Want to make creations as awesome as this one?

לא מונוטוני

Transcript

סרטוני ביואינפורמטיקה

מטלת חובה ביוטכנולוגיה י"ב תש"פ

המשימה

ללמד כלים ביואינפורמטיים דרך סיפר מסגרת באמצעות סרטים של צילום מסך.

נקודת התחלה

סיפור מסגרת

:חישבו על מה אתם רוצים לספרלבחור גן/חלבון/מחלהכדאי לחפש רעיונות דרך PDB"מולקולת החודש" ב

חישבו מאיפה אתם מתחילים?רצף של גן מבדיקה גנטית ?רצף של גן חדש ולא מוכר?שם של מחלה/גן/חלבון

שימוש בכלים

התוצר

הסריטו את השימוש בכליםממליצה להסריט עם כלים חינמייםapowersoftscreencastomaticאו כלי הסרטה בנויים במערכת ההפעלה

בחרו שלושה כליםהדגימו לפחות 5 מאפיינים של כל כליכמובן - יש צורך לתרגל ולחפש לפני ההסרטה

הערות אחרונות

Sources

link

עבודה ביחידים או בזוגותיש לתפוס נושאים ולקבל אישור ממני לפי תחילת עבודהיש לפרסם סירטונים בפדלטאפשר סירטון ארוך על 3 כלים/ 3 סרטונים אחד על כל כליאתגרו את עצמכם - השתמשו בכלים ובפונקציות שאתם צריכים לתרגל - זה כל הרעיון