Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

HABILITATS

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt"

Lorem ipsum dolor sit amet

Frases

Redes sociales

Biografía

Curiosidades

"

1

CURIOSITAT I IMAGINACIÓ

1

1

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

2

1

PENSAMENT ANALÍTIC I CAPACITAT D'ANTICIPACIÓ

3

1

PENSAMENT CRÍTIC

4

ESCENARI ACADÈMIC

ESCENARI PERSONAL

FLEXIBILITAT I ADAPTABILITAT

2

AUTOCONCEPTE, AUTOESTIMA I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

3

OPTIMISME REALISTA

4

AUTOMOTIVACIÓ, ENERGIA I AUTONOMIA

5

RESILENCIA

1

8

CIUTADANIA DIGITAL I CONSCIÈNCIA CULTURAL I SOCIAL

9

EMPATIA

1

ASERTIVIDAD

0

6

COMUNICACIÓ POSITIVA I EFICAÇ

7

ESCOLTA ACTIVA I CAPACITAT DE DIÀLEG

ESCENARI COMUNITARI

bio

PERFIL SET VINT-I-U

DEL SEGLE XXI

8 parades

INFOGRAFIA REALITZADA PER GELES FERNÁNDEZ BASADA EN EL TREBALL DE CARLOS MAGRO "21 habilidades VEINTIUNO"

5

5. STEAM COM A CLAU

ESCENARI PROFESSIONAL

6

1

1

INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

8

1

LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP

9

2

APLICAR I CREAR TECNOLOGIA

0

2

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

1

5

1

COL.LABORACIÓ

1

CREATIVITAT

7

PRESA DE DECISIONS

HABILITATS

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt"

Lorem ipsum dolor sit amet

Frases

Redes sociales

Biografía

Curiosidades

"

bio

1

FLEXIBILITAT I ADAPTABILITAT

2

AUTOCONCEPTE, AUTOESTIMA I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

3

OPTIMISME REALISTA

4

AUTOMOTIVACIÓ, ENERGIA I AUTONOMIA

5

RESILENCIA

6

COMUNICACIÓ POSITIVA I EFICAÇ

7

ESCOLTA ACTIVA I CAPACITAT DE DIÀLEG

8

CIUTADANIA DIGITAL I CONSCIÈNCIA CULTURAL I SOCIAL

9

EMPATIA

1

ASERTIVIDAD

0

1

CURIOSITAT I IMAGINACIÓ

1

1

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

2

1

PENSAMENT ANALÍTIC I CAPACITAT D'ANTICIPACIÓ

3

1

PENSAMENT CRÍTIC

4

1

COL.LABORACIÓ

5

1

CREATIVITAT

6

1

PRESA DE DECISIONS

7

1

INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

8

1

LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP

9

2

APLICAR I CREAR TECNOLOGIA

0

2

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

1

DEL SEGLE XXI

ESCENARI PERSONAL

Habilitats relacionades amb l'autoestima i l'ajust

No n'hi ha prou amb saber, també hem d'aprendre a ser. L'educació no pot ignorar l'àmbit emocional no sols perquè no siga possible l'aprenentatge sense l'emoció, sinó sobretot perquè no hi ha activitat humana que no implique a les emocions. És imprescindible que els nostres alumnes treballen en l'escola les habilitats de l'autoconeixement i l'autoconcepte, la regulació i l'expressió de les emocions, l'autoestima i l'ajust personal.

Totes estes habilitats són fonamentals per al desenvolupament acadèmic, les relacions amb altres i la participació en la vida comunitària i laboral. Volem formar persones optimistes, però, com deia Paulo Freire, també realistes; persones autònomes, amb un alt coneixement de si mateixes com a requisit previ per a conéixer i valorar als altres, flexibles però resistents, generosos i feliços.

TORNAR

HABILITATS

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt"

Lorem ipsum dolor sit amet

Frases

Redes sociales

Biografía

Curiosidades

"

