Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

RODZAJE I GATUNKI

LITERACKIE

START

na początek...

Na początek...

Klikaj w ruszające się pola,

kryją one dodatkowe informacje

lub polecenia!

Klikaj w te znaki!
garść teorii

CO TO SĄ RODZAJE LITERACKIE?

Rodzaje literackie to sposób klasyfikacji (podziału) dzieł ze względu

na posiadane cechy.

KAŻDY RODZAJ DZIELI SIĘ NA GATUNKI

ABY ROZPOZNAĆ RODZAJE LITERACKIE, TRZEBA ZASTANOWIĆ SIĘ:

3. O czym mówi utwór?

2. Kto mówi w utworze?

1. Jak wygląda utwór?

EPIKA

LIRYKA

DRAMAT

ROZRÓŻNIAMY

TRZY RODZAJE LITERACKIE

garść teorii

Kliknij w każdą kartkę i zapoznaj się z przykładami tych rodzajów literackich.

Zapisz to w zeszycie!
liryka

LIRYKA

PODMIOT LIRYCZNY mówi o uczuciach, emocjach


pisana WIERSZEM -wersy, zwrotki, rymy, środki stylistyczne

język metaforyczny (ukryte znaczenie)

A

B

C

D

ADRESAT = ODBIORCA WIERSZA


Zapisz to w zeszycie!
epika

EPIKA

o wydarzeniach opowiada NARRATOR

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY

pisana PROZĄ (najczęściej)

wątki, akcja, FABUŁA

A

B

C

D

Zapisz to w zeszycie!
dramat

DRAMAT


AKTY, SCENY, ODSŁONY, podział na ROLE

TEKST GŁÓWNY (DIALOGI I MONOLOGI), TEKST POBOCZNY (DIDASKALIA)

A

B

C

D

przeznaczony

do wystawienia

na scenie

o wydarzeniach mówią BOHATEROWIE

Zapisz to w zeszycie!
uwaga

Na kolejnej stronie czeka Cię samodzielny test.

Zastanów się, jak powinien być uzupełniony dany prostokąt, następnie odkryj odpowiedź i sprawdź, czy miałeś rację!

test

gatunki

gatunki

KAŻDY RODZAJ DZIELI SIĘ NA

gatunki

liryki

gatunki

dramatu

gatunki

epiki

Kliknij w ruszające się pola i zrób sobie notatkę!

tragedia, komedia, dramat romantyczny, dramat właściwy, tragikomedia

baśń, bajka, mit, legenda, powieść, opowiadanie, nowela, epopeja

wiersz, fraszka, elegia, hymn, oda, sonet, pieśń, tren

na koniec...

Na koniec...

Do każdego rodzaju literackiego dobierz określenie, na przykład:

nużący

pobudzający wyobraźnię

atrakcyjny dla moich równieśników

trzymający w napięciu

wymagający wysiłku umysłowego

trudny w odbiorze

Następnie uzasadnij w kilku zdaniach, dlaczego tak je oceniasz.