Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Odwołujemy organizację konferencji

3

KREATYWNOŚĆ

Ze względu na rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz wytyczne Wojewody Podlaskiego z dn. 10.03.2020 odwołujemy konferencję "Kreatywność online i offline 3".

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

START

Patronat

Zapisy

Prelegenci

Warsztaty

Czas i miejsce

Program

Czas i miejsce

Pobierz program

Menu

13 maja 2021 r. godz. 16.00

Szkoła Podstawowa Nr 42

im. Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku, ul. Sokólska 1

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Program

Warsztaty

Czas i miejsce

Prelegenci

Zapisy

Patronat

Konferencja "Kreatywność online i offline 3"

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Program konferencji

8.50 Rozpoczęcie konferencji
9.00 Jak się nie bać technologii i twórczo ją wykorzystać w szkole? Jacek Ścibor
9.45 Prace domowe - inwestuj z sensem! Małgorzata Nowak
10.15 Rodzice – jesteście mile widzianymi partnerami w szkole Waszego dziecka!
– czyli o rekomendowanych programach profilaktycznych w szkołach.
Elżbieta Babicz
10.45 Kreatywnie na lekcji. Barbara Borkowska
11.15 „Nagroda za waleczność”–prezentacja projekt. Barbara Banaszczyk,
Anna Teresa Kowalczyk.
11.30 Korzyści prowadzenia lekcji wspartej e-materiałem i elementami e-learningu
z udziałem nauczyciela współpracującego z zespołem klasowym. Kontrolowanie
wyświetlanej przez nauczyciela treści za pomocą urządzeń mobilnych.
Joanna Alberska
12.00 Przerwa
12.30 Warsztaty

Patronat

Zapisy

Prelegenci

Warsztaty

Czas i miejsce

Program

Pobierz program

Menu

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Warsztaty

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program

Warsztaty - 90 minut
w Mobilnym Centrum Edukacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

9.00-10.30 – Zaprzyjaźnij się z technologią – ja wykorzystać nowoczesne technologie w szkole
w klasach 4-8
.
Katarzyna Polak, Adam Naruszewicz
10.30-12.00 – Zaprzyjaźnij się z technologią - programowanie dla młodszych dzieci.
Katarzyna Polak, Adam Naruszewicz
12.00-12.30 – Zwiedzanie Mobilnego Centrum Edukacyjnego przez uczestników konferencji
i rodziców
12.30-14.00 – Narzędzia cyfrowe w służbie nauczyciela. Katarzyna Polak, Adam Naruszewicz

Pobierz program

Menu

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Warsztaty

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program

Warsztaty - 30 minut

12.30-13.00

1. Cokolwiek myślisz - pomyśl odwrotnie. Praktyczne przykłady ćwiczeń i zabaw rozwijających
myślenie twórcze u dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym..
Zainspirowanie nauczycieli do stosowania na zajęciach gimnastyki wyobraźni, wzmacniania
umiejętności nieszablonowego myślenia oraz nietypowego wykonywania zadań. To ważne aspekty
rozwoju kompetencji przedsiębiorczości..
Joanna Zarniewska.
2. Jak zwiększyć poziom koncentracji i uważności u dzieci poprzez proste techniki
mindfulnesss.
Sylwia Świsłowska
3. Tablet(l)ove lekcje.
Jeżeli zastanawiasz się, czy naprawdę uczniom potrzebne są tablety na lekcji języka polskiego
w szkole podstawowej i po co; chcesz zobaczyć, które aplikacje sprawdziły się na moich lekcjach
i spróbować poznać kilka z nich bliżej - zapraszam na warsztaty.
Ewa Ziejewska
4. Logika w świecie zagadek. Mobilny escape room przygotowany przez firmę Logic Room
z Białegostoku.
5. Geogebra w szkole.
dr Agnieszka Tereszkiewicz, Paulina Tenderenda,

