Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Principals resultats | Catalunya

FACTORS DE RISC I MECANISMES DE SUPORT PER afrontar el risc d'abandonament escolar prematur

PARTICIPANTS

Riscos d'abandonament escolar prematur

10 instituts públics d'alta complexitat (educació secundària)

Joves d'entre 12 i 21 anys

Professorat

No sentir-se valorat com estudiant

Patir problemes de salut mental

Estar exclòs de forma permanent de l'escola

No tenir les qualificacions necessàries

No estar motivat per aprendre

situacions personals que més afecten a les decisions de futur dels joves

Tenir baixa autoestima o autoconfiança

Opinió dels estudiants

FAMILIARS

Relllevància

Membres de l'equip directiu

No confio prou en el professorat com per dirigir-me a ells quan tinc un problema ... Els professors tenen prejudicis i et jutgen abans que puguis fer res, i això genera desconfiança.

Estudiant

63%

56%

53%

63%

58%

INSTITUCIONALS

SOCIALS

ESTRUCTURALS

PERSONALs

GrupS AMB MÉS RISC

Opinió del professorat

No ens agraden les estratègies d’ensenyament. La metodologia és avorrida, i aquesta és la causa que fa que alguns dels nostres companys no vagin a classe.

Estudiant

63%

73 participants en grups de discussió

121 van respondre a un qüestionari

117 participants en grups de discussió

899 van respondre a un qüestionari

27 entrevistes

37.5%

75%

0%

Fomentar entorns escolars basats en la confiança, participació i inclusió

Mesures de suport específic per millorar els resultats acadèmics

Ajudar al professorat a donar suport als joves

LA COMUNITAT EDUCATIVA ÉS LA CLAU

 • Les mesures per fer front a l'abandonament escolar prematur han de tenir lloc el més aviat possible.
 • El seguiment de l'abandonament escolar prematur requereix d'un treball col·laboratiu entre els diversos agents educatius, perquè fer front a l'abandonament prematur és responsabilitat de tota la societat.
 • La família és clau per afrontar l'abandonament escolar prematur. Mesures de suport individual i adequats processos d'orientació són estratègies de prevenció bàsiques.

ESTRATÈGIES de REINCORPORACIÓ

 • Curriculum adaptations
 • Individual plans
 • Family support and participation
 • Personal support
 • Construction of self-confidence
 • Construction of bonds of trust and mutual respect
 • Collaboration between different social agents
 • Security and confidence environment
 • Changes on the curriculum

Mesures de segona oportunitat, orientació vocacional

Hi ha professors que ens faciliten les coses. Ens diuen: "tú pots, aprovaràs, tu pots."

Estudiant

No es pot oblidar la intervenció amb les famílies, tot i que és el més difícil de fer.

Membre de l'equip directiu

ESTRATÈGIES PER AFRONTAR L'ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR

 • Curriculum adaptations
 • Individual plans
 • Family support and participation
 • Personal support
 • Construction of self-confidence
 • Construction of bonds of trust and mutual respect
 • Collaboration between different social agents
 • Security and confidence environment
 • Changes on the curriculum

El professorat opina...

Els/les joves opinen...

Ajuda per trobar el suport necessari per afrontar situacions difícils

Ajuda per poder assistir al institut amb més freqüència

Ajuda per sentir-nos més valorats en l'institut

Ajuda per sentir-nos més segurs i tenir més autoestima

37.5%

0%

75%

54%

63%

62%

57%

Tenir un equip especialitzat per donar suport als joves

98%

96%

95%

100%

Escribe un título aquí

Puedes escribir un subtítulo aquí

64%

Mesures que ajuden als joves a retornar a l'educació o a itineraris formatius

63%

Mesures de segona oportunitat que permeten als joves canviar de trajectòria acadèmica/professional

Els PFI són una molt bona estrategia de reincorporació. Són mesures clau, però que són aplicades massa tard, ja que els joves accedeixen quan ja han perdut els seus hàbits d'estudi.

Professor