Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Scan&Go

https://cutt.ly/Xr9A3H4

стрічка семінару

обласний семінар, 26.02.2020

реєстрація

сертифікати

фотоальбом

Доміно

Нарди

Шашки

Шахи

Людина VS Computer: штучний інтелект

Доміно

Нарди

Шашки

Шахи

Людина VS Computer: штучний інтелект

Глибинне навчання як засіб формування критичного мислення учнів

Глибинне та поверхове навчання. Критичне мислення: поняття та складові.Базові елементи навчальної поведінки для розбудови глибинного навчання та учіння

Основні питання

Дерево цілей

Глибинне та поверхове навчання

структурно-логічні зв’язки між складовими

переглянути укладені схеми

Підсумки

Поверхове та глибинне навчання

Interactive

Interactive

Запитування: техніка

Запитування: техніка

знання - Врозуміння - Гвикористання - Даналіз - Боцінювання - Єтворення - А

+

review2001

Таксономія Б. Блума1956

Теорія глибини знань Н. Вебба

DOK1

DOK2

DOK3

DOK4

Що таке знання

Згадування

Навички та концепції

Стратегічне мислення

Як знання можуть бути використані

Навіщо можуть бути використані знання

короткострокове

Розширене мислення

Що ще можна зробити з цими знаннями

довгострокове

Репродуктивний

Аналіз

Синтез (оцінювання)

Творення

Таксономія Б. Блума та теорія глибини знань Н. Вебба

Рамка для класифікації навчальних цілей для диференціації за рівнем складності

учіннявикладанняоцінюваннямисленнярефлексіятворення(креатив)

Модель аналізу: наскільки мислення учнів є глибоким (в межах 4-х відповідей та активностей)

Теорія глибини знань Н. Вебба (DOK)

Таксономія Б. Блума

Співставте запропоновані запитання та завдання з певним рівнем глибини знань.Порівняйте рівні глибини знань з таксономією навчальних цілей

Завдання

переглянути результати

Типи запитань

Яка хімічна формула води?Яка роль води у вашому житті? Яку кількість води та з якою метою ви використовуєте протягом дня? До яких наслідків може призвести зменшення кількості питної води на планеті? Як ви можете оцінити ступінь серйозності визначених вами наслідків у запитанні 4? Якби ви могли розподіляти водні ресурси Землі, яку б схему розподілу ви запропонували?

Дайте відповіді на запитання

та визначте, яка закономірність відстежується в системі представлених запитань

Запитування: техніка

https://cutt.ly/ory8UeJ

Топологія методів для розбудови глибинного навчання

Ключовіуміння

Лідерство і особистий розвиток

Креативність та уява

Критичне мислення

Громадянськість

Співпраця та спілкування

Цифрова грамотність

Lorem Ipsum

Критичне мислення та уміння розв’язувати проблеми

Поняття критичного мислення

Ознайомтеся із запропонованими визначеннями поняття «критичне мислення»

Підкресліть в кожному визначенні ключові слова

Сформуйте перелік ознак критичного мислення та проранжуйте їх за вагомістю

Представте власну розробку

Пошук глибинних структур

Розв’язання неординарних проблем

Оцінка свідчень

Врахування різних точок зору

Складові критичного мислення

Чому вчитель стоїть в класі на столі?

Врахування різних точок зору

Чому до нього приєднуються діти?

Розгляньте малюнки. Що ви на них бачите?

Ілюзія

Ілюзія

Чому ми бачимо на малюнку різні речі? Чи є правильна відповідь? Що ви відчували, коли побачили інший аспект малюнка? Як можна досягти спільного розуміння ситуації та вирішити конфлікт?

Несподівані погляди на соціальні проблеми

З одного боку, солодкі напої дуже популярні і добре смакують. Пересічна людина у світі випиває 85 (230 мл) баночок кока-коли на рік.

Проте, з 1980 року ожиріння в світі збільшилося більше, ніж удвічі. Найголовнішою причиною є цукристі напої.

Запитання для роздумів

Чи були ви здивовані різними поглядами на зазначені проблеми? Чи однаково, на ваш погляд, більшість людей усвідомлює різні сторони однієї й тієї ж проблеми? Чи має бути більше обізнаності щодо різних точок зору на ці проблеми? Чому?

Завдання

Висуньте ідею подібної проблеми

Доберіть в Інтернеті матеріали до вашої ідеї

Подайте у вигляді завдання знайдені матеріали

Презентуйте для обговорення

від імені Попелюшки

від імені зведеної сестри

від імені мачухи

від імені принца

Складіть казку “Попелюшка”

від імені Феї

Оцінка доказів або свідчень

στίγμα— «знак, клеймо, татуировка, пятно, отметина»

навести приклади, коли люди відстоюють власні переконання, базуючись на стигмах замість доказів?

Чи можете ВИ

Погоджуюсь / Не погоджуюсь / Вагаюсь

https://www.menti.com/j4pj4zjv3z

Обговоріть свою думку в групі.Доберіть аргументи, які підтверджують вашу думку.Представте аргументи вашої групи іншим групам та послухайте відгуки інших груп.

Завдання

Проаналізуйте представлені аргументи

Який спосіб отримання учнями відгуків на власну діяльність є найпоширенішим? Чи завжди він є ефективним? Як зробити зворотний зв’язок ефективнішим?

Feedback

Слова, фрази, висловлювання, які можна використати

Приклади

між типом відгуку, його характеристикою та прикладом

Знайдіть відповідність

Що означає "розв’язувати неординарні проблеми"?

Ви навряд чи захотіли бз’їсти … пакетиків цукру.Тоді чому б вам раптомзахотілося «випити» …пакетиків цукру?Пляшка содової об’ємом20 унцій містить …пакетиків цукру.

Які популярні продукти харчування вміщують цукор в еквіваленті 50 пакетиків?

Перейдіть до документу за посиланням та додайте принаймні один рядок з відомостями про продукт, еквівалентний за вмістом цукру 50 пакетикам цукру

Lorem Ipsum

Базові елементи навчальної поведінки для розбудови глибинного навчання та учіння

Використовуючи запропонований текст, розробіть структурно-логічні схеми понять "Функціональне читання, грамотність читання" та "Усвідомлене читання"

Завдання1

Використовуючи запропоновані матеріали, укладіть алгоритм дій вчителя щодо формування в учнів навичок усвідомленого читання

Завдання 2

Використовуючи запропоновані матеріали, укладіть алгоритм дій вчителя щодо формування в учнів навичок усвідомленого читання

Завдання 2

Завдання 3

Знайдіть в Інтернеті текст довільної тематики.Використовуючи запропоновані інформаційні матеріали, розробіть систему компетентнісно-орієнтованих запитань (завдань), які сприяють формуванню в учнів навичок усвідомленого читання.

Чи достатньо уваги на сьогоднішній день Ви приділяєте розбудові глибинного навчання?

Чи достатньо уваги на сьогоднішній день Ви приділяєте розбудові глибинного навчання?

Великий – інформація, що була найкорисніша?Вказівний – що запам’яталося найбільше?Середній – що на серці?Безіменний – Чому навчився (навички)?Мізинець – про що замислився?

Рефлексія