Pobierz program

Menu

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Warsztaty

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Warsztaty

Czas i miejsce

Program

13.05-13.35

1. . Wylogow@ni – warsztaty dla rodziców na temat rozwijania kreatywności u dzieci.
Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z rolą kreatywności w rozwoju dziecka oraz zdobędą dawkę kreatywnej inspiracji. Dzięki udziałowi w warsztatach dowiesz się:
· Dlaczego kreatywność jest nam dziś potrzebna? · Co to jest kreatywne myślenie i jak je rozwiać u dzieci? · Jakie czynniki mają wpływ na rozwój kreatywności?
Przyjdź! Spróbuj! Obudź w sobie kreatywność! PS. Zainstaluj aplikację QR
Kinga Gąsowska – Szatałowicz
2. Lekcje bez nudy, czyli jak być kreatywnym nauczycielem chemii? Aneta Wilczewska
3. Odysja Umysłu. W jaki sposób rozwijać kreatywność? Zaprezentuję nietypowe sposoby
uruchomienia potencjału uczniów.
Izabela Danilewska,
4. Sutori - wspólne uczenie się w odwróconej klasie.
Sutori to narzędzie do prezentacji materiałów na osi czasu, dające możliwość korzystania
z gotowych zadań lub tworzenia własnych w innych aplikacjach, np. Socrative czy Goconqr
Barbara KołczPobierz program

Menu

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Prelegenci

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program

Jacek Ścibor
Założyciel i administrator grupy Superbelfrzy RP, trener projektów TiK-owych.
Nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej
w Chrząstawie Wielkiej (k. Wrocławia),
Tytularny Przyjaciel Szkoły 2018,
obecny na Liście 100 SPRUC w 2017r.,
w latach 2013-2016 redaktor naczelny
„TiK w Edukacji”
Pobierz program

Menu

Małgorzata Nowak
Niezależna trenerka, edukatorka, publicystka,
z wykształcenia polonistka. Była dyrektor zespołu szkół. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli KURSOR
w Lublinie, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń. Autorka artykułów
i ekspertka „Dyrektora Szkoły”.


Barbara Borkowska
Menadżer oświaty, lider w oświacie , trener, tutor, coach, trener wspomagania,
z wykształcenia biolog, była dyrektor gimnazjum. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji
Edukacyjnych w Warszawie

Elżbieta Babicz
Doradca metodyczny MODM Białystok,
trener programów profilaktycznych

Barbara Banaszczyk, Anna Teresa Kowalczyk
Dyrektor i wicedyrektor
Zespółu szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu..
Za największe sukcesy uważają wprowadzenie innowacyjnej metody motywacji uczniów do nauki w postaci „Nagrody za Waleczność”, oraz wypracowanie zasad współfunkcjonowania bez konfliktów w jednej szkole uczniów polskich
i uczniów cudzoziemców

Joanna Alberska
Trener oświaty, pasjonat nowoczesnych technologii w edukacji. Specjalista w zarządzaniu platformą
e-learningową.

Prowadzący warsztaty

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Patronat

Zapisy

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program


Sylwia Świsłowska - trener Polskiej Akademii Aktywności i Rozwoju Osobistego.

Bartosz Goruś - Logic Room z Białegostoku

Ewa Ziejewska - nauczyciel języka polskiego - SP 49 w Białymstoku.

Joanna Żarniewska - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego MODM.

Katarzyna Polak - nauczyciel SP 42 w Białymstoku, trener Mobilnego Centrum Edukacyjnego i eTwinning

mgr Adam Naruszewicz - wykładowca Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,
trener Mobilnego Centrum Edukacyjnego
Kinga Gąsowska - Szatałowicz - nauczycielka j.polskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie,
trener ORKE, socjoterapeuta, szkoleniowiec.
Aneta Wilczewska - Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia i I LO im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku
Paulina Tenderenda - nauczyciel matematyki - SP 42 w Białymstoku,

dr Agnieszka Tereszkiewicz - adiunkt dydaktyczny na Politechnice Białostockiej, nauczyciel matematyki
w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej..
Izabela Danilewska - nauczyciel plastyki - SP 42 w Białymstoku, trener i juror konkursu „Odyseja umysłu”.

Barbara Kołcz - nauczyciel informatyki - SP 42 w Białymstoku, trener ORKE.


Prelegenci

Pobierz program

Menu

Prowadzący warsztaty

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Zapisy

Patronat

Prelegenci

Czas i miejsce

Warsztaty

Program

Patronat

Pobierz program

Menu

Patronat medialny

Email: correo@electronico.com

Email: konferencja@sp42bialystok.pl

Zapisy

Konferencja "Kreatywność online i offline 3"

Email: konferencja@sp42bialystok.pl