Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מידע ועוד

המוסד

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

השם המלא:

המוסד הוא אחד מחמישה גופים במדינת ישראל הפועלים בתחום הביון (המודיעין והריגול). הוא מופקד על פעולות ריגול שנעשות בחוץ לארץ. הגופים האחרים הם:

  • שב"כ – שירות הביטחון הכללי (הפועל באוכלוסייה האזרחית בארץ)
  • אמ"ן – אגף המודיעין בצה"ל, אגף החקירות והמודיעין במשטרה
  • מלמ"ב – הממונה על הביטחון במשרד הביטחון
  • המרכז למחקר מדיני במשרד החוץ

גופים אלה הוקמו בשנים הראשונות למדינה.

"באין תחבולות יפול עם, ותשועה ברוב יועץ"

סיסמתו של המוסד:

(משלי י"א, י"ד)

סיסמה זו כתובה גם על סמל המוסד. הסיסמה הקודמת הייתה "כי בתחבולות תעשה לך מלחמה" (משלי כ"ד, ו').

למוסד אתר אינטרנט

https://www.mossad.gov.il

באתר מידע בסיסי, תערוכה, ואפשרות ליצירת קשר למעוניינים לעבוד שם.

גיוס מועמדים

בשנת 2017 פרסם המוסד לראשונה מודעת גיוס בפייסבוק.

החידה

הפותרים מוזמנים לראיון קבלה לאגף הסייבר של המוסד


בשנים האחרונות מפרסם המוסד פעם בשנה חידה קשה מאוד

פעולות המיוחסות למוסד

חיסול מוחמד אל מבחוח בדובאי (היה אישיות בכירה בחמאס)

2

פעילויות

פעילויות שונות באירן נגד תוכנית הגרעין

חיסולים רבים של אחראים על פעילויות טרור

שלא ניתן על כך אישור:

1

חיסול

3

ועוד חיסולים

פעולות מפורסמות של המוסד

1

לכידת הפושע הנאצי אדולף אייכמן והבאתו לארץ.

2

העלאת יהודי מרוקו (1956–1964)

סיוע בהבאת יהודי אתיופיה (1984–1991)

3

השגת מסמכים מארכיון הגרעין האירני

המוסד פועל ברחבי העולם

מבצעי עלייה

מבצע אנטבה

חטיפת ואנונו

חיסולים

לכידת אייכמן

חיסולי טרוריסטים

מעמדו של המוסד

למוסד הילה של גוף שאין כמעט דבר העומד בפניו, ושמו יצא בכל העולם. ספרים רבים – בדיוניים ותיעודיים – נכתבו על אודותיו, וכן הופקו סרטים ותוכניות טלוויזיה. ביניהם:

"מינכן" – סרט של סטיבן שפילברג על חיסול המחבלים שביצעו את הטבח באולימפיאדת מינכן ב-1972

"המדרשה" – סדרת טלוויזיה

למוסד הילה של גוף שאין כמעט דבר העומד בפניו, ושמו יצא בכל העולם. ספרים רבים – בדיוניים ותיעודיים – נכתבו על אודותיו, וכן הופקו סרטים ותוכניות טלוויזיה. ביניהם:

מעמדו של המוסד

הסרט "ללכת על המים"

למוסד הילה של גוף שאין כמעט דבר העומד בפניו, ושמו יצא בכל העולם. ספרים רבים – בדיוניים ותיעודיים – נכתבו על אודותיו, וכן הופקו סרטים ותוכניות טלוויזיה. ביניהם:

מעמדו של המוסד

סדרת הספרים של דניאל סילבה.

למוסד הילה של גוף שאין כמעט דבר העומד בפניו, ושמו יצא בכל העולם. ספרים רבים – בדיוניים ותיעודיים – נכתבו על אודותיו, וכן הופקו סרטים ותוכניות טלוויזיה. ביניהם:

מעמדו של המוסד

רוצים להצטרף לפעילות חשאית?
האזינו לספר!