Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Internacionalizacija škole

Vinkovci,18. 2. 2020.

Rejhana Nuhanović Tadijan, prof. savjetnik

"Bez promjene nešto spava u nama i rijetko se budi.Spavač se mora probuditi."

Frank Herbert

O čemu ćemo danas govoriti

1. Što je internacionalizacija?2. Kakva iskustva imamo?3. Zašto internacionalizacija?4. Kulturalni ledenjak

5. Osnovni pojmovi strategije internacionalizacije6. Potencijalne poteškoće7. Internacionalizacija kod kuće8. Pitanja

Što je internacionalizacija?

Zadatak 1

PLAY

1. Različite aktivnosti• što više povezane s kurikulumom• ako je moguće u suradnji s drugom školom• kojima učenici i nastavnici ostvaruju kontakt s drugim svjetonazorima, kulturama iobrazovnim sustavima• za postizanje boljeg ruzumijevanja i poštivanja drugih kultura• za poticanje europskog i globalnog građanstva• za postizanje veće osobne, kulturološke i nacionalne osviještenosti• za postizanje znanja i vještina (u pogledu stranih jezika isocijalnih vještina). 2. Jačanje internacionalne orjentacije u kurikulumu3. Fokus na poznavanje jezika

Svaka škola kreira svoju definiciju

Internacionalizacija je jedan od ciljeva naše škole, dio naše misije. Pripremamo naše učenike za društvo u kojemu internacionalizacija i digitalizacija imaju važnu ulogu. Sveučilišta potiču učenike da dio svojeg obrazovanja provode na sveučilištima u inozemstvu.Tržište rada za koje pripremamo naše učenike je postalo europsko i globalno. Stoga je stjecanje znanja jezika i kultura europskih država od ključne važnosti: “Europa je naša država”. (Carolus Borromeus College, Helmond, NL.)

Što smo mi radili u protekloj godini?

KA101KA102TCA

Gdje smo do sada bili

KA102 - VET

21 učenik i 3 nastavnikaSrednja poljoprivredna škola Todor Rachinski,General Toshevo, Bugarska2018/201948.000,00 EUR

AgroEuropa

KA101 - opće obrazovanje

Stepenica prema modernoj školi

Ključne teme

1. IKT u nastavi/medijska pismenost/sigurnost na internetu2. Internacionalizacija škole3. Rano napuštanje škole (motivacija)7 nastavnika/stručnih suradnika15.000 EUR

Tijek mobilnosti

10/2019 - Porto

10/2019 - Atena

4/2020 - Limassol

10/2019 - Prag

2/2020 - Graz

10/2019 - Ljubljana

2/2020 - Bruxelles

Aktivnosti transnacionalne suradnjePrema javnom pozivu,svakih nekoliko mjeseciAMPEU

Mogućnosti za usavršavanje

TCA

+info

AMPEU organizira regionalne radionice za pripremu projekata jednom godišnjeNacionalne radionice u Zagrebu

AMPEU

+info

eTwinning ambasadorwebinari/online radionice/mobilnosti

+info

eTwinning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

VS

Tenerife

Tca: Beyond Mobility - internationalisation of vet institutions

Helsinki

Tca: project incubator - the future of vet

eTwinning

- eTwinning ambasador- projekti u sklopu kurikuluma/SRO

Održivi razvoj

FARMER

Financijska pismenost

Naši planovi u sljedećem razdoblju

KA101

KA102

KA201

KA202

KA229

30 učenika i 3 nastavnika (job shadowing i stručna praksa)

10 nastavnika/stručnih suradnika (job shadowing i tečajevi)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Zašto internacionalizacija?

Vi ste na redu

Mentimeter

MENTI

Zadatak 2

LINK

Kulturalni ledenjak

Eisbergmodell

10 % dijela određene kulture je "iznad površine" (jezik, običaji, odjeća, hrana), dok je veći dio (90%) skriven"ispod površine"(norme, vrijednosti, vjerovanja, filozofija).Područja ispod površine nisu direktno vidljiva osobama koje nisu pobliže upoznate s određenom kulturom.Međutim, taj dio značajno utječe na vidljive dijelove kulture.Tek se upoznavanjem tih skrivenih dijelova može zapravo razumijeti druga kultura.

Na radnim listićima upište na odgovarajuće mjesto

Zadatak 3

1. jezik 2. religija 3. svjetonazor 4. umjetnost 5. poštivanje autoriteta 6. način donošenja odluka 7. hrana 8. pozdravljanje 9. glazba 10. poimanje prijateljstva

11. poimanje vremena 12. vrijednosti 13. rituali 14. odijevanje 15. upravljanje emocijama 16. arhitektura 17. duhovna uvjerenja 18. književnost 19. poimanje pravde 20. mimika

vs

Gdje bi se kulture mogle "sudariti"?