bio

1

FLEXIBILITAT I ADAPTABILITAT

2

AUTOCONCEPTE, AUTOESTIMA I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

3

OPTIMISME REALISTA

4

AUTOMOTIVACIÓ, ENERGIA I AUTONOMIA

5

RESILENCIA

6

COMUNICACIÓ POSITIVA I EFICAÇ

7

ESCOLTA ACTIVA I CAPACITAT DE DIÀLEG

8

CIUTADANIA DIGITAL I CONSCIÈNCIA CULTURAL I SOCIAL

9

EMPATIA

1

ASERTIVIDAD

0

1

CURIOSITAT I IMAGINACIÓ

1

1

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

2

1

PENSAMENT ANALÍTIC I CAPACITAT D'ANTICIPACIÓ

3

1

PENSAMENT CRÍTIC

4

1

COL.LABORACIÓ

5

1

CREATIVITAT

6

1

PRESA DE DECISIONS

7

1

INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

8

1

LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP

9

2

APLICAR I CREAR TECNOLOGIA

0

2

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

1

DEL SEGLE XXI

ESCENARI COMUNITARI

Habilitats que afavorixen la convivència i les relacions socials

En una societat globalitzada i pluricultural com en la que vivim, necessitem ciutadans capaços no sols de conviure amb la diversitat en tots els seus aspectes (social, cultural, econòmica, ètnica, lingüística, de génere...) , sinó capaços també de participar-hi de manera activa, equitativa i justa amb el fi d'incidir i transformar la societat en què viuen. Este escenari està vinculat tant a la comunitat pròxima com distant, amb el global i amb el local. Enfront dels nombrosos desafiaments que enfronta la

societat, l'escola ha de ser un instrument clau a favor dels ideals de llibertat, justícia social i equitat. Hem d'educar en la sostenibilitat, la solidaritat i el respecte als altres, la qual cosa passa per treballar habilitats com la ciutadania i la consciència cultural i social, l'escolta activa, la capacitat de diàleg i l'empatia. Es tracta d'educar per a comprendre millor als altres, per a saber viure junts. Volem formar ciutadans justos i democràtics, participatius i solidaris, compromesos amb la millora social.

TORNAR

HABILITATS

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt"

Lorem ipsum dolor sit amet

Frases

Redes sociales

Biografía

Curiosidades

"

bio

1

FLEXIBILITAT I ADAPTABILITAT

2

AUTOCONCEPTE, AUTOESTIMA I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

3

OPTIMISME REALISTA

4

AUTOMOTIVACIÓ, ENERGIA I AUTONOMIA

5

RESILENCIA

6

COMUNICACIÓ POSITIVA I EFICAÇ

7

ESCOLTA ACTIVA I CAPACITAT DE DIÀLEG

8

CIUTADANIA DIGITAL I CONSCIÈNCIA CULTURAL I SOCIAL

9

EMPATIA

1

ASERTIVIDAD

0

1

CURIOSITAT I IMAGINACIÓ

1

1

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

2

1

PENSAMENT ANALÍTIC I CAPACITAT D'ANTICIPACIÓ

3

1

PENSAMENT CRÍTIC

4

1

CREATIVITAT

6

1

PRESA DE DECISIONS

7

1

INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

8

1

LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP

9

2

APLICAR I CREAR TECNOLOGIA

0

2

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

1

DEL SEGLE XXI

ESCENARI ACADÈMIC

Habilitats relacionades amb la gestió del coneixement i l'aprenentatge

L'escola ha de formar ciutadanes i ciutadans informats i capaços de comprendre el món que habiten. L'escola sempre ha sigut i ha de continuar sent un lloc per a la reflexió crítica de la realitat, i ara més que mai per a discernir la informació rellevant i veraç de la banal i falsa. Es tracta de formar persones per a pensar per si mateixes, per a desvolupar les seues capacitats de pensament analític i de

anticipació, i també per a fomentar la seua curiositat com a element clau per a aprendre a aprendre. Volem formar persones informades i crítiques, àvides de desenvolupar totes les seues capacitats, curioses i imaginatives, conscients i ames del seu aprenentatge, aprenents permanents.

TORNAR

HABILITATS

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt"

Lorem ipsum dolor sit amet

Frases

Redes sociales

Biografía

Curiosidades

"

bio

1

FLEXIBILITAT I ADAPTABILITAT

2

AUTOCONCEPTE, AUTOESTIMA I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

3

OPTIMISME REALISTA

4

AUTOMOTIVACIÓ, ENERGIA I AUTONOMIA

5

RESILENCIA

6

COMUNICACIÓ POSITIVA I EFICAÇ

7

ESCOLTA ACTIVA I CAPACITAT DE DIÀLEG

8

CIUTADANIA DIGITAL I CONSCIÈNCIA CULTURAL I SOCIAL

9

EMPATIA

1

ASERTIVIDAD

0

1

CURIOSITAT I IMAGINACIÓ

1

1

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

2

1

PENSAMENT ANALÍTIC I CAPACITAT D'ANTICIPACIÓ

3

1

PENSAMENT CRÍTIC

4

1

COL.LABORACIÓ

5

1

CREATIVITAT

6

1

PRESA DE DECISIONS

7

1

INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

8

1

LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP

9

2

APLICAR I CREAR TECNOLOGIA

0

2

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

1

DEL SEGLE XXI

ESCENARI PROFESSIONAL

Habilitats que faciliten el desenvolupament professional i l'accés al món del treball

El sistema educatiu ha de garantir l'accés al món del treball en les millors condicions possibles, assegurant la màxima igualtat d'oportunitats i ajudant als futurs professionals a ser competents en els distints contextos que el futur els oferisca. En l'escenari professional, el sistema escolar ha de treballar per desevolupar al màxim les possibilitats de cada u, exercitant habilitats com la creativitat, la iniciativa, la resolució de problemes i l'esperit emprenedor.

