Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2

6

4

8

5

9

7

0

3

1

introdueix el teu codi de classe i pulsa

El Senyor Pudent

Projecte teatral

9

8

1

0

3

7

5

6

2

4

introdueix el teu codi de classe i pulsa

El Senyor Pudent

Projecte teatral

8

4

3

6

1

9

7

5

0

2

introdueix el teu codi de classe i pulsa

El Senyor Pudent

Projecte teatral

7

1

6

9

8

2

4

0

5

3

introdueix el teu codi de classe i pulsa

El Senyor Pudent

Projecte teatral

1

3

2

6

9

0

8

5

7

4

introdueix el teu codi de classe i pulsa

El Senyor Pudent

Projecte teatral

7

9

6

5

0

2

1

8

4

3

introdueix el teu codi de classe i pulsa

El Senyor Pudent

Projecte teatral

introdueix el teu codi de classe i pulsa

2

8

6

9

0

5

4

7

1

3

El Senyor Pudent

Projecte teatral

introdueix el teu codi de classe i pulsa

7

6

4

8

9

0

1

3

2

5

El Senyor Pudent

Projecte teatral

incorrecte

4

5

9

7

1

3

8

6

0

2

El Senyor Pudent

Projecte teatral

codi correcte

Desafio

6

8

4

9

2

3

0

1

7

5

Entrar

El SenyorPudent

El Senyor Pudent

Projecte teatral

Estructura de l'obra

Personatges

Cançons del musical

Guió del musical

El Senyor Pudent

El Senyor Pudent

El Senyor Pudent

El Senyor Pudent

Estructura de l'obra