Hrvatska vs. Njemačka

Kulturalni ledenjak

Zadatak 4

Strategija internacionalizacije

Kako izraditi plan

VS

+info

+info

TKO?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

što?

1

Radna sredina

Radna sredina

Sve što utječe na rad organizacije, bilo iznutra bilo izvana

Što se do sada učinilo?

Koji su projekti provedeni?

Koja parterstva postoje?

Koje vještine su nam potrebne s obzirom na globalne promjene?

Stalni i promjenjivi čimbenici

Npr. politika obrazovanja iosposobljavanja, demografskepromjene, imigracija, tržište rada,promjene unutar organizacije,globalni razvoj

2

Vizija

Vizija

Kako organizacija vidi sebe u budućnosti na temelju svojesvrhe (misije)

Na koji način institucijamože postati suvremena i privlačna?

Što to znači u praksi za učenike i osoblje?

Koje bismo oblike nacionalnih i međunarodnih mreža trebalistvoriti kako bismo ostvarilitakvu viziju?

Kakve mogućnosti želimo pružiti učenicima u budućnosti?

Pokazuje osoblju i učenicima koji su kratkoročni i dugoročni ciljevi organizacije

3

Misija, osnovne vještine i vrijednosti

Misija

Opravdava postojanje organizacije - zašto smo ovdje?

Za što je organizacija specijalizirana?

Kako je internacionalizacija dio misije orgnaizacije?

Koje su osnovne vještine povezane s međunarodnom dimenzijom?

Što izdvaja organizaciju od ostalih?

Osnovne vještine - posebna znanja i kompetencije koje izdvajaju organizaciju od ostalih

Teško ih je kopirati i predstavljaju "konkurentsku prednost" i dodatnu vrijednost za učenike, nastavnike i ostale

Vrijednosti - što je zaista važno u organizaciji i kakav se svjetonazor/etička načela njeguju

Npr. jednakost, tolerancija, suradnja, otvorenost

4

Ciljevi

Ciljevi

Povezuju misiju s vizijomorganizacije i oblikovani su tako da seorganizacija razvija u željenom smjeru

Na koji se način međunarodna dimenzija očituje u općimstrateškim ciljevima?

Koje bi specifične ciljeve trebalo zadati kako bi se ostvarila vizija?

Kako osigurati da ciljevi budu realni, ali i vizionarski?

Što konkretno trebamo poboljšati?

Usmjereni na poboljšanje postojećeg stanja i potiču daljnji razvoj

Temeljeni na stvarnoj situaciji, misiji i viziji

Vezani uz očekivani ishod, rezultat ili učinak kojije mjerljiv

5-6 jasno oblikovanih ostvarivih ciljeva u određenom razdoblju

5

Akcijski plan

Akcijski plan

Kako će se provesti strategijaorganizacije?Njegova je svrhapretočiti strateške ciljeve u operativne ciljeve i u povezane aktivnosti i time poboljšatikvalitetu rada i rezultata.

Koje mjere trebate poduzeti kako biste ostvarili ciljeveinternacionalizacije?

Koje se mjere mogu poduzeti već u nadolazećoj godini? Kojese mjere trebaju poduzeti unekoliko godina?

Koji su domaći i međunarodni partneri potrebni da se toostvari?

Kako će se pokriti financijski i kadrovski?

Izrađuje se ili revidira svake godine

Kako se provode stavke, tko je odgovoran, raspored provođenja (kada i koliko dugo), financijski izvori, osoblje

Jasni pokazatelji uspješnosti

Internacionalizacija

Što sve obuhvaća?

Jezične i interkulturalne vještine

Razvoj kvalifikacija, kurikuluma, sadržaja i metoda

01

Mobilnosti

02

Cjeloživotne vještine učenja i transverzalne vještine za osoblje i učenike

04

03

05

Međunarodno poslovanje i priprema za globalizaciju

POTENCIJALNE POTEŠKOĆE

Nedostatak kadra/previše posla/volontiranje

Nezainteresiranost učenika

Nezainteresiranost vodstva škole

Nedovoljna stručnost

Internacionalizacija kod kuće

VAŠE IDEJE?

Internacionalizacija kod kuće

Međunarodna natjecanja

eTwinning

Skype in the Classroom

Dolazne mobilnosti

Europski dan jezika

Uključivanje internacionalnih materijala/aktivnosti u kurikulum

Job shadowing

Diseminacijske aktivnosti

Erasmus+ kutak

(Stručna) putovanja

CLIL

Suradnja za međunarodnim tvrtkama

Pitanja?

Lorem ipsum dolor sit amet

3

2

1

4

rejhana@gmail.com

HVALA!

https://www.facebook.com/pssvinkovci

https://steppingstone1.weebly.com/

https://agroeurope.home.blog/

CONTACT

http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk.skole.hr/erasmus

READ MORE