Però també hem de formar futurs professionals compromesos amb la transformació social: exercitar la presa de decisions i la col·laboració es convertixen en habilitats essencials. Així mateix, en un món ple de tecnologia com l'actual, hem de ser capaços d'utilitzar-la, però també de crear tecnologia. Volem que els nostres alumnes es convertisquen en professionals satisfets, responsables, eficaces, flexibles i compromesos, creatius, tecnològicament competents, amb iniciativa i col·laboratius.

TORNAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt"

Lorem ipsum dolor sit amet

Frases

Redes sociales

Biografía

Curiosidades

"

bio

PERFIL SET VINT-I-U

8. AMB CONSCIÈNCIA CIUTADANA, CULTURAL Y SOCIAL

1

FLEXIBILITAT I ADAPTABILITAT

2

AUTOCONCEPTE, AUTOESTIMA I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

3

OPTIMISME REALISTA

4

AUTOMOTIVACIÓ, ENERGIA I AUTONOMIA

5

RESILENCIA

6

COMUNICACIÓ POSITIVA I EFICAÇ

7

ESCOLTA ACTIVA I CAPACITAT DE DIÀLEG

9

EMPATIA

1

ASERTIVIDAD

0

1

CURIOSITAT I IMAGINACIÓ

1

1

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

2

1

PENSAMENT ANALÍTIC I CAPACITAT D'ANTICIPACIÓ

3

1

PENSAMENT CRÍTIC

4

1

COL.LABORACIÓ

5

1

PRESA DE DECISIONS

7

1

LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP

9

2

APLICAR I CREAR TECNOLOGIA

0

8

CIUTADANIA DIGITAL I CONSCIÈNCIA CULTURAL I SOCIAL

1. FLEXIBLE: Que s'adapta fàcilment als canvis i a les diverses situacions o circumstàncies.2. AMB AUTOESTIMA: S'aprecia a si mateix.3. OPTIMISME REALISTA: Optimistes i al mateix temps realistes. 4. AUTÒNOM: Que pensa per si mateix. Amb capacitat per a automotivar-se. 5. RESILENT: Amb capacitat de superació. 6. COMUNICATIU: Capaços de comunicar-se amb els altres de forma positiva i eficaç..7. AMB CAPACITAT PER ESCOLTAR I DIALOGAR8.AMB CONSCIÈNCIA CIUTADANA, CULTURAL Y SOCIAL: Amb consciència cultural i social.9. EMPÀTIC: Que sap captar i entendre què sent o pensa una altra persona.10. ASERTIU: Que es coneixen a si mateixos i saben gestionar les seues emocions.11. CURIOS I IMAGINATIU: Curiosos i imaginatius per a aprendre i explorar la novetat. 12. QUE SAP GESTIONAR LA INFORMACIÓ: Fer un ús de la tecnologia creatiu. 13. AMB CAPACITAT D´ANTICIPACIÓ14. AMB PENSAMENT CRÍTIC: Informats, crítics i analítics. 15. COL.LABORATIU: Preparats per a treballar en equip. 16. CREATIU: Que sap generar noves idees o conceptes.17. QUE SAP PRENDRE DECISIONS:18. AMB INICIATIVA I INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR17. AMB CAPACITAT DE DECISIÓ: Ciutadans que saben prendre decisions i anticipar-se a les situacions. 19. AMB LIDERATGE: Preparats per liderar un equip. 20. TECNOLÒGICAMENT COMPETENT21. RESOLUTIU: Plantejar i resoldre problemes.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

