Want to make creations as awesome as this one?

MZ

More creations to inspire you

Transcript

17.03

E

A

A

K

R

M

N

S

T

START

Katecheza o sakramentach św.Na najbliższe dni przygotowane są po dwa pytania, na które należy pisemnie odpowiedzieć po uprzednim zapoznaniu się z tekstem źródłowym. Odpowiedzi zapisuj w zeszycie.Nie zapominajcie o formacji duchowej- modlitwa, lektura Pisma św.

1. Co to są sakramenty i kto je ustanowił?przeczytaj2. Podział sakramentów, przyporządkuj je.przeczytaj - KKK Część druga Dział drugi: 1211, 1212, 1422, 1499, 1534lub obejrzyj, posłuchaj

1. Które sakramenty przyjmuje się tylko raz?przeczytaj2. Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?Mt 28, 19

1. Jakie są skutki sakramentu chrztu (wymień min. 3)?przeczytajlub obejrzyj, posłuchaj2. Napisz słowa formuły chrztu?przeczytaj

1. Co to jest bierzmowanie?KKK 1285 - przeczytajlub obejrzyj, posłuchaj2. Z obrzędu bierzmowania:Biskup:Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?Kandydaci: ? ? ? ? ?przeczytaj, ZAPAMIĘTAJ19.03 w naszej parafii odpust ku czci św. Józefa - pamiętajmy o modlitwie.

1. Co to jest Najświętszy Sakrament?przeczytaj2. Wymień części mszy św.obejrzyj, posłuchajlub

1. Jakie są skutki sakramentu pokuty i pojednania?KKK 1496 - przeczytajlub obejrzyj, posłuchaj2. Stopnie sakramentu święceń i zadania.KKK 1554 - przeczytajlub obejrzyj, posłuchaj

1. Czym jest sakrament małżeństwa?KKK 1601 - przeczytaj2. Kto udziela sakramentu małżeństwa?KKK 1630 - przeczytaj25 marca - Zwiastowanie Pańskie, uroczystość - pamiętajmy o modlitwieAnioł Pański

1. W jakich okolicznościach (komu) udzielany jest sakrament namaszczenia chorych?KKK 1514 - przeczytajlub obejrzyj, posłuchaj2. Co to jest wiatyk?KKK 1524 - przeczytaj

1. Sprawdź swoją wiedzę.2.Sprawdź swoją wiedzę.

podsumuj - zaśpiewaj