Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES BERENGUER D'ANOIA
ORIENTACIÓ
BATXILLERAT

ARTS

Títol de

Tècnic superior

Dóna accés directe a:

 • estudis superiors de disseny
 • estudis superiors d’arts plàstiques
 • estudis superiors de conservació i restauració de béns culturals
 • determinades titulacions universitàries (a la UIB el GS de joieria dóna accés vinculant a la branca d'arts i humanitats i Ingenieria i arquitectura. En canvi els altres 3 no està especificat l'accés vinculant a la normativa).

EASDIB

CFGS

Il·lustració

 • Il·lustrador/a en equips de comunicació visual, disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals per diferents àmbits: ciència, tècnica, arquitectura, interiorisme, moda, publicitat, disseny gràfic, productes, editorial, premsa.
 • Projectes de llibres interactius i desplegables (pop-ups) en tres dimensions.
 • Recerca documental i gràfica per a projectes d'il·lustració en els seus diferents àmbits.
 • Realització i gestió d'activitats culturals, educatives i divulgatives relacionades amb la Il·lustració.


MÉS INFO

CFGS

Joieria artística

 • Elaboració de projectes d'elements o peces de joieria
 • Dibuixar plànols de conjunts i especejaments, així com els plànols de taller (fabricació), i proposar noves idees en els mètodes de treball i de fabricació.
 • Estudiar els materials a emprar en la construcció d'objectes.
 • Estudiar la viabilitat del producte en el mercat i les normatives que l'afecten i realitzar estudis de mercat per al llançament de nous productes tenint en compte les tendències de la moda i les característiques particulars del possible consumidor.


MÉS INFO

Requisits

d'accés

Accés amb títol de batxillerat modalitat d'arts:

 • Directe (40% de places)
 • Amb prova d'accés específica (opcional, per si no entrau per accés directe)


Sense títol de batxillerat (possibilitats per enguany si no titulau):

Prova d'accés a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny, part general i part específica (>19 anys dins el 2020): història d'Espanya, català, castellà i anglès.


Altres opcions: MÉS INFO

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR - 2 cursos

CFGS

Còmic

 • Narrador/a gràfic/a en equips de comunicació visual, disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals.
 • Producció i l’edició de còmics.
 • Creació i realització d’obra original en publicacions periòdiques.
 • Realització de guions il·lustrats (storyboards).
 • Anàlisi i recerca documental i gràfica per a produccions de narrativa gràfica.
 • Realització i gestió d’activitats culturals, educatives i divulgatives relacionades amb el còmic.


MÉS INFO

CFGS

Fotografia

 • Fotoperiodista.
 • Fotògraf/a de reportatge social.
 • Fotògraf/a publicitari.
 • Fotògraf/a de moda.
 • Fotògraf/a d'arquitectura i interiorisme.
 • Fotògraf/a artístic/a.
 • Fotògraf/a de jaciments arqueològics.
 • Postproducció fotogràfica digital.
 • Tècnic/a superior de laboratori fotogràfic forense.
 • Tècnic/a superior de laboratori fotogràfic de conservació i restauració d'obres d'art.
 • Tècnic/a superior en arxiu fotogràfic i banc d'imatges.

MÉS INFO

escoladisseny.com

Títol Superior

de Disseny

Equivalent al títol universitari de grau

EASDIB

DISSENY

GRÀFIC

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Identitat corporativa i visual.
 • Disseny editorial.
 • Disseny d'envasos i embalatges.
 • Direcció d'art en publicitat.
 • Disseny audiovisual.
 • Disseny interactiu, disseny web.
 • Disseny de material didàctic.
 • Recerca i docència.


MÉS INFO

DISSENY D'INTERIORS

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Habitatge i disseny dels espais interiors per l'hàbitat.
 • Disseny d'espais comercials i d'oci, administratius, culturals, educatius i lúdics.
 • Rehabilitació d'habitatges.
 • Paisatgisme i disseny d'espais públics, dels diferents sistemes de transport.
 • Direcció d'obres en l'àmbit del disseny d'interiors.
 • Recerca i docència.


