Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

List

SEVEN WONDERS INFOGRAPHIC

List

TEN WAYS TO SAVE WATER

List

ZODIAC SUN SIGNS AND WHAT THEY MEAN

List

STEVE JOBS

List

GOOGLE - SEARCH TIPS

List

LOGOS

List

Transcript

Guia específica degènere,Lorem ipsum dolor sit amet,Elena Garrido, Marina Arbós, Mònica Homs i Mar Grau,REDACCIONS,LLENGUATGE,SILENCIADES,ESTEREOTIPS,DOBLE JORNADA,IMATGES,INTERSECCIONALITAT,VIOLÈNCIES,VIOLACIONS,ESPORT,IGUALTAT A LA REDACCIÓ,TEMES DE FEMINISME,PERIODISTESDESCONSTRUÏTS,DATES SENYALADES,Doble jornada: És a la qual s’han d’enfrontar la majoria de dones de la nostra societat. Consisteix en conciliació de la seva vida laboral i productiva, socialment reconeguda i remunerada, amb la seva vida domèstica, englobant aquí tasques de reproducció i de cures que no són ni remunerades ni reconegudes. Aquesta conforma una opressió i no és positiva: des dels mitjans no s’ha de legitimar. ,SUPERWOMAN,VIDA PRIVADA,El llenguatge és performatiu i això vol dir que influeix en la manera que les persones tenim d’entendre la realitat. La llengua està formada en base a convencions i si aquestes invisibilitzen a una part de la societat, com és el cas de les dones, s’han de poder acceptar noves formes. La llengua és de les seves parlants.,PROMOURE PARAULES INCLUSIVES,FEMENÍ GENÈRIC,NOVES PARAULES,PARAULES VEXATÒRIES,Interseccionalitat: És entendre les maneres com el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat i com aquests encreuaments contribueixen a experiències úniques d’opressió i privilegi. Els mitjans de comunicació ho han de tenir en compte i confluir les diferents guies específiques de cada opressió. ,GÈNERE,CLASSE,PROCEDÈNCIA/RACIALITZACIÓ,CONTEXT,DENÚNCIES FALSES,NO TORNAR A FERVÍCTIMA,TEXT,NO ELS JUSTIFIQUEM,EDAT,LGTBIQ+,DIVERSITATFUNCIONAL i SENSORIAL,NEURODIVERGÈNCIA,VISIBILITZACIÓ,ELLES,ESPORT,És essencial no excloure a les dones dels mons macsculinitzats. Un clar exemple és el de l'esport.,La violència masclista és un problema estructural, i molts cops se'n parla com a casos aïllats. S'ha de canviar el relat global perquè no es percebi com un fet anecdòtic.,RELAT GLOBAL,QUI MATA ÉS L'HOME,INTERRELACIÓ DE LA GUIA,COSIFICACIÓ,ESTEREOTIPS,CÀNONS DE BELLESA,DÈBILS, GUAPES, SUMISSES,MODEL DE BELLESA,Moltes vegades els mitjans de comunicació descriuen a les dones reforçant els rols i els estereotips de gènere. Per una informació rigorosa i de qualitat és clau trencar amb aquests, així com amb els models de bellesa i de cossos normatius.,Les dones representen el 50% de la població i les sevesopinionsi l’experiènciesquedeninvisibilitzadesals mitjans de comunicació. És clau incloure la seva mirada en tots els àmbits, des de l'aportació d'opinions fins a les declaracions com a expertes. Les dones hi han de ser.,VISIBILITZAR OPINIONS,CERCADOR D'EXPERTES,TREBALLADORES SEXUALS,Doble jornada: És a la qual s’han d’enfrontar la majoria de dones de la nostra societat. Consisteix en conciliació de la seva vida laboral i productiva, socialment reconeguda i remunerada, amb la seva vida domèstica, englobant aquí tasques de reproducció i de cures que no són ni remunerades ni reconegudes. Aquesta conforma una opressió i no és positiva: des dels mitjans no s’ha de legitimar. ,SUPERWOMAN,VIDA PRIVADA