Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

DESMOND TUTU

Interactive Image

VANDANA SHIVA

Interactive Image

CRAIG HODGES

Interactive Image

VIRTUAL LIBRARY

Interactive Image

TRAIN

Interactive Image

CLC MALL MAP

Interactive Image

Transcript

Temat: Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa

Zapisz w zeszycie temat lekcji

Temat: Kanada- środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

NaCoBeZu:

-zaznaczam Kanadę i jej stolicę na mapie,

-opisuję klimat Kanady i strefy roślinne

-opisuję wpływ klimatu na rolnictwo Kanady

-wymieniam czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze mające wpływ na rozwój rolnictwa Kanady


Zadanie
na rozgrzewkę

Wirtualne lekcje geografii dla kl. 8

Subtitle here

1

2

3

Pora na podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Jeśli chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj temat w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (jeśli posiadasz)

4