Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1

2

1

2

3

CzytamySzekspira

1

2

Opracowała: Asia Krzemińskawww.zakreconybelfer.pl

20 marca

23 marca

25 marca

27 marca

Zadanie dodatkowe(dla chętnych)

1

dzień pierwszy

dzień drugi

dzień trzeci

dzień czwarty

Korzystając z wybranego programu graficznego, przygotuj współczesną propozycję okładki dramatu "Romeo i Julia". Pamiętaj, by znalazły się na niej trzy odniesienia do treści utworu oraz wszystkie elementy charakterystyczne dla okładki książki.

Korzystając z materiałów dostępnych w domu zaaranżuj wybrana scenę z dramatu "Romeo i Julia". Zrób zdjęcie i podziel się nim z klasą. Podaj dwa argumenty, uzasadniające Twój wybór.

Czy warto kochać, jeśli uczucie przynosi cierpienie? Rozważ temat, odwołując się do treści dramatu "Romeo i Julia" oraz wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć nie mniej niż 250 słów.Rozprawkę załącz jako plik do klasowego padletu lub prześlij jako załącznik do wiadomości w dzienniku elektronicznym.

1

2

1

CzytamySzekspira

1

2

Opracowała: Asia Krzemińskawww.zakreconybelfer.pl

31 marca

1 kwietnia

3 kwietnia

dzień piąty

dzień szósty

dzień siódmy

Przyjrzyj się dokładnie kartom. Wybierz dwie z nich. Jedna to reprezentacja cech Romea, a druga Julii. Swój wybór uzasadnij i podziel się nim z klasą.

Obejrzyj film "Sala samobójców" (2011).Zastanów się, czy z każdej sytuacji można znaleźć wyjście? Dlaczego tak uważasz?Zapisz wnioski.

Przypomnij sobie, jakie cechy posiadali bohaterowie dramatu Szekspira. Zastanów się, czy współczesny nastolatek może odznaczać się podobnymi?

Zapoznaj się z piosenką.<Póki czas>Zastanów się, czy znajdujesz w niej nawiązania do losu bohaterów "Romea i Julii". Swoją odpowiedź uzasadnij i podziel się nią z klasą.

Znajdź własny przykład tekstu kultury, który posiada elementy wspólne z dramatem Szekspira i podziel się nim z klasą.