Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

זכרונות ממרוקו

רחוב ראשי

פֶס

מראות מהרובע היהודי (ה'מְלַאח') בעיר פֶס שבמרוקו בתחילת המאה ה-20

מרכז מסחרי עם בית קפה

בית הקברות היהודי בפס, שם טמונה לָלָה סוּליקָה הצדקת. קברה של סוליקה היה מקום עלייה לרגל עבור רבים שבאו להתפלל לרפואה ולהצלה.

הרובע היהודי בפס לאחר ה'תְריתֵל' ב-1912 – פרעות בהם הרגו חיילים ואזרחים יהודים רבים, בזזו את רכושם ושרפו את בתיהם.

יהודים מוצאים מקלט בגן החיות הצמוד ל'מלאח'

מראה המלאח מלמעלה

מראות מה'מלאח' בעיר מָרָקֵשׁ

שוק מרקש

יהודים במרקש

רחוב המרפסות

בית הכנסת 'סָלָאת אַל עָזָמָה'

בית הספר של הארגון היהודי העולמי 'אליאנס'
(כי"ח – כל ישראל חברים)

בית הכנסת אַלְפָאסֵיין'

תעודת נבחר מהקונגרס הציוני ה-12 בעיר קרלסבד שבצ'כיה

משפחת עולים חדשים ממרוקו בארץ