1

2

INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

8

1

CREATIVITAT

6

1

1. FLEXIBLE: Que s'adapta fàcilment als canvis i a les diverses situacions o circumstàncies.

2. AMB AUTOESTIMA: S'aprecia a si mateix.

3. OPTIMISME REALISTA: Optimistes i al mateix temps realistes.

4. AUTÒNOM: Que pensa per si mateix. Amb capacitat per a automotivar-se.

5. RESILENT: Amb capacitat de superació.

6. COMUNICATIU: Capaços de comunicar-se amb els altres de forma positiva i eficaç.

7. AMB CAPACITAT PER ESCOLTAR I DIALOGAR

21. RESOLUTIU: Plantejar i resoldre problemes.

9. EMPÀTIC: Que sap captar i entendre què sent o pensa una altra persona.

10. ASERTIU: Que es coneixen a si mateixos i saben gestionar les seues emocions.

15. COL.LABORATIU: Preparats per a treballar en equip.

20. TECNOLÒGICAMENT COMPETENT

19. AMB LIDERATGE: Preparats per liderar un equip.

17. AMB CAPACITAT DE DECISIÓ: Ciutadans que saben prendre decisions i anticipar-se a les situacions.

18. AMB INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

16. CREATIU: Que sap generar noves idees o conceptes.

12. QUE SAP GESTIONAR LA INFORMACIÓ: Fer un ús de la tecnologia creatiu.

14. AMB PENSAMENT CRÍTIC: Informats, crítics i analítics.

13. AMB CAPACITAT D´ANTICIPACIÓ

11. CURIOS I IMAGINATIU: Curiosos i imaginatius per a aprendre i explorar la novetat.

TORNAR

Bus Stop

parades en l'aprenentatge d'habilitats

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt"

Frases

Redes sociales

Biografía

Curiosidades

8

7

1. APRENDRE A PENSAR

2

2. ESPERIT MAKER

3

3. EL JOC I EL FACTOR SORPRESA

5

5. STEAM COM A CLAU

6

6. LA TECNOLOGIA COM A FERRAMENTA

7

7. APRENDRE HUI

8

8. CREACIÓ DE COMUNITAT

4

4. LA IMPORTÀNCIA DEL REPTE

TORNAR

Fes clic en cada parada per a veure la informació

El joc promou l'aprenentatge en acció, els processos cognitius superiors, el desenrotllament d'habilitats i capacitats, la mobilització de recursos interns i el treball en equip.Treballar ambjocs cooperatius i no competitius permet que els alumnes desenvolupen l'empatia i la tolerància, facilita la socialització i fomenta el suport mutu i les relacions en termes d'igualtat.

«No es tracta d'abocar informació en el cap dels nostres alumnes. Al contrari, aprendre és un procés actiu. Construïm el nostre enteniment del món per mitjà de l'exploració activa, l'experimentación».Es tracta d'establir un procés d'aprenentatge que permeta generar evidències del dit aprenentatge.

Aprendre hui és una complexa mescla d'activar, pensar, experimentar i comunicar, i passa per l'acció: aprenem fent i reflexionant sobre el que hem fet, aprenem documentant el nostre propi coneixement.

Aprendreno és copiar o reproduir la realitat.Ensenyar és ajudar els aprenents a utilitzar el coneixement de manera reflexiva i productiva.I, per tant, educar no és transmetre i inculcar un saber objectiu, ni aprendre és una qüestió només d'adquirir coneixements abstractes i formals.

Les metodologies actives dissenyen situacions d'aprenentatge tant fora com dins de l'aula.El context que es dissenya per a l'aprenentatge és entés com un continu entre les distintes àrees curriculars i busca trencar les barreres dels espais formals i no formals, a més de la comprensió profunda del contingut tractat en les seues propostes.

La vida no està organitzada per disciplines i, per tant encaixa difícilment dins d'un currículum, més encara si este és rígid i està molt compartimentat.Si realment creiem que és necessari tindre un currículum, treballem llavors perquè este siga més flexible i multidisciplinari i reconega la multiplicitat dels sabers, la seua transversalitat." .

Per al tecnòleg Alan Kay, l'atribut principal que tenen les noves tecnologies és la possibilitat de bolcar els nostres pensaments, de crear, construir i programar.El realment atractiu és el fet de poder convertir-nos al mateix temps en consumidors i productors.

«En la construcció de coneixements i en la realització d'aprenentatges significatius són determinants les interaccions socials que s'establixen no sols entre el professor i els alumnes, sinó també entre els mateixos alumnes i entre estos i els continguts objectes d'aprendizaje».

HABILITATS

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt"

Lorem ipsum dolor sit amet

Frases

Redes sociales

Biografía

Curiosidades

"

bio

1

FLEXIBILITAT I ADAPTABILITAT

2

AUTOCONCEPTE, AUTOESTIMA I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

3

OPTIMISME REALISTA

4

AUTOMOTIVACIÓ, ENERGIA I AUTONOMIA

5

RESILENCIA

6

COMUNICACIÓ POSITIVA I EFICAÇ

7

ESCOLTA ACTIVA I CAPACITAT DE DIÀLEG

8

CIUTADANIA DIGITAL I CONSCIÈNCIA CULTURAL I SOCIAL

9

EMPATIA

1

ASERTIVIDAD

0

1

CURIOSITAT I IMAGINACIÓ

1

1

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

2

1

PENSAMENT ANALÍTIC I CAPACITAT D'ANTICIPACIÓ

3

1

PENSAMENT CRÍTIC

4

1

COL.LABORACIÓ

5

1

CREATIVITAT

6

1

PRESA DE DECISIONS

7

1

INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

8

1

LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP

9

2

APLICAR I CREAR TECNOLOGIA

0

2

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

1

DEL SEGLE XXI

ESCENARI PERSONAL