Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FIT AND HEALTHY

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

Transcript

Powtórka przed egzaminem,Liryka, liryka,pani z polaka,Cechy liryki,Cechy liryki,- pisana wierszem;- podział na strofy i wersy;- moga pojawiać się rymy;- obecność środków artystycznych;- podmiot liryczny;- rytmizacja;- pobudzanie emocji i wyobraźni.,Gatunki liryki,Gatunki liryki,Fraszka - krótki utwór, najczęściej rymowany, o różnorodnej tematyce, często humorystyczny, zakończony puentą.Przykład,Gatunki liryki,Sonet - gatunek poetycki, który składa się z czterech strof: dwóch czterowersowych (opisowych) i dwóch trzywersowych (refleksyjnych).Przykład,Hymn - gatunek o patetycznym nastroju, którego tematyka dotyczy rzeczy najwyższej wagi.Przykład,Gatunki liryki,Gatunki liryki,Tren - utwór o charakterze żałobnym, będący wyrazem żalu i pochwalą zmarłej osoby.Przykład,Gatunki liryki,Pieśń - utwór dawniej związany z obrzędami; do jego cech zaliczamy rytmizację, powtórzenia, paralelizmy.Przykład,Środki artystyczne,Środki artystyczne,- metafora- ożywienie- uosobienie- anafora- epitet- onomatopeje- powtórzenie,- porównanie- pytanie retoryczne- apostrofa- wykrzyknienie- peryfraza,Jaki to środek artystyczny?,Jaki to środek artystyczny?,ANAFORA,Nic szczególnego na pierwszy rzut oka. Widać wodę. Widać jeden z jej brzegów. Widać czółno mozolnie płynące pod prąd. Widać nad wodą most i widać ludzi na moście. W. Szymborska, Ludzie na moście ,EPITET,Jaki to środek artystyczny?,O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną I światła szarego blask sączy się senny... O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... L. Staff, Deszcz jesienny ,Jaki to środek artystyczny?,OŻYWIENIE,Opadły mgły i miasto ze snu się budzi, Górą czmycha już noc. E. Stachura, Opadły mgły, wstaje nowy dzień ,Jaki to środek artystyczny?,Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące, Tam jako trzody owiec na murawie śpiące. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz ,PORÓWNANIE,ONOMATOPEJE(wyrazy dźwiękonaśladowcze),Jaki to środek artystyczny?,Biało. Patrzcie na polance Świerk. Wróbel usiadł na tym świerku: Ćwierk, Ćwierk, Ćwierk! T. Kubiak, Ptasia choinka ,Jaki to środek artystyczny?,PYTANIE RETORYCZNE,Przebóg! Jak żyję, serca już nie mając? Nie żyjąc, jako ogień w sobie czując? J. A. Morsztyn, Cuda miłości ,Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne: człowiek i zwierzę miłość i nienawiść wróg i przyjaciel ciemność i światło (…).,POWTÓRZENIE,Jaki to środek artystyczny?,Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź. T. Różewicz, Ocalony ,METAFORA,w dziesiątym roku życia zostałem ojcem gdy po napiętym oczekiwaniu z kasztana zanurzonego w wodzie ukazał się żółty kiełek Z. Herbert, Pan od przyrody ,Jaki to środek artystyczny?,Jaki to środek artystyczny?,O Boże, napełnij mię ciszą jak pole kwitnącym lnem! K. Iłłakowiczówna, Modlitwa o pokój ,APOSTROFA,UOSOBIENIE,Cicho potok gada, gwarzy pośród skał O tym deszczu, co z chmury trochę wody dał. Świerki zapatrzone w horyzontu kres Głowy pragną wysoko, jak najwyżej wznieść. A. Starzec, Bieszczady ,Jaki to środek artystyczny?,,Dziękuję! :)