MÉS INFO

Requisits

d'accés

Cal complir dos requisits:

1. Part general:

 • Títol de batxillerat (de qualsevol modalitat).
 • Majors de 18:
  • Part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (història d'Espanya, català, castellà i anglès). Es fan cada any. Més info
  • Prova accés a la universitat >25 anys
  • Prova competències clau nivell 3 (SOIB), es fan cada mes. Més info
  • Prova d'accés a cicles formatius de Grau Superior. Es fan cada any. Més info
  • Part general de la prova d'accés als ensenyaments esportius de grau superior o de nivell III

2. Prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors de Disseny constarà de dos exercicis:

 • Anàlisi i crítica d'un text, una imatge o sèrie d’imatges o material gràfic proporcionats pel tribunal, procedents dels mitjans habituals de comunicació i de la informació relativa a les diferents manifestacions del disseny.
 • Exercici pràcticque versarà sobre el material proposat pel tribunal, referent a realitats bi o tridimensionals que serviran de models. Es podrà triar una de les tres propostes:
  • A- Exercici de caràcter descriptiu: representació del model proposat amb les tècniques pròpies del dibuix tècnic.
  • B- Exercici de caràcter analític-descriptiu: representació del model proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix artístic.

  • C- Exercici de caràcter creatiu-comunicatiu: desenvolupament d’una proposta de disseny a partir d'una reinterpretació creativa del model proposat.


Prova específica vàlida per:

 • a l’any acadèmic per al qual s’ha convocat la prova
 • accedir a qualsevol centre de l’Estat en què s’imparteixin aquests ensenyaments


No caldria tenir cap requisit en el cas de ja tenir un Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o títols declarats equivalents.


MÉS INFO

ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY - 4 cursos

DISSENY DE MODA

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Disseny de moda i indumentària.
 • Investigació de tendències (Coolhunter).
 • Estilisme.
 • Vestuari teatral i cinematogràfic.
 • Disseny i gestió d'imatge corporativa.
 • Sastreria i confecció a mida.
 • Disseny, recerca i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i productes.
 • Recerca i docència.


MÉS INFO

DISSENY DE PRODUCTE

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Disseny d'envasos i embalatges, calçat, joguines, electrodomèstics, mobiliari
 • Disseny d'elements urbans, il·luminació, automoció, eines, accessoris
 • Disseny de producte ceràmic, sanitaris i aixetes, artesania
 • Disseny tèxtil, parament
 • Gestió del disseny
 • Recerca i docència


MÉS INFO

escoladisseny.com

PRESENTACIÓ

ESADIB

EASDIB

Formulari info. proves d'accés

CURS 2020-21

escoladisseny.com

Inscripcions 2020 estudis superiors

Inscripcions 2020 FP grau superior

3

2

5

4

6

1

 1. Interpretació
 2. Veu
 3. Dansa
 4. Clown
 5. Acrobàcia
 6. Espai escènic

esadib

Formació de professionals en els àmbits de la interpretació, la direcció d'escena i dramatúrgia, i l'escenografia.

TÍTOL SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC

4 cursos

Equivalent al títol universitari de grau

esadib.com

ACCÉS

PREINSCRIPCIÓ (curs passat des de mitjans maig a mitjans juny i durant juliol en 2a convocatòria). Requisits (els mateixos que EASDIB):

 • Títol de batxillerat (de qualsevol modalitat).
 • Prova accés a la universitat >25 anys
 • Prova competències clau nivell 3 (SOIB), es fan cada mes. Més info
 • Prova d'accés a cicles formatius de Grau Superior. Es fan cada any. Més info
 • Part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (història d'Espanya, català, castellà i anglès). Es fan cada any. Més info
 • Part general de la prova d'accés als ensenyaments esportius de grau superior o de nivell III

PROVA D'ACCÉS (curs passat van ser per juliol):

 • Comentari d’un fragment d’una de les obres que s'indiquen prèviament i un qüestionari amb diverses preguntes sobre les obres.
 • Prova pràctica:
  • Exercici de moviment: ealització d’exercicis individuals o col·lectius proposats pel tribunal,
  • Prova de veu, dicció i música:
  • Prova d’interpretació. Preparació i presentació d’un mínim de dues representacions individuals.

