Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pan Jezus cierpiał i umarł także za nas. Podobnie jak mieszkańcy Jerozolimy i my oddajmy cześć Panu Jezusowi uczestnicząc we Mszy Świętej i procesji z palmami w Niedzielę Palmową.

Przyjrzyjcie się proszę portretom królów. Wiecie już dobrze, że król to osoba, która rządzi - ma władzę. Posiada królestwo, zamek, służbę, rycerzy i wielkie bogactwo. Króla można poznać po tym, że ubrany jest w piękne szaty, na głowie ma koronę, siedzi na tronie, a w ręku trzyma berło - znak władzy.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie Temat dzisiejszego spotkania to: "Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Niedziela Palmowa" Na początku pomódlmy się słowami "Modlitwy Pańskiej"

Pan Jezus jest Królem, ale zupełnie innym niż ci królowie, o których była mowa. Nie posiadał bogactwa: pięknych szat, klejnotów, ani karety. Jest Królem ludzkich serc i pragnie, aby wszyscy byli dla siebie dobrzy i wzajemnie się kochali. Żyjąc tu na ziemi, nie wymagał, aby ludzie Mu służyli, lecz to On służył innym - pomagał, uzdrawiał, pocieszał, wzywał wszystkich do miłości. Posłuchajmy: https://www.youtube.com/watch?v=ZDtFxPeLe8I&feature=emb_rel_end

Ludzie kochali Jezusa i kiedy przybywał do jakiejś miejscowości, wszyscy bardzo się cieszyli i witali Go radośnie. Niezwykłe powitanie zgotowali Mu mieszkańcy Jerozolimy. Przybył On tam tydzień przed swoją męką i śmiercią. Wjechał na osiołku, tak, jak dawniej podróżowano. Mieszkańcy Jerozolimy witali Go bardzo radośnie. Witali Go jak Króla. Rzucali na drogę zielone gałązki palm i wznosili okrzyki: Hosanna! - słowo to oznacza cześć, chwała. W Piśmie Świętym jest napisane: "Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie" Pan Jezus wjeżdżając na osiołku do Jerozolimy, pokazał, że jest Królem cichym, skromnym i niosącym pokój. Zobaczmy: https://www.youtube.com/watch?v=mBBvNukgCsw

Wydarzenie uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy obchodzimy w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu - w Niedzielę Palmową. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień. Wielki, bo wspominamy w nim bardzo ważne wydarzenia: śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie, to znaczy wstanie z grobu. W Niedzielę Palmową przychodzimy do kościoła z palmami, które kapłan poświęca. Palmy przypominają nam radosne powitanie Jezusa, a także Jego zwycięstwo nad śmiercią - zmartwychwstanie. A tu co nieco o palmach: https://www.youtube.com/watch?v=MMVPXaXvHAc

Zadanie: 1. Postaraj się uczestniczyć w Niedzielę Palmową we Mszy św. i procesji z palmami. 2. Narysuj w podręczniku palmę na Niedzielę Palmową. 3. Spróbuj ułożyć puzzle: Link skopiuj i wklej w wyszukiwarkę internetową. Powodzenia https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=065780969a29 Wjazd do Jerozolimy - jigsaw puzzle (20 pieces)Free online jigsaw puzzle...Jigsaw Planet

Na zakończenie uwielbijmy Boga słowami piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=rtqxy00ZFM8 Szczęść Boże