Want to make creations as awesome as this one?

Something about Isaac Newton

More creations to inspire you

Transcript

ISAAC NEWTON

Isaac Newton urodził się 25.12.1642 w Woolsthorpe a zmarł 20.03.1727 w Kensington. Był angielskim fizykiem, matematykiem, astronomem, filozofem i historykiem, badał biblię i Alchemię.Odkrył trzy zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Uznawany za jednego z najwybitniejszych i najważniejszych uczonych wszechczasów. W swoim dziele Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) przedstawił prawo powszechnego ciążenia oraz prawa ruchu, leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego. Opis zjawisk fizycznych za pomocą równań różniczkowych jest do dzisiaj cechą fizyki. Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak i ruchem ciał niebieskich. Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i powszechnego przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podał matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzył je, udowadniając, że orbity (w większości – komet) są nie tylko eliptyczne, ale mogą być też hiperboliczne i paraboliczne. Głosił, że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z cząstek, którym towarzyszą fale decydujące o ruchu rozchodzenia się światła. Był pierwszym, który zdał sobie sprawę, że widmo barw obserwowane podczas padania białego światła na pryzmat jest cechą padającego światła, a nie pryzmatu.

Isaac Newton siedzący pod drzewem

Wykładowca Od 1670 do 1672 wykładał optykę. W tym czasie badał załamanie (refrakcję) światła, pokazując, że pryzmat może rozszczepić białe światło w widmo barw, a potem soczewka i drugi pryzmat powodują uzyskanie białego światła ponownie z kolorowego widma. Na tej podstawie wywnioskował, że każdy refraktor (teleskop soczewkowy) będzie posiadał wadę polegającą na rozszczepieniu światła (aberracja chromatyczna) i aby uniknąć tego problemu zaprojektował własny typ teleskopu, wykorzystujący zwierciadło zamiast soczewki, znany później jako teleskop Newtona (teleskop zwierciadlany). Później, kiedy dostępne stały się szkła o różnych własnościach dyspersyjnych, problem ten rozwiązano, stosując soczewki achromatyczne. W 1671 Royal Society poprosiło o demonstrację jego teleskopu zwierciadlanego. Zainteresowanie to zachęciło Newtona do opublikowania notatek pt. On Colour, które później rozwinął w większe dzieło pt. Opticks. Kiedy Robert Hooke skrytykował niektóre z pomysłów Newtona, ten obraził się do tego stopnia, że wycofał się z publicznej debaty. Z powodu paranoi Newtona pozostali wrogami aż do śmierci Hooke’a. W jednym z listów do Hooke’a z datą 5 lutego 1676 Newton napisał: „Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”. Jest to parafraza zaczerpnięta z Bernarda z Chartres: „Jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramiona gigantów, by widzieć więcej od nich i dalej sięgać wzrokiem, i to nie za sprawą bystrości swojego wzroku, czy wysokości ciała, lecz dzięki temu, że wspinamy się w górę i wznosimy na wysokość gigantów”[5]. Słowa te są przytaczane dzisiaj jako dowód szacunku, jaki miał Newton do osiągnięć swych poprzedników. N

W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

W inercjalnym układzie odniesienia jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli wypadkowa sił F → w Fw -> jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. W inercjalnym układzie odniesienia siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało).

Ciekawostki na temat Isaaca Newtona

1. Historia jabłka

3. Wiara w magię

2. Poszukiwacz fałszerstw

4. Grzechy Isaaca Newtona

5. Tajemniczy pożar

READ MORE

You can write a subtitle here

Table

Time 1

Time 2

Time 3

Time 4

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Historia o jabłku spadającym na głowę Newtonowi jest zmyślona. Według niej, wpadł on na istnienie siły przyciągającej obiekty gdy wylegiwał się w sadzie, a owoc uderzył go w głowę. W rzeczywistości po prostu przyglądał się przez okno jabłkom spadającym w sadzie. Niektórzy badacze jego biografii wręcz twierdzą, że i ta historia jest wyolbrzymiona.

