Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Orientazioa eta aukera akademikoak

Lan mundua genero-ikuspegiaz

Hausnarketarako hainbat datu eta gako

EAE, 2019

Emakumeak lan merkatuan

Emakumeen AKTIBOTASUN TASA ia 10 puntu txikiagoa da gizonena baino, azken hauen portzentajea %61,8 baita.

52,2%

Batez beste, emakumeek gizonek baino %24 GUTXIAGO irabazten dute.

24%

25%

75%

LANALDI PARTZIALA

59,1%

40,9%

LANALDI OSOA

13%

Espainiar estatuan zuzendaritza postuetan

18%

EAEn zuzendaritza-kontseiluetan

60%

Estatuan Goi-mailako ikasketa unibertsitarioak dituztenen artean

Entrepresen zuzendaritza

50

100

20016

20006

0

Gizonak

Emakumeak

Eremu teknologikoan

15,4%

jaisten doan zifra...

Eremu teknologikoan lan egiten duen emakumeen kopuruak behera egin du Espainiar estatuan azken 10 urteetan: %19,5etik %15,4ra.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

EHU, 2018

Emakumeak iraskaskuntzan

50

100

Irakasle Laguntzaileak

Irakasle emerituak

Katedradunak

0

Gizonak

Emakumeak

Ikertzaile eta irakasleak

Tesi zuzentzaileak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

...bereziki nesken jarrera eta praktikak birbalioztatu eta oreka lortzeko mutilengan garatu, alderantzizkoa neurri handi batean jadanik gertatu baita...

Marina Subirats

Neskengan identifikatutako 6 dilema

1. Arrakasta/Adiskidetasuna2. Isiltasuna/Harrokeria3. Porrota/Perfekzioa4. Edertasuna/Bazterkeria5. Pasibotasuna/Agresibitatea6. Amore ematea/Zigorrak jasotzea

Lee Anee Bell

Emakume izateko eta emakumeen egoteko erak baloratzeko pistak...

Amparo Tomé Gonzalezen "Generoaren eragina pertsonen arteko harremanetan eta jarreren eta baloreen garapenean" txostenean dago bilduta (37-39 orr.)