Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES INCA


ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

1r BATXILLERAT

1. AUTOCONEIXEMENT

3.
presa de decisions

I després del batxillerat...

què vull estudiar?

2.

Coneixement del sistema educatiuINVERTEIX TEMPS:
1.

CLOE

EL GR. L'eina per arribar allà on vols

Test d’Interessos Professionals

Interessos: m’agradaria fer...
Aptituds: jo puc fer...

Actituds: estic disposat a fer...

1. AUTOCONEIXEMENT:

Construeix un personatge imaginari a partir de la teva personalitat i una professió. Completa d’una manera breu

les característiques que definirien el seu perfil personal i professional seguint l’esquema anterior

«Nosce te ipsum», coneix-te a tu mateix, era una frase
que estava inscrita a l’entrada del temple de Delfos i que Sòcrates hauria dit sovint. Significa que, a més de conèixer el món, també hem de mirar dintre nostre per saber com som, quines són les nostres debilitats i fortaleses.

1. AUTOCONEIXEMENT:

“Consectetuer adipiscing elit, sed diamtincidunt ut aliquam erat volutpat”

ACTIVITAT: Construeix un personatge imaginari a partir de la teva personalitat i una professió. Completa d’una manera breu

les característiques que definirien el seu perfil personal i professional seguint l’esquema anterior.

Quan acabi batxillerat vull fer...

UNIVERSITAT
ESTUDIS DE GRAU

FORMACIÓ PROESSIONAL

formació reglada

UNIVERSITAT: ESTUDIS DE GRAU

QUÈ ESTUDIAR I ON?

PROCÉS D'ACCÉS

estudis de règim especial

Cada universitat estableix el seu procés d'accés.

Cercador de títols i universitats

IES INCA ORIENTA

BEQUES MINISTERI D'EDUCACIÓ

Autoconeixement i presa de decisions

Diccionari de professions

BEQUES i AJUDS UIB

altres recursos

És important consultar:

 • Paràmetres de ponderació. (UIB clica!) ACCÉS UIB!
 • Possibles proves específiques (entrevistes, entrega d'algun producte,...). PAP_Edu
 • Dates de les possibles proves i del procés d'inscripció.

CONSULTA DIFERENTS UNIVERSITATS!

EASDIB I ESADIB


EASDIB - Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.

(Única escola pública a les Illes Balears que imparteix Estudis Superiors de Disseny).


Oferta educativa 2010-21: clica!

 • ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY (equivalents a grau universitari)
  • Gràfic - Interiors - Moda - Producte
 • ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES DISSENY
  • Fotografia - Il·lustració – Joieria - Còmic
 • MÀSTER EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (bianual)
  • Disseny responsable en entorns turístics


Com accedir-hi? > Tota la informacióESADIB - Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

Títol superior d'art dramàtic.

MÉS INFO: clica!Estudis superiors de música:

Interpretació clàssica

Interpretació jazz

Composició

Musicologia

Pedagogia

MÉS INFO: clica!


Ensenyaments esportius en règim especial:


CLICA!

Quan acabi batxillerat vull fer...

UNIVERSITAT
ESTUDIS DE GRAU

FORMACIÓ PROESSIONAL

CONVALIDACIONS

PROVES D'ACCÉS

OFERTA FORMATIVA

Illes Balears

Estat Espanyol

Famílies professionals.
PRESENCIAL - DUAL - A DISTÀNCIA


OFERTA FP PRESENCIAL PÚBLICA, CONCERTADA I PRIVADA 2019-20

- Administració i gestió (ADG)

- Activitats físiques i esportives (AFD)

- Agrària (AGA)

- Arts gràfiques (ARG)

- Comerç i màrqueting (COM)

- Electricitat i electrònica (ELE)

- Energia i aigua (ENA)

- Edificació i obra civil (EOC)

- Hoteleria i turisme (HOT)

- Informàtica i comunicacions (IFC)

- Instal·lació i manteniment (IMA)

