Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Odwołujemy organizację konferencji

3

KREATYWNOŚĆ

Ze względu na rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytyczne Wojewody Podlaskiego z dn. 10.03.2020 odwołujemy konferencję "Kreatywność online i offline 3".

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

START

Patronat

Zapisy

Prelegenci

Warsztaty

Czas i miejsce

Program

Czas i miejsce

Pobierz program

Menu

13 maja 2021 r. godz. 16.00

Szkoła Podstawowa Nr 42im. Błogosławionego Ks. Michała Sopoćkiw Białymstoku,ul. Sokólska 1

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Program

Warsztaty

Czas i miejsce

Prelegenci

Zapisy

Patronat

Konferencja "Kreatywność online i offline 3"

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Program konferencji

8.50 Rozpoczęcie konferencji 9.00 Jak się nie bać technologii i twórczo ją wykorzystać w szkole?Jacek Ścibor9.45 Prace domowe - inwestuj z sensem!Małgorzata Nowak10.15 Rodzice – jesteście mile widzianymi partnerami w szkole Waszego dziecka! – czyli o rekomendowanych programach profilaktycznych w szkołach. Elżbieta Babicz10.45 Kreatywnie na lekcji.Barbara Borkowska11.15 „Nagroda za waleczność”–prezentacja projekt.Barbara Banaszczyk, Anna Teresa Kowalczyk. 11.30 Korzyści prowadzenia lekcji wspartej e-materiałem i elementami e-learningu z udziałem nauczyciela współpracującego z zespołem klasowym. Kontrolowanie wyświetlanej przeznauczyciela treści za pomocą urządzeń mobilnych. Joanna Alberska 12.00 Przerwa12.30 Warsztaty

Patronat

Zapisy

Prelegenci

Warsztaty

Czas i miejsce

Program

Pobierz program

Menu

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Warsztaty

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program

Warsztaty - 90 minutw Mobilnym Centrum Edukacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 9.00-10.30 – Zaprzyjaźnij się z technologią – ja wykorzystać nowoczesne technologie w szkole w klasach 4-8. Katarzyna Polak, Adam Naruszewicz 10.30-12.00 – Zaprzyjaźnij się z technologią - programowanie dla młodszych dzieci. Katarzyna Polak, Adam Naruszewicz12.00-12.30 – Zwiedzanie Mobilnego Centrum Edukacyjnego przez uczestników konferencji i rodziców 12.30-14.00 – Narzędzia cyfrowe w służbie nauczyciela. Katarzyna Polak, Adam Naruszewicz

Pobierz program

Menu

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Warsztaty

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program

Warsztaty - 30 minut 12.30-13.00 1. Cokolwiek myślisz - pomyśl odwrotnie. Praktyczne przykłady ćwiczeń i zabaw rozwijających myślenie twórcze u dzieciw wieku przedszkolnym i szkolnym.. Zainspirowanie nauczycieli do stosowania na zajęciach gimnastyki wyobraźni, wzmacniania umiejętności nieszablonowego myślenia oraz nietypowego wykonywania zadań. To ważne aspekty rozwoju kompetencji przedsiębiorczości.. Joanna Zarniewska.2. Jak zwiększyć poziom koncentracji i uważności u dzieci poprzez proste techniki mindfulnesss.Sylwia Świsłowska3. Tablet(l)ove lekcje. Jeżeli zastanawiasz się, czy naprawdę uczniom potrzebne są tablety na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej i po co; chcesz zobaczyć, które aplikacje sprawdziły się na moich lekcjach i spróbować poznać kilka z nich bliżej - zapraszam na warsztaty. Ewa Ziejewska4. Logika w świecie zagadek. Mobilny escape roomprzygotowany przez firmę Logic Room z Białegostoku. 5. Geogebra w szkole. dr Agnieszka Tereszkiewicz, Paulina Tenderenda,

