Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Concurs de poesia matemàtica.

2ª Edició
emocioMATES E.S.O.

Si tens ànima de poetessa o poeta, i matemàtiques al cap; o bé, portes les matemàtiques al cor i t'agrada la poesia; o simplement busques una excusa per a escriure... Aquest és el teu concurs.

Per segon any al nostre centre,
convoquem
emocioMATES
(concurs de poesia matemàtica).
Treball a realitzar.

Projecte

1

Treball a realitzar

1.Projecte

L´alumnat haurà de crear una producció literària original i no presentada en edicions anteriors d'emocioMATES amb les següents condicions:
  • Individual. Només un poema per persona.
  • Treball. L´alumnat haurà de crear un poema utilitzant el lèxic relacionat amb l´assignatura de matemàtiques. Ha de ser original, inèdit i no presentat en edicions anteriors.
  • Duració. Una pàgina. Font “Century Gothic”, grandària 11.
  • Idioma: castellà o valencià.
  • Suport. El treball haurà de presentar-se en paper amb una grandària A4.
  • Publicitat. Amb la presentación del treball, els participants autoritzen a l´organització del concurs a la utilització dels poemes com consideren oportú.
  • Drets d´autor o autora. Amb la presentació al concurs es cedixen tots el drets d´autora o autor al col.legi Santo Tomás de Villanueva de València; de tal manera que es podría realizar la difusió dels textos als mitjans que es consideren oportuns.

Com, quan, a qui.

Entrega

2

El traball es presentarà en format paper a Teresa López, Beatriz Monferrer o Enrique Cama.
S'ha d'entregar en sobre tancat. Dins del mateix sobre s'inclourá les següents dades:
  • Poema, sense dades personals.
  • Un altre sobre tancat (dins de l'anterior), amb nom, cognoms, curs i grup.

La dada màxima d'entrega serà divendres, 3 d'abril de 2020. Abans de les 13:05h.

Departaments de Llengües i Ciències.

Jurat

3

El jurat estarà compost per membres dels Departament de Llengües i Departament de Ciéncies.

El jurat valorarà el correcte ús del llenguatge matemàtic, la complexitat literària del poema, l'originalitat…

El jurat i l´organització del concurs podran decidir desqualificar a qualsevol poema que no s´ajuste a les condicions del concurs. En cas d´empat, pendran una decisió.

Premiats i difusió.

La decisió del jurat

4

La decisión del jurat i l´entrega de premis es realitzarà en un acte públic al Saló d´Actes del Centre. Aquest acte tindrà lloc dimarts dia 28 d´abril de 2020 a les 17:15h.

Es donarà difusió de la decisió mitjançant la pàgina web del centre i les seues xarxes socials.

i reconeixements.

Premis

5

S´atorgarà un premi per cada nivell d´E.S.O

L´autor o autora de l´obra rebrà un cupó de 30€* per tal de gastar a la botiga d´esports DAITO (C/ Burriana, 50, 46005 València) i un llibre gràcies al Departament de Llengües.

El segon premiat rebrà un diploma que reconega la seua participació i qualitat de la seua obra.

*Cupó vàlid per compra mínima de 40€; caduca el 30/06/2020.

ANOTACIÓ: La presentació al concurs suposa l´aceptació de totes les condicions reflectides en aquest document, així com l´autorització a la Direcció del Centre per a difondre els poemes, les dades personals (nom complet i cognoms, curs…) i la imatge a la pàgina web i les xarxes socials del Centre.

emocioMATES.

2ª Edició.

Comença ja a crear!