Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Robota nie zając....

ZASADY GRY1.Zaczyna uczeń, który …. jest najmłodszy.2. Kiedy pionek stanie na żółtym polu, uczeń musi dokończyć zdanie/związek frazeologiczny:jeśli odpowie prawidłowo, może przesunąć się o jedno pole do przodujeśli opowie źle, cofa się trzy pola.3.Kiedy pionek zatrzyma się na gwiazdce, uczeń musi dokończyć przysłowie:jeśli odpowie prawidłowo, może przesunąć się o dwa pola do przodujeśli opowie źle, cofa się trzy pola.

Grosz do grosza ....

Patrzeć przez ......

Moim zdaniem ty nie dorastasz.....

Czuje się jak ......

Sypie czymś .......

Biega z ......

On się boi .....

Działa na niego jak .....

Spadło na niego, jak .....

Skocz tam na .......

Spływa po nim, jak ......

Ten to jest w czepku ..........

Głodnemu chleb...

Nie samym chlebem...

Nie chwal dnia przed....

Nie czyń bliźniemu, co ....

Nie ma róży ...

Jak sobie pościelesz, tak ...

Kto z kim przestaje, takim ....

Kto sieje wiatr, ten ...

Czego Jaś się nie nauczy, tego ....

Nie odkładaj do jutra tego, co ...