MATRÍCULA: un cop admès/a cal formalitzar matrícula.


Les places s'adjudiquen en funció de la nota de la prova d'accés.

Convocatòria per curs 2020-21 a partir de maig a esadib.com

ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA

Interpretació clàssica

Interpretació jazz
Composició
Musicologia
Pedagogia

ACCÉS

Part general (els mateixos requisits que EASDIB i ESADIB):

 • Títol de batxillerat (de qualsevol modalitat).
 • Prova accés a la universitat >25 anys
 • Prova competències clau nivell 3 (SOIB), es fan cada mes. Més info
 • Prova d'accés a cicles formatius de Grau Superior. Es fan cada any. Més info
 • Part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (història d'Espanya, català, castellà i anglès). Es fan cada any. Més info
 • Part general de la prova d'accés als ensenyaments esportius de grau superior o de nivell III


Prova específica (curs 2019-20, atenció per si hi ha canvis; sol sortir a l'abril):

És diferent en funció de l'itinerari. Consultau l'annex 3 d'aquesta normativa.

Cada comunitat autònoma té la seva oferta

Cal investigar.

altres estudis de règim especial

ESDM (Madrid)

Institut del Teatre (Barcelona)

ECAM (Madrid)

RESAD (Madrid)

ALGUNES OPCIONS:

IED (Barcelona)

Web del Ministeri

Oferta BCN

ESCAC (Terrassa)

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Hi ha cicles d'FP d'arts?

Cicles relacionats amb arts

Accés preferent des d'arts i des del científic alhora:

 • ARG32 Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
 • EOC31 Projectes d'edificació
 • EOC32 Projectes d'obra civil


Altres cicles que us poden interessar:

 • COM31 Màrqueting i publicitat (un mòdul de Disseny i elaboració de material de comunicació)
 • IMP33 Assessoria d'imatge personal i corporativa (estilisme en vestuari, perruqueria, maquillatge...)
 • IMS31 Animació en 3D, jocs i entorns interactius (grafisme digital, animació audiovisual)
 • IMS32 Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (realització cine, video, espectacles)
 • IMS34 So per audiovisuals i espectacles (gravació, postproducció...)
 • IMS35 Il·luminació, captació i tractament de la imatge (fotografia, edició digital)


60% de places reservades per a qualsevol batxillerat (sovint no s'omplen)


Més info sobre cada cicle

Més info sobre on es pot cursar cada cicle a Balears

Oferta formativa

Illes Balears i Estat Espanyol

+info

Consulta a fp.caib.es.

Hi podràs accedir al menú de l'esquerra, apartat "oferta formativa".

L'oferta del curs següent acostuma a sortir el mes d'abril.

>19 anys

+info

PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIORDESTINATARIS

Persones que compleixen els 19 anys l'any natural de la prova.

Que no tenen cap dels requisits d'accés als CFGS (no tenen el títol de batxillerat, entre d'altres)


ESTRUCTURA DE LA PROVA
a) Matèries de la part comuna:
- Llengua castellana
- Llengua catalana
- Llengua estrangera: anglès
b) Matèries de la part específica:
- Dues matèries triades d’entre les cinc possibles de l’opció a la qual pertany el cicle que vols cursar.


EXEMPCIONS
Hi ha exempcions en el cas de tenir assignatures aprovades del batxillerat o certificats oficials d'idiomes.


INSCRIPCIÓ

Habitualment solen ser unes 2 setmanes durant el març. El mes de febrer surt la convocatòria amb les dates concretes.


