Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Meediapädevuse viktoriin

ALUSTA

Õigesti vastates liigutakse järgmise küsimuse juurde, valesti vastamise korral proovi uuesti!

Näed sotsiaalmeedias ringlemas sellise kaanepildiga lugu. Mis sa sellest arvad?

Tundub usaldusväärne, Delfi logo on ka peal

Tundub kahtlane, tegemist on valeuudisega

Paanika! Ma ei taha seda vaktsiini...

Levib info, et ühe riigi võimud varjavad andmeid miljonite inimeste koroonaviirusesse nakatumise kohta. Kas see info võiks tõele vastata?

Jah, kõikjal maailmas tundub nii olevat

Võimud valetavad tihti faktide kohta, seega ei imestaks

Ei, see on ilmselt mõeldud paanika külvamiseks

Sageli näeme nii hea kvaliteediga pilte, et ei tee enam vahet tegelikkusel ja arvutiga genereeritud kujutisel. Vaata pilti ja mõtle, kas tegemist on:

Arvutiga genereeritud pilt

Päris foto, tehtud kaameraga

Perearst ütleb, et rahvatarkused toimivad alati ja tema kasutab küüslauku koroonaviiruse vältimiseks. Kas see aitab koroonaviirust eemal hoida?

Jah, kuna perearst ütleb nii

Küüslauk on küll tervislik, kuid pole tõestatud, et see koroonaviiruse vastu aitab

Jah, suurtes kogustes küüslaugu söömine aitab koroonaviirust eemal hoida

Lisaks arvutiga loodud kujutistele tegeletakse ka fotode töötlemisega, nt lisatakse sinna midagi juurde/kustutatakse ära. Vaata seda pilti ning otsusta:

Selline kala on päriselt olemas

Fotole on hambad juurde töödeldud

Kogenud hiina teadlased ütlevad, et kodus saab testida, kas sul on koroonaviirus, kui suudad 10 sek hinge kinni hoida.

Jah, proovisin, vastab tõele

Tegemist on valeinfoga

Tegemist on faktiga

Lisaks arvutiga loodud kujutistele tegeletakse ka fotode töötlemisega, nt lisatakse sinna midagi juurde/kustutatakse ära. Vaata seda pilti ja mõtle, millega on tegu:

Tundub päris torm olevat

Töödeldud (manipuleeritud) pilt

Kätepesu on kõige lihtsam hügieeni tagamise viis viiruste hooajal. Mis seostub aga küberhügieeniga?

Vahetad iga kolme kuu järel paroole

Pühid enne kasutamist arvutilt tolmu

Kustutad sõbralistist oma vanemad

Sageli näeme nii hea kvaliteediga pilte, et ei tee enam vahet tegelikkusel ja arvutiga genereeritud kujutisel. Vaata antud pilti ja otsusta, millega on tegu:

Arvutiga genereeritud pilt

Päris foto, tehtud kaameraga

Sõber helistab, et hoiatada kodulinnas kehtestatava liikumispiirangu kohta. Kuidas reageerid?

Kiirustan kogu perega lähimasse poodi toiduvarusid täiendama

Teavitan sotsiaalmeedia vahendusel kiiresti kõiki oma tuttavaid

Otsin infole kinnitust ametlikest kanalitest, nt Vabariigi Valitsuse kodulehelt

Milline peab olema meedias avaldatav info?

Kallutatud, et rõhutadaühte kindlat seisukohta

Kontrollimatu, et saaksolulised faktid välja jätta

Kontrollitav, et esitatudteave ei sisaldaks väärinfot

Mida nimetatakse vandenõuteooriateks?

Teooriaid, millega selgitatakse vandesõnade tekkimist

Oletustel põhinevaid teooriaid, mida polevõimalik teaduslikulttõestada

Oletustel põhinevaid teooriaid, mida onvõimalik teaduslikulttõestada

Mis iseloomustab pseudoteadust?

Vastuolulised faktid, mida ei ole võimalikteaduslikult tõestada

Faktid, mis on teaduslikulttõestatud

Teaduslike katsete läbiviimine

Kuuled imeravimist,mis aitab kõikidehaiguste vastu. Ehkkiselle koostis tundub pisutkahtlane, tekitab seesinus huvi. Kõige rohkemusaldad arvamusi, midaselle kohta on avaldanud:

Inimesed, kes sotsiaalmeediaskirjeldavad,kuidas see imeravim nendeelu ja tervise päästis

Hea ja usaldusväärne sõber

Arstide Liit ja teadlased

Loed uudisteportaalist tasulise koroonateemalise uudise esimest lõiku ja artiklit lõpuni lugemata tahad väga seda kommenteerida. Milline tegevus neist on vale?

Kasutad õigustsõnavabadusele jakommenteerid artiklitseda läbi lugemata

Maksad uudise eest, loed selle läbi ja seejärelkommenteerid

Kui sa artiklit lõpuni eiloe, siis jätad uudisekommenteerimata

TUNNUSED VALEINFOMÄRKAMISEKS

U U R I I N F OA L L I K A T

Uuri info allikatKontrolli kindlasti veebilehe aadressi õigsust.Kas lehel on olemas "Meist" ("About") rubriik?Kas autori või ettevõttega on võimalik ühendust võtta?

U U R I I N F OA U T O R I T

Uuri info autoritKas allikale on lisatud autor(id)?Kas need isikud on päriselt olemas jausaldusväärsed?

U U R I I N F O A J A K O H A S U S T

Uuri info ajakohasustKas allikal on praegune kuupäev?Valeuudised võivad käsitleda allikaid, mis onilmunud aastaid tagasi ja pole enamajakohased.

M I L L I N E O N S I N U R E A K T S I O O N ?

Milline on sinu reaktsioon?Kas informatsioon tekitab tugevat emotsionaalset reaktsiooni (nt viha)?Kas loodad, et informatsioon on vale/tõene?

H I N D A F O T O S I D /V I D E O S I D

Hinda fotosid/videosidKas fotod/videod, mida on kasutatud, onautentsed (st pole kontekstist välja võetud egatöödeldud)?

K A S S E E O N N A L I ?

Kas see on nali?Tegemist võib olla paroodia või satiiriga tegelevaveebilehega. Samuti võib mõne uudise eesmärgiksolla valeinfo jagamine.

P E A L K I R I V Õ IS Õ N U M

Pealkiri või sõnumKas pealkirjas on kasutatud trükitähti,hüüumärke?Kas üritatakse jätta muljet, et uudises avaldataksemingi suur saladus? Loe edasi.

T O E T A V A D A L L I K A D J ATÕ E N D U S M A T E R J A L

Toetavad allikad ja tõendusmaterjalKliki uudises välja toodud linkidel ja tee kindlaks,kas allikad on täpsed ja toetavad uudist. Midaütlevad teised allikad (nt uudisteportaalid) sellelteemal?

Kasutatud allikad: www.ifla.org; checkology.org ja newslit.org

Vajuta tekstidele, et lugeda täpsemat infot!

Tubli töö!

Alusta uuesti