Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

Transcript

CINEMA,19/20,ESCOLA L'ENTORN,JORNADES CULTURALS,presenta,EFECTES ESPECIALS,HISTÒRIA DEL CINEMA,¡GRÀCIES!,PRODUCCIÓ,El Pla general (PG) presenta als personatges de cos sencer i mostra amb detall l'entorn que els envolta. Ho podem notar en la caràtula de les pel·lícules majorment. Abasta gran part de l'escenari natural o decorat. Integra els personatges en el seu ambient. S'utilitza per començar una escena o per situar una acció. ,MUNTATGES,PLANS,ESPEREM QUE GAUDIU LES JORNADES DEL CINEMA!,VESTUARI,gravar amb un fons d'un vidre dibuixat,gravar amb un Fons d'una pantalla gegant de cinema,DECORATS,ÍNDEX,3. EFECTES ESPECIALS,1. HISTÒRIA,2. DECORATS,8. MUNTATGES,5. PRODUCCIÓ,7. RODATGES,6. PLANS,4. OFICIS IMPLICATS,9. GRÀCIES,RODATGES,PLA,SEQÜÈNCIA,ESCENA,Des del moment que accionem el botó per gravar amb la càmera de video o per filmar amb la de cinema, fins el moment que el tornem a prémer per aturar la gravació o filmació, estem generant un pla.,L'escena en una producció audiovisual és el conjunt de plans que van seguits i que es desenvolupen en el mateix espai (escenari) i amb els mateixos personatges. ,La seqüència forma un bloc d'acció dramàtica. Esta composada per escenes, a través d'elles discorre la narració d'uns fets que depenen uns dels altres,oficis i rols,Vídeo,Efectes,Eines,Música,Un productor de cinema és la persona encarregada dels aspectes organitzatius i tècnics de l'elaboració d'una pel·lícula, complementant l'activitat creativa del director. La seva tasca és iniciar, coordinar, supervisar i controlar aspectes com l'obtenció de fons, contractació del personal, organitzar la distribució i finançar la pel·lícula. El productor pren part en totes les fases del procés cinematogràfic, des del projecte inicial fins a la conclusió. Fa la selecció de l'equip tècnic i artístic (director de fotografia, muntador, personal d'efectes especials, director artístic, músic, etc.),Pla general,PLANS,Pla conjunt,PLANS,Pla figura,El Pla conjunt (PC) és l'enquadrament que abraça un grup de personatges. És a dir en el quadre final apareixen dues o més persones. Si dins d'aquest pla no hi ha un moviment intern, podria transmetre els mateixos significats que un pla general. ,PLANS,Pla mig,El Pla figura (PF), és l'enquadrament on els límits superiors i inferiors coincideixen amb el cap i els peus del subjecte. També anomenat pla sencer (PS). ,Primer pla o pla detall,PLANS,PLANS,El Pla Mig (PM) és l'enquadrament on el límit superior coincideix amb el cap del personatge i l'inferior amb la cintura d'aquest. És la distància adequada per mostrar la realitat entre dos subjectes, com és el cas de les entrevistes, ja que permet mostrar el rostre i el llenguatge corporal de les mans ,El Primer pla (PP), en el cas de la figura humana, recolliria el rostre i les espatlles. Aquest tipus de pla, igual que el Pla detall i el Primeríssim primer pla, es correspon amb una distància íntima, ja que serveix per mostrar confidència i intimitat respecte al personatge. ,LA CÀMERA DES DE DIFERENTS ANGLES,Picat perfecte,TIMELINE,Picat,Normal,Contrapicat,Presa a ran de terra,Els efectes especials es divideixen tradicionalment en tres tipus.,En primer lloc els efectes òptics, anomenats també efectes visuals o fotogràfics, que consisteixen en la manipulació d'una imatge fotografiada o d'una pel·lícula.,El segon tipus són els efectes mecànics (denominats també efectes pràctics o físics), que es realitzen durant el rodatge en viu de la pel·lícula. Aquests inclouen ninots mecànics, escenografia, pirotècnia, pluja artificial i etc.,El tercer lloc ho componen els efectes de so.,gravar amb chroma o amb diferents aplicacions,gravar amb recreacions de decorats