MODELS D'EXÀMENS I MÉS INFORMACIÓ

fp.caib.es

Convalidacions i accés a universitat

Entre cicles i a la universitat

+info

CONVALIDACIONS ENTRE CICLES FORMATIUS

Un cop cursat un cicle formatiu es poden convalidar mòduls a altres cicles formatius (consultar la normativa o el servei d'orientació).


CONVALIDACIONS ENTRE CICLE FORMATIU I LA UNIVERSITAT

Cada universitat pot establir les convalidacions de crèdits universitaris aportant un títol de tècnic superior. En el cas de la UIB, podeu trobar-los a:

https://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/ (apartat "reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitrais", al final de la pàgina)


ACCÉS DES D'UN CICLE FORMATIU A UN ESTUDI DE GRAU UNIVERSITARI

El títol de tècnic superior permet l'accés als estudis de grau.

Cada universitat té marge per decidir el procés d'accés des l'un cicle formatiu de grau superior. En el cas de la UIB, no és necessari fer cap prova d'accés. S'accedeix als estudis de grau amb la nota del cicle d'FP en les mateixes condicions que amb el títol de batxillerat (no hi ha un percentatge reservat per FP, sinó que es mesclen les persones amb títol de tècnic superior FP i les persones amb el títol de batxiller). Opcionalment, les persones amb el títol de tècnic superior poden pujar nota fent les matèries d'admissió de la PBAU.

Podeu confirmar i ampliar aquesta informació a

https://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/

Proves d'accés

+info

+ info

Consulta a fp.caib.es.

Quan surtin, podràs accedir a les dates d'inscripció al menú de l'esquerra, a l'apartat d'FP presencial, dual o distància, segons si vols accedir a una modalitat o altra.

Admissió

Gracias

UIB, Espanya,

Europa...

QUÈ I ON ESTUDIAR?

Cada universitat

estableix el seu procés.

PROCÉS D'ACCÉS

UNIVERSITAT

És important consultar:

 • Paràmetres de ponderació.
 • Possibles proves específiques (entrevistes, entrega d'algun producte,...).
 • Dates de les possibles proves i del procés d'inscripció.

On?

 • Al Moodle d'Orientació Acadèmica i Professional de l'IES Berenguer.
 • Al web de cada universitat.

Si no ho trobes, no dubtis a consultar el servei d'orientació de l'IES Berenguer d'Anoia i t'ajudarem a trobar el que cerques.

Al Moodle d'Orientació Acadèmica i Professional de l'IES Berenguer d'Anoia trobareu enllaços per:

 • Si encara no saps què estudiar: qüestionaris d'autoconeixement i interessos (recomanam el GR i el CLOE).
 • Veure l'oferta d'estudis universitaris a la UIB (seras.uib.cat) i a nivell estatal (QEdu).
 • Conèixer els estudis de règim especial (artístics i esportius).
 • Informació sobre estudiar a Europa i anar cap al món.

Si necessites més informació, no dubtis a consultar el servei d'orientació de l'IES Berenguer.

Informació més extensa a les xerrades de PORT UIB:

 • 10/2 xerrada UIB alumnat
 • 27/3 i 3/4 xerrada UIB famílies (Campus). Més info aquí.
 • 26/3 xerrada UIB famílies (Inca, dirigida a 4t ESO, però és similar). Més info aquí.

XERRADES

Orientadora

PORT-UIB

VISITES

UIB

ESADIB + Teatre Principal
EASDIB
FIRES: UDAY, UNITOUR

PUNT D'INFORMACIÓ

Del 20 al 7 de febrer

Al hall de l'IES

ENTREVISTES INDIVIDUALS

Sol·licitar cita prèvia amb l'orientadora.

accions d'orientació acadèmica i professional

ies berenguer d'anoia

Alumnat

Famílies

Moodle

INFORMACIÓ WEB

INFORMACIÓ WEB

IES BERENGUER

UIB - EASDIB - ESADIB: 20 de març (visita segons itinerari formatiu)

UNITOUR: 24 de gener de 16 a 18h (visita lliure).

PROMOCIÓ, TITULACIÓ I PBAU

BEQUES

I tu... què faràs?