Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Coordinadora ESOINS Federica Montseny. 3. FINALITAT DEL PROJECTE. 2. ACTIVITATS QUE ES REALITZEN PER AFAVORIR L'ADAPTACIÓ DE L'ALUMNAT. Montse Martínez. Mireia Delgado. . A l'institut. EQUIP D'ACOMPANYAMENT CURS 19-20. OrientadoraINS Federica Montseny. . DESENVOLUPAMENT. Gràcies!. Establir un vincle emocional entre l’alumne/a i l’orientador/a de l’institut per afavorir l’adaptació.. Esther Garcia. El mestre d’educació especial s’incorpora, durant dues setmanes, a algunes de les sessions de Treball Personal de l’alumnat, a l’institut.. 1. Curs 2019-2020. Coordinadora de 1r ESOINS Federica Montseny. L’orientador educatiu participa dues hores a la setmana (1h/grup) a l’escola de Primària i s’incorpora a l’activitat que s’està realitzant a l’aula. 4. 1. DETECCIÓ DE DIFICULTATS. 1. Es fa un seguiment i acompanyament dels alumnes i s'assesora a l'equip docent de l'institut.. Setmana d'acollida i Projecte Sidecar.. Tenim l'oportunitat de coneixer l'alumnat que tindrem i observar-lo en el seu dia a dia a l'aula.. Traspàs d'informació a finals de curs.. . IV JORNADES EDUCATIVES BADIA DEL VALLÈS. A l'escola. . 3r trimestre 6è. 1r trimestre 1r ESO. Lorem ipsum dolor sit amet. Mestre d'Eduació especial