Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Uczę się w domu :)

12.03- 13.03.2020


2

1

4

1

3

2

CZWARTEK

4

PIĄTEK

1

2

3

3

4

5

6

Przeczytaj tekst w Podręczniku do języka polskiego "Sieja w jeziorze Wigry" (s.30-31). Wypisz z teksu wyrazy, których nie znasz. Poszukaj ich wyjaśnienia.


Wpisz do zeszytu:

Lekcja 12.03.2020r.

Temat: Legenda Warmii i Mazur.

Wykonaj ćwiczenia do tematu s. 21-22.


Pamiętaj o pisowni wielką literą nazw geograficznych, a małą przymiotników utworzonych od tych nazw. Znajdź na mapie rozszyfrowane jeziora.

Znajdź na mapie i zapisz w zeszycie co najmniej 5 miast i 5 jezior.

Rozwiąż ćwiczenia do matematyki s. 16.

Przeczytaj tekst z Podręcznika s. 32-33.

Napisz plan wydarzeń do legendy. Zapisz go pod tematem.


Wpisz do zeszytu:

Lekcja 13.03.2020

Temat: Lwy z gdańskiego ratusza.

Wykonaj ćwiczenia na s. 23- 24 (język polski).

Rozwiąż zadania ze s. 17 w Ćwiczeniach do matematyki.