- Imatge personal (IMP)

- Imatge i so (IMS)

- Maritimopesquera (MAP)

- Química (QUI)

- Sanitat (SAN)

- Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)

- Transport i manteniment de vehicles (TMV)


OFERTA FP DUAL PÚBLICA, CONCERTADA I PRIVADA 2019-20

- Administració i gestió (ADG)

- Comerç i màrqueting (COM)

- Electricitat i electrònica (ELE)

- Informàtica i comunicacions (IFC)

- Indústries alimentàries (INA)


OFERTA A DISTÀNCIA PÚBLICA 2019-20. (Procés d’admissió durant el mes de setembre)

- Administració i gestió (ADG)

- Hoteleria i turisme (HOT)

- Informàtica i comunicacions (IFC)

- Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)

Entre CFGS i la UNIVERSITAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL:

FAMÍLIES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


 • Administració i gestió (ADG)
 • Activitats físiques i esportives (AFD)

 • Agrària (AGA)

 • Arts gràfiques (ARG)

 • Comerç i màrqueting (COM)

 • Electricitat i electrònica (ELE)

 • Energia i aigua (ENA)

 • Edificació i obra civil (EOC)

 • Hoteleria i turisme (HOT)

 • Indústries alimentàries (INA)

 • Informàtica i comunicacions (IFC)

 • Instal·lació i manteniment (IMA)

 • Imatge personal (IMP)

 • Imatge i so (IMS)

 • Maritimopesquera (MAP)

 • Química (QUI)

 • Sanitat (SAN)

 • Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)

 • Transport i manteniment de vehicles (TMV)

PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR


DESTINATARIS

Persones que compleixen els 19 anys l'any natural de la prova.

Que no tenen cap dels requisits d'accés als CFGS (no tenen el títol de batxillerat, entre d'altres).


ESTRUCTURA DE LA PROVA
a) Matèries de la part comuna:
- Llengua castellana
- Llengua catalana
- Llengua estrangera: anglès
b) Matèries de la part específica:
- Dues matèries triades d’entre les cinc possibles de l’opció a la qual pertany el cicle que vols cursar.


EXEMPCIONS
Hi ha exempcions en el cas de tenir assignatures aprovades del batxillerat o certificats oficials d'idiomes.


MODELS D'EXÀMENS I MÉS INFORMACIÓ

fp.caib.es

CONVALIDACIONS ENTRE CICLES FORMATIUS

Un cop cursat un cicle formatiu es poden convalidar mòduls a altres cicles formatius (consultar la normativa o el servei d'orientació).


CONVALIDACIONS ENTRE CICLE FORMATIU I LA UNIVERSITAT

Cada universitat pot establir les convalidacions de crèdits universitaris aportant un títol de tècnic superior. En el cas de la UIB, podeu trobar-los a:

https://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/ (apartat "reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitrais", al final de la pàgina).


ACCÉS DES D'UN CICLE FORMATIU A UN ESTUDI DE GRAU UNIVERSITARI

El títol de tècnic superior permet l'accés als estudis de grau.

Cada universitat té marge per decidir el procés d'accés des l'un cicle formatiu de grau superior. En el cas de la UIB, no és necessari fer cap prova d'accés (tret dels estudis de magisteri). S'accedeix als estudis de grau amb la nota del cicle d'FP en les mateixes condicions que amb el títol de batxillerat (no hi ha un percentatge reservat per FP, sinó que es mesclen les persones amb títol de tècnic superior FP i les persones amb el títol de batxiller). Opcionalment, les persones amb el títol de tècnic superior poden pujar nota fent les matèries d'admissió de la PBAU.

Podeu confirmar i ampliar aquesta informació a

https://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/

Altres opcions:

altres cursos:

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (SOIB)

L’esforç continu, no la força o la intel·ligència, és la clau per alliberar el nostre potencial”.

—Winston Churchill

Inverteix en el teu futur

Podeu consultar el DO per aclarir dubtes!

IES INCA ORIENTA