Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

MYŚLENIE WIZUALNE NA LEKCJACH FIZYKI

WIELKOŚCI FIZYCZNE


KOLEJNE LEKCJE

RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ

SIŁA

ZAMIANA JEDNOSTEK

ATOMY

I CZĄSTECZKI

ODDZIAŁYWANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE

WIZUANA
FIZYKA

STANY SKUPIENIA

SUBSTANCJI
Home

WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ

MASA A CIĘŻAR CIAŁA

GĘSTOŚĆ

CIŚNIENIE

PRAWO PASCALA

PRAWO ARCHIMEDESA

RUCH I JEGO wZGLĘDNOŚĆ

RUCHY

KOLEJNE LEKCJE


Home

WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ

ZASADY DYNAMIKI NEWTONA

ENERGIA WEWNĘTRZNA

.

.

.

.

.

SPOSOBY PRZEKAZYWANIA CIEPŁA

SKALE TEMPERATUR