W trakcie swojego życia Isaac Newton imał się różnych zajęć. Był między innymi członkiem parlamentu (choć niezbyt aktywnym – podobno odezwał się tylko raz podczas obrad, aby poprosić o zamknięcie okna), jak i szefem mennicy. Do tej drugiej posady przyłożył się bardziej. Otrzymawszy w 1696 zadanie przetopienia i ponownego wybicia monet, szybko zorientował się, że napływające do mennicy monety w 20% są fałszywe. Samodzielnie przeprowadził śledztwo i doprowadził do ukarania 28 osób winnych fałszerstwa.

Isaac, mimo że jest postrzegany jako ojciec współczesnego podejścia naukowego, nie ustrzegł się wiary w najprzeróżniejsze zabobony. Studiował alchemię i okultyzm. Doszukiwał się ukrytych znaczeń w Biblii, między innymi dochodząc do wniosku, że świat skończy się w 2060 roku. Wiele czasu poświęcił stworzeniu kamienia filozoficznego, który miał zapewnić mu bogactwo i nieśmiertelność. Mógł być też członkiem tajnego stowarzyszenia Różokrzyżowców, znanych m.in. z kart powieści Dana Browna (a starszym czytelnikom również z Pana Samochodzika).

Newton, jak wielu dzisiejszych internautów uwielbiał robić i czytać… listy różnych rzeczy. Na więc pewno spodobałby mu się również wpis “5 ciekawych faktów o Newtonie”. Wiemy, że już w wieku 19 lat nosił ze sobą oprawiony w skórę notes, w którym zapisywał między innymi wydatki. Jednak nie tylko: na dwóch stronach zapisał coś, co było zaszyfrowane. Nie odszyfrowano tego przez 300 lat – dopiero w 1964 roku odczytano zapisek. Była to… lista grzechów lub złych uczynków, których dopuścił się nastoletni Isaac. Wśród nich znajdują się niewinne (jedzenie jabłek w kościele, kradzież wiśni z drzewa sąsiada, czy… pieczenie ciasta w niedzielę), ale i bardziej poważne, jak bicie się z “wieloma”, z siostrą, czy z przyrodnim bratem. Najbardziej niepokojące jest: “straszenie ojczyma i matki że podpalę ich dom”. Isaac miał dość nieszczęśliwy związek ze swoim ojczymem – ożenił się on z jego matką, jednak zażądał, by chłopiec został u babci.

Większość pism Newtona poświęconych alchemii zostało zniszczonych w tajemniczym pożarze, który wybuchł w jego laboratorium. Newton podobno twierdził, że pożar spowodował jego pies – Diament – który przewrócił świecę. Nie wszyscy historycy w to jednak wierzą. Niektórzy twierdzą, że sir Isaac pozostawił otwarte okno, wychodząc z domu, i wiatr przewrócił świecę. Jeszcze inni, że tak naprawdę Isaac Newton nigdy nie posiadał psa. Jedna z teorii zaś mówi, że prace alchemiczne, w których często była okazja do wdychania oparów ołowiu i rtęci, spowodowały halucynacje…

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie2__XpOfnAhVkw8QBHeIRCagQFjACegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fpaczka-wiedzy.pl%2Fisaac-newton-ciekawostki%2F&usg=AOvVaw3uFl8hub1xHskkI70DMyju 9 ciekawostek o Isaac Newton - paczka wiedzyIsaac Newton urodził się 4 stycznia 1643 roku w Woolsthorpe Manor House w Wielkiej Brytanii. Isaac Newton zmarł 31 marca 1727 roku w Kensington...Paczka wiedzy

Biografia Newtona

1

Urodził się 25 grudnia 1642 w Woolsthorpe

został stypendystą Trinity 1664

Isaac Newton zmarł 20 marca 1727r. w Kensington.

Opublikował pracę Philosophiae naturalis principia mathematica (Zasady matematyczne filozofii naturalnej w 1867).

W 1668 r. Newton został magistrem

Około roku 1670 zaprojektował teleskop zwierciadlany.

powrót do rodzinnego domu gdzyż uniwersytet zamknął podwoje 1665

Dziękuję za uwagę

Gracjan Zajączkowski

źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_dynamiki_Newtonahttp://itechblog.pl/izaak-newton-zycie-i-dzialalnoschttps://pl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton