Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

Transcript

החידה,https://www.mossad.gov.il,המוסד פועל ברחבי העולם,באתר מידע בסיסי, תערוכה, ואפשרות ליצירת קשר למעוניינים לעבוד שם.,חיסול מוחמד אל מבחוח בדובאי (היה אישיות בכירה בחמאס),פעולות מפורסמות של המוסד,גיוס מועמדים,מידע ועוד,פעולות המיוחסות למוסד,המוסד,ועוד חיסולים,המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים,פעילויות שונות באירן נגד תוכנית הגרעין,1,"באין תחבולות יפול עם, ותשועה ברוב יועץ",פעילויות,3,חיסולים רבים של אחראים על פעילויות טרור,בשנת 2017 פרסם המוסד לראשונה מודעת גיוס בפייסבוק.,1,למוסד אתר אינטרנט,המוסד הוא אחד מחמישה גופים במדינת ישראל הפועלים בתחום הביון (המודיעין והריגול). הוא מופקד על פעולות ריגול שנעשות בחוץ לארץ. הגופים האחרים הם:,חיסול,2,3,סיסמתו של המוסד:,רוצים להצטרף לפעילות חשאית?האזינו לספר!,2,(משלי י"א, י"ד),שלא ניתן על כך אישור:,מעמדו של המוסד,למוסד הילה של גוף שאין כמעט דבר העומד בפניו, ושמו יצא בכל העולם. ספרים רבים – בדיוניים ותיעודיים – נכתבו על אודותיו, וכן הופקו סרטים ותוכניות טלוויזיה. ביניהם:,"מינכן" – סרט של סטיבן שפילברג על חיסול המחבלים שביצעו את הטבח באולימפיאדת מינכן ב-1972,"המדרשה" – סדרת טלוויזיה,הסרט "ללכת על המים",סדרת הספרים של דניאל סילבה.,שב"כ – שירות הביטחון הכללי (הפועל באוכלוסייה האזרחית בארץ)אמ"ן – אגף המודיעין בצה"ל, אגף החקירות והמודיעין במשטרהמלמ"ב – הממונה על הביטחון במשרד הביטחוןהמרכז למחקר מדיני במשרד החוץ ,גופים אלה הוקמו בשנים הראשונות למדינה.,סיסמה זו כתובה גם על סמל המוסד. הסיסמה הקודמת הייתה "כי בתחבולות תעשה לך מלחמה" (משלי כ"ד, ו').,למוסד הילה של גוף שאין כמעט דבר העומד בפניו, ושמו יצא בכל העולם. ספרים רבים – בדיוניים ותיעודיים – נכתבו על אודותיו, וכן הופקו סרטים ותוכניות טלוויזיה. ביניהם:,למוסד הילה של גוף שאין כמעט דבר העומד בפניו, ושמו יצא בכל העולם. ספרים רבים – בדיוניים ותיעודיים – נכתבו על אודותיו, וכן הופקו סרטים ותוכניות טלוויזיה. ביניהם:,למוסד הילה של גוף שאין כמעט דבר העומד בפניו, ושמו יצא בכל העולם. ספרים רבים – בדיוניים ותיעודיים – נכתבו על אודותיו, וכן הופקו סרטים ותוכניות טלוויזיה. ביניהם:,מעמדו של המוסד,מעמדו של המוסד,מעמדו של המוסד,השם המלא: