Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

GeoGebra i l'alumnat NEE

Lluïsa Vigas Cobos

"

Un món que disposa dels recursos econòmics i tecnològics que permeten la comunicació global instantània, així com dur persones a l'espai, difícilment pot dir que és impossible educar tots els seus infants.

S. Hegarty

Tipus d'alumnat amb NEE:- motriu- cognitiu

Alumnat

La mestra d'educació especial entra a l'aula i fa reforços als grups d'aquest alumnat.

METODOLOGIA

Tots els alumnes poden "brillar"

QUÈ ENS APORTA L'ÚS DE GEOGEBRA

Els alumnes amb diversitat funcional estan inclosos

Ens ajuda a visualitzar la geometria

Abans: estris de dibuix, paper mil·limetrat, ... Els alumnes amb diversitat funcional quedaven exclosos.Ara: GeoGebra permet integrar-los.

ACTIVITATS DE GEOMETRIA

Activitat de construcció a partir de mediatrius i bisectrius

VS

Construcció feta amb GeoGebra

GRÀCIES!

"En la diversitat es donen les millors oportunitats per aprendre"

Nati Bergadà