Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

"Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce"

To słowa Terencjusza, które stały się hasłem przewodnim epoki:


https://pl.wikipedia.org/wiki/Terencjusz


Renesans

Drodzy Uczniowie.


Aby w tym wolnym od spotkań w szkole czasie umilić Wam naukę języka polskiego ;), przygotowałam dla Was zestaw materiałów dotyczących renesansu. Po kliknięciu w zdjęcie lub ikonkę przejdziecie do stron lub filmów edukacyjnych. Proszę Was, abyście korzystali z tych zasobów i przygotowali sobie w zeszycie notatkę zawierającą poniższe informacje;


1. Pochodzenie i nazwa epoki;

2. Ramy czasowe;

3. Humanizm;

4. Reformacja;

5. Antropocentrzym;

6. Sztuka epoki:

a) ogólne informacje o malarstwie, architekturze i rzeźbie

b) Leonardo da Vinci

c) Michał Anioł

d) Rafael Santt

d) Sandro Botticelli

7. Filozofia epoki


Każde zdjęcie na planszy odniesie Was do stosownych informacji. Życzę Wam przyjemnej podróży po tej epoce.


Izabella Bartol

Arts@Culture

Zachęcam Was do odwiedzenia strony Google Arts & Culture. Możecie tam zobaczyć kolekcje obrazów z całego świata, ale też odbyć wirtualny spacer po wybranym przez siebie muzeum. Ściągnijcie sobie na smartfona aplikację - jest tam możliwość zrobienia selfie, które od razu będzie porównane do dzieła światowego artysty. Jest to naprawdę świetna zabawa, ale też sposób na zapamietanie dzieł sztuki. :)


https://artsandculture.google.com/


graj

2. Ramy czasowe epoki


Renesans trwał we Włoszech od XIV w. do XVI w., a w krajach północnej Europy od końca XV w. do końca XVI w. (w Polsce od XVI w. do lat trzydziestych XVII w.).1. Nazwa epoki


W języku polskim funkcjonują dwie równouprawnione nazwy omawianego okresu: odrodzenie i renesans. Obie znaczą dokładnie to samo, ponieważ termin „odrodzenie” stanowi tłumaczenie francuskiego słowa renaissance. Tą nazwą omawianą epokę określił Jacob Burckhardt, dziewiętnastowieczny szwajcarski historyk sztuki.


Mimo że jest schyłek średniowiecza, można już dostrzec pierwsze zwiastuny nowej epoki. Trudno w jej wypadku wskazywać choćby umowną datę początkową, ponieważ brakuje jakiegoś przełomowego wydarzenia – jakim był na przykład upadek cesarstwa zachodniorzymskiego dla średniowiecza – które mogłoby stanowić potencjalną cezurę. Koniec epoki można określi za to bardziej dokładnie. Najczęściej podaje się trzy daty:

- 1517 – wystąpienie Marcina Lutra i początek reformacji
- 1545 – początek soboru Trydenckiego
- 1648 – koniec wojny trzydziestoletniej

Tak duża rozbieżność spowodowana jest specyfiką kultur poszczególnych państw, które nie pozwala jednoznacznie wyznaczyć dokładnych ram czasowych nie tylko w przypadku renesansu, ale właściwie każdej epoki.

Sztuka renesansu:


http://www.auro.org.pl/sztuka-renesansu/


https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/epoka-literacka/renesans/1739-sztuka-renesansu


O Leonardo da Vinci znajdziecie w sieci mnóstwo materiałów. Zachęcam do zajrzenia na strony poniżej:


https://niezlasztuka.net/o-sztuce/leonardo-da-vinci-historia-malarza-wszech-czasow/


https://niezlasztuka.net/o-sztuce/leonardo-da-vinci-ciekawostki/https://www.youtube.com/watch?v=x-4jjBBSlF0&t=141sOdnośniki do stron na temat Michała Anioła i jego twórczości:


https://niezlasztuka.net/o-sztuce/michal-aniol-w-pieciu-slowach/
https://niezlasztuka.net/ciekawostki/michal-aniol-pieta-rzezba-ktora-wymusza-cisze/
https://www.youtube.com/watch?v=b0HYqUUhPoU&t=302s


Warto też posłuchać informacji na temat Kaplicy Sykstyńskiej. Oto link:


https://www.youtube.com/watch?v=6Ueh_6DvfHQ
Jak już wiecie literatura i sztuka odrodzenia skoncentrowane były wokół człowieka. Taka była też twórczość Jana von Eycka.

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/jan-van-eyck-malzenstwo-arnolfinich/


Oto link do zadania interaktywnego pomagającego utwalić łacińskie przysłowia:


https://quizlet.com/pl/282395370/lacinskie-przyslowia-flash-cards/


Filozofia renesansu:


https://klp.pl/renesans/ser-394.html