Pobierz program

Menu

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Warsztaty

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Warsztaty

Czas i miejsce

Program

13.05-13.35 1. . Wylogow@ni – warsztaty dla rodziców na temat rozwijania kreatywności u dzieci. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z rolą kreatywności w rozwoju dziecka oraz zdobędą dawkę kreatywnej inspiracji. Dzięki udziałowi w warsztatach dowiesz się: · Dlaczego kreatywność jest nam dziś potrzebna? · Co to jest kreatywne myślenie i jak je rozwiać u dzieci?· Jakie czynniki mają wpływ na rozwój kreatywności? Przyjdź! Spróbuj! Obudź w sobie kreatywność!PS. Zainstaluj aplikację QR Kinga Gąsowska – Szatałowicz2. Lekcje bez nudy, czyli jak być kreatywnym nauczycielem chemii? Aneta Wilczewska3. Odysja Umysłu. W jaki sposób rozwijać kreatywność? Zaprezentuję nietypowe sposoby uruchomieniapotencjału uczniów. Izabela Danilewska,4. Sutori - wspólne uczenie się w odwróconej klasie. Sutori to narzędzie do prezentacji materiałów na osi czasu, dające możliwość korzystania z gotowych zadań lub tworzenia własnych w innychaplikacjach, np. Socrative czy Goconqr Barbara Kołcz

Pobierz program

Menu

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Prelegenci

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program

Jacek ŚciborZałożyciel i administrator grupy Superbelfrzy RP, trener projektów TiK-owych. Nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej (k. Wrocławia), Tytularny Przyjaciel Szkoły 2018,obecny na Liście 100 SPRUCw 2017r.,w latach 2013-2016 redaktor naczelny „TiK w Edukacji”

Pobierz program

Menu

Małgorzata Nowak Niezależna trenerka, edukatorka, publicystka, z wykształcenia polonistka. Była dyrektor zespołu szkół. Współpracujez Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń. Autorka artykułówi ekspertka „Dyrektora Szkoły”.

Barbara BorkowskaMenadżer oświaty,lider w oświacie , trener, tutor, coach, trener wspomagania, z wykształcenia biolog, była dyrektor gimnazjum. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie

Elżbieta BabiczDoradca metodyczny MODM Białystok, trener programów profilaktycznych

Barbara Banaszczyk, Anna Teresa Kowalczyk Dyrektor i wicedyrektor Zespółu szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu..Za największe sukcesy uważająwprowadzenie innowacyjnej metody motywacji uczniów do nauki w postaci „Nagrody za Waleczność”, orazwypracowanie zasad współfunkcjonowania bez konfliktów w jednej szkole uczniów polskichi uczniów cudzoziemców

Joanna AlberskaTrener oświaty, pasjonat nowoczesnych technologii w edukacji. Specjalista w zarządzaniu platformą e-learningową.

Prowadzący warsztaty

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Patronat

Zapisy

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program

Sylwia Świsłowska -trener Polskiej Akademii Aktywności i Rozwoju Osobistego.Bartosz Goruś - Logic Room z BiałegostokuEwa Ziejewska - nauczyciel języka polskiego - SP 49 w Białymstoku.Joanna Żarniewska - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego MODM.Katarzyna Polak- nauczyciel SP 42 w Białymstoku, trener Mobilnego Centrum Edukacyjnego i eTwinningmgr Adam Naruszewicz - wykładowca Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, trener Mobilnego Centrum EdukacyjnegoKinga Gąsowska - Szatałowicz- nauczycielka j.polskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie, trener ORKE, socjoterapeuta, szkoleniowiec.Aneta Wilczewska - Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia i I LO im. Adama Mickiewicza w BiałymstokuPaulina Tenderenda- nauczyciel matematyki - SP 42 w Białymstoku,dr Agnieszka Tereszkiewicz - adiunkt dydaktyczny na Politechnice Białostockiej, nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej..Izabela Danilewska-nauczyciel plastyki - SP 42 w Białymstoku, trener i juror konkursu „Odyseja umysłu”.Barbara Kołcz- nauczyciel informatyki - SP 42 w Białymstoku, trener ORKE.

Prelegenci

Pobierz program

Menu

Prowadzący warsztaty

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Email: correo@electronico.com

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program

Patronat

Pobierz program

Menu

Patronat medialny

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Zapisy

Konferencja "Kreatywność online i offline 3"

Email: konferencja@sp42bialystok.pl