Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

5 compromisos

PER UN PLANETA MÉS SOSTENIBLE

Gestió de residus

Eficiència energètica

Hàbits de consum

Medi natural

Consum d'aigua

5 COMPROMISOS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

INICI

Eficiència energètica

Reduir el consum d’energia optimitzant els processos productius.

OBJECTIU

COMPROMISOS

ACCIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

L’objectiués reduir de manera significativa el consum d’energia optimitzant els processos productius i el seu ús, tant en la gestió de les cases com de les activitats, i sensibilitzar els usuaris.

Les accions concretes implementades al llarg dels últims anys que seguirem potenciant són:Activitats de conscienciaciói sensibilitzaciósobre l’eficiència energètica.Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la casa de colònies La Ruca (Bages).Instal·lació de plaques termocol·lectores a les cases La Ruca (Bages), Artur Martorell (Baix Penedès), La Sala (Prepirineu) i l’Alberg Pere Tarrés (Barcelona).Instal·lació de calefacció de biomassa a la casa Los Josepets (Montsià).Contractació d’un proveïdor d’energia renovable 100% certificada per a la majoria de cases de colònies i altres instal·lacions de la Fundació.Instal·lació d’il·luminació exterior nocturna temporitzadaa totes les cases de colònies.Instal·lació de termòstatsde regulació amb topalls de temperatura en els sistemes de calefacció i refrigeració de les cases de colònies i l’Alberg Pere Tarrés.

Compromisos 2020-2021Digitalització de comptadors d'aigua i llum per mesurar les dades de consum amb objectius de reducció d’energia.Incorporació d’elements constructius sostenibles com ara il·luminació LED, lluminàries de llum natural, tancaments aïllants, vidres dobles aïllants o sostres amb reducció sonora.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

5 COMPROMISOS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

INICI

Consum d'aigua

Reduir el consum d’aigua i el seu malbaratament

OBJECTIU

COMPROMISOS

ACCIONS

Lesaccionsconcretes que s’han implementat al llarg dels darrers anys i que continuarem potenciant són:Instal·lació d’economitzadors i airejadors a les aixetes dels lavabos i cuines de les cases de colònies.Instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’aigües pluvials per al reg a la casa Artur Martorell (Baix Penedès) i La Sala (Prepirineu).Instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’aigües grises de dutxes i lavabos per als sanitaris a la casa La Sala (Prepirineu).Manteniment i recuperació de l'aigua de les piscines.Instal·lació de depuradores per netejar l’aigua abocada en punts autoritzats quan no es disposi de clavegueram a les instal·lacions per llunyania de la xarxa pública.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Compromisos 2020-2021Col·locació de senyalètica a les instal·lacions per tal de promoure bones pràctiques sobre el consum d’aigua entre els usuaris de les casa de colònies.Organització d’activitats de sensibilització sobrela importància d’un bon ús de l’aigua per al consum propi (aixetes i gerres d’aigua), higiene (dutxes i cisternes) i esbarjo (dutxes i piscines).Estudiar la instal·lació de nous sistemes d’aprofitament de l’aigua en properes reformes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

L’objectiués reduir el consum de l’aigua i el seu malbaratament, i que els infants i joves integrin aquest hàbit en el seu dia a dia.

5 COMPROMISOS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

INICI

Gestió de residus

Promoure una correcta gestió de residus i educar els usuaris sobre la nostra petjada ecològica.

OBJECTIU

COMPROMISOS

ACCIONS

Compromisos 2020-2021Continuació de les activitats d’educació i conscienciació en la correcta gestió de residus.Promoció de la recollida selectiva de residus entre els usuaris de les instal·lacions.Instal·lació de contenidorsde rebuig, vidre, plàstic, envasos i paper/cartró a totes les cases de colònies.Eliminació del plàstic d'un sol ús a les activitats de colònies: culleretes, plats, gots, entre d’altres.Reducció del consum de paper i foment de l’ús del paper reciclat.Contractació d’un nou proveïdor de netejaque utilitza productes amb la certificació EcoLabel 2000.Utilització de pintures naturals a les activitats proposades a les cases de colònies.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Les accions concretesque hem dut a terme al llarg d’aquests anys són:Organització d’activitats per a l’educació i conscienciació en el reciclatge, la reutilització i la correcta gestió dels residus.Transport a la deixalleria de la resta de residus no habilitats en contenidors.Tractament de l’oli i el clor de les piscines de les cases de colònies a través d’una empresa especialitzada.

L’objectiués promoure i educar els usuaris pel que fa a la correcta gestió dels residus i fer pedagogia al llarg de les colònies.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

5 COMPROMISOS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

INICI

Medi natural

Potenciar les activitats pedagògiques de coneixement i respecte de l’entorn natural.

OBJECTIU

COMPROMISOS

ACCIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Compromisos 2020-2021Promoció d’activitats en família i activitats escolars per sensibilitzar sobre la petjada de carboni en l’activitat diària d’una persona i donar eines per minimitzar-ne les conseqüències.Organització d’itineraris de natura entre els usuaris de les nostres instal·lacions.

Les accions concretesimplementades al llarg dels últims anys i que continuarem potenciant són:Compromís de relacionar-nos respectuosament amb els entorns de les nostres cases de colònies, zones verdes i boscos que serveixen com a embornals de CO2.Regeneració de l’entorn de les cases de colònies plantant arbres de característiques mediterrànies que necessitin poc consum d'aigua.

L’objectiués poder promoure activitats de respecte i estima del medi en aquelles cases de colònies situades en entorns naturals.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

5 COMPROMISOS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

INICI

Hàbits de consum

Incorporar una cuina més sostenible i de proximitat i sensibilitzar sobre la necessitat d’incorporar un canvi d’hàbits de consum que reverteixi les conseqüències del canvi climàtic.

OBJECTIU

COMPROMISOS

ACCIONS

L’objectiués promoure hàbits sostenibles i respectuosos amb el medi ambient relacionats amb el consum i fer accions de sensibilització ambiental.

Les accions concretesimplementades al llarg dels últims anys i que continuarem potenciant són:Promoció d’activitats d'educació ambiental i lleure educatiu a totes les cases de colònies, com itineraris de natura i de descoberta de l’entorn, tallers ambientals, jocs i gimcanes de coneixement del medi ambient o cursos temàtics de formació.Senyalització de bones pràctiques ambientals a totes les instal·lacions: cartells al lavabo recordant de tancar l’aixeta i de separació de residus, entre d’altres.Disseny de programes educatius per a escolars, grups i famílies sobre sostenibilitat: escoles de natura, escoles del mar, escoles del cel, escoles de muntanya, escoles rurals, escoles de cooperació, etc.Desenvolupament de programes educatius de caire social per a infants i joves en situació de vulnerabilitat i concessió de beques.

Compromisos 2020-2021Promoció d’activitats en família i activitats escolars per sensibilitzar sobre la petjada de carboni en l’activitat diària d’una persona i donar eines per minimitzar-ne les conseqüències.Organització d’itineraris de natura entre els usuaris de les nostres instal·lacions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.