Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Temat: Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa

Zapisz w zeszycie temat lekcji

Temat: Kanada- środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

NaCoBeZu:

-zaznaczam Kanadę i jej stolicę na mapie,

-opisuję klimat Kanady i strefy roślinne

-opisuję wpływ klimatu na rolnictwo Kanady

-wymieniam czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze mające wpływ na rozwój rolnictwa Kanady


Zadanie
na rozgrzewkę

Wirtualne lekcje geografii dla kl. 8

Subtitle here

1

2

3

Pora na podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Jeśli chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj temat w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (jeśli posiadasz)

4