaki zabieg został zastosowany w „Artyście”?


Zastosowanym środkiem artystycznym jest, oczywiście, personifikacja. Bohaterami, oprócz narratora, są Kogut i Lis Jednak prezentowane postawy i zachowania nie występują w świecie zwierząt, lecz ludzi. Kogut pragnie być sławny i bogaty. Chce też wolności i zagranicznych wojaży. To postawa typowa dla celebryty, raczej nie dla prawdziwego artysty. Dla niego ani sztuka, ani prawda nie są ważne. Nie jest utalentowany, niczym specjalnym się nie wyróżnia. Pewnie byłby atrakcją, gdyby umiał ryczeć jak lew, co można sobie wyobrazić, ale on tego nie potrafi. Koguta cechują za to pewność siebie i wysoka choć nieadekwatna ocena własnych możliwości. Jest dumny, zarozumiały i obrażalski jak stereotypowa gwiazda.
Lis jest postacią, która towarzyszy Kogutowi, ale nie uświadamia mu jego wad i śmieszności w sposób bezpośredni. Szydzi z marzeń Koguta:
- Sława i pieniądze. A może nawet wyjazdy za granicę.
– I z powrotem – dodał Lis.
Drwi z ambicji i zachowania towarzysza:
W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro. Wreszcie nie wytrzymałem.
– Co ci strzeliło do głowy, dlaczego chciałeś grać lwa?
– Jak to, dlaczego… – odpowiedział za niego Lis. – Czy widziałeś kiedy artystę bez ambicji?

Opowieść Sławomira Mrożka a historia literatury

Zapewne już się domyślacie, z jakim gatunkiem literackim powinniście skojarzyć opowieść o Kogucie.?

W których utworach:

- piętnuje się i ośmiesza ludzkie wady?

- zawarty jest dydaktyzm, a z nim pojawiają się morały?

- cechy ludzi są reprezento wane przez zwierzęta?

- występuje alegoria?


To, oczywiście, BAJKI

Info

dydaktyzm «dążenie do kształtowania u kogoś właściwych postaw lub poglądów poprzez pouczanie go lub dawanie wzorów do naśladowania» sjp.pwn.pl

morał «pouczający wniosek, który można wyciągnąć z jakiegoś wydarzenia lub sytuacji» (sjp.pwn.pl)

alegoria «w literaturze i sztuce: postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny» (sjp.pwn.pl)

"Artysta" S.Mrożka a bajki

Jakie postawy uosabia
kogut?

Info

materiały WSiP

źródło: maszuwage.pl - cały artykuł: klik

Czy „Artysta” jest podobny do oświeceniowej bajki?

Zarówno w przypadku bajek jak i w przypadku „Artysty” można mówić o ponadczasowej, stale aktualnej i uniwersalnej wymowie tych utworów.

Jednak u Mrożka zwierzęta nie są przedstawione w sposób alegoryczny. Lis nie jest alegorią sprytu i przebiegłości. Również Kogut nie jest tym, który pianiem obwieszcza poranek. Nie ma też w„Artyście” wyraźnego morału, a wymowa utworu jest przewrotna i oparta na grotesce. Groteska jest szczególnym rodzajem komizmu. Elementy świata ukazuje niczym w krzywym zwierciadle. Wyolbrzymia je i deformuje. Posługuje się absurdem i sprzecznością.

I bajka, i opowiadanie to utwory narracyjne, należące do epiki. Bajka jednak pisana jest wierszem, a opowiadanie prozą.

Przeczytaj poniższy tekst i napisz, co łączy go z opowiadaniem pt."Artysta".


Odpowiedzcie na pytania i zastanówcie się nad tym, czy to jedyne możliwe odczytanie utworu. Może macie inne zdanie na temat postawy Koguta?

est. 2019

Subtitle here

Jak jest?

Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

Jak powinno być?

Wnioski - co trzeba zrobić?

na podstawie materiałów WSiP

odpowiedzi pod obrazkami

VS

Która z sentencji ilustruje sytuację przedstawioną w opowiadaniu S.Mrożka? Uzasadnij wybór.

Podsumowanie

Na zakończenie wysłuchajcie wykładu.


Wykonajcie ćwiczenia podsumowujące.

Link do oryginalnego materiału CKE: klik

Dla chętnych

Spodobała Ci się propozycja literacka Stanisława Mrożka?


Może sięgniesz po słuchowiska?

3

2

1

4

Finis coronat opus!

Uff! Byliście dzielni!

Dziękuję za uwagę! :)