Want to make creations as awesome as this one?

לא מונוטוני

Transcript

סרטוני ביואינפורמטיקה

מטלת חובה ביוטכנולוגיה י"ב תש"פ

המשימה

ללמד כלים ביואינפורמטיים דרך סיפר מסגרת באמצעות סרטים של צילום מסך.

נקודת התחלה

סיפור מסגרת

:חישבו על מה אתם רוצים לספר

לבחור גן/חלבון/מחלה
כדאי לחפש רעיונות דרך PDB"מולקולת החודש" ב

חישבו מאיפה אתם מתחילים

?רצף של גן מבדיקה גנטית
?רצף של גן חדש ולא מוכר
?שם של מחלה/גן/חלבון

שימוש בכלים

התוצר

הסריטו את השימוש בכלים

ממליצה להסריט עם כלים חינמיים
apowersoft
screencastomatic
או כלי הסרטה בנויים במערכת ההפעלה

בחרו שלושה כלים

הדגימו לפחות 5 מאפיינים של כל כלי
כמובן - יש צורך לתרגל ולחפש לפני ההסרטה

הערות אחרונות

Sources

link

עבודה ביחידים או בזוגות
יש לתפוס נושאים ולקבל אישור ממני לפי תחילת עבודה
יש לפרסם סירטונים בפדלט
אפשר סירטון ארוך על 3 כלים/ 3 סרטונים
אחד על כל כלי
אתגרו את עצמכם - השתמשו בכלים ובפונקציות שאתם צריכים לתרגל - זה כל הרעיון