Want to make creations as awesome as this one?

MZ

Transcript

17.03

R

A

M

A

E

N

K

S

T

START

1. Jakie są skutki sakramentu chrztu (wymień min. 3)?

przeczytaj

lub obejrzyj, posłuchaj


2. Napisz słowa formuły chrztu?

przeczytaj

1. Co to jest bierzmowanie?

KKK 1285 - przeczytaj

lub obejrzyj, posłuchaj


2. Z obrzędu bierzmowania:

Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: ? ? ? ? ?

przeczytaj, ZAPAMIĘTAJ


19.03 w naszej parafii odpust ku czci św. Józefa - pamiętajmy o modlitwie.

1. Które sakramenty przyjmuje się tylko raz?

przeczytaj


2. Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?

Mt 28, 19

1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

przeczytaj


2. Wymień części mszy św.

obejrzyj, posłuchajlub

1. Jakie są skutki sakramentu pokuty i pojednania?

KKK 1496 - przeczytaj

lub obejrzyj, posłuchaj


2. Stopnie sakramentu święceń i zadania.

KKK 1554 - przeczytaj

lub obejrzyj, posłuchaj

1. W jakich okolicznościach (komu) udzielany jest sakrament namaszczenia chorych?

KKK 1514 - przeczytaj

lub obejrzyj, posłuchaj


2. Co to jest wiatyk?

KKK 1524 - przeczytaj

1. Czym jest sakrament małżeństwa?

KKK 1601 - przeczytaj


2. Kto udziela sakramentu małżeństwa?

KKK 1630 - przeczytaj


25 marca - Zwiastowanie Pańskie, uroczystość - pamiętajmy o modlitwie

Anioł Pański

Katecheza o sakramentach św.

Na najbliższe dni przygotowane są po dwa pytania, na które należy pisemnie odpowiedzieć po uprzednim zapoznaniu się z tekstem źródłowym. Odpowiedzi zapisuj w zeszycie.

Nie zapominajcie o formacji duchowej - modlitwa, lektura Pisma św.

1. Co to są sakramenty i kto je ustanowił?

przeczytaj


2. Podział sakramentów, przyporządkuj je.

przeczytaj - KKK Część druga Dział drugi: 1211, 1212, 1422, 1499, 1534

lub obejrzyj, posłuchaj

1. Sprawdź swoją wiedzę.


2. Sprawdź swoją wiedzę.

podsumuj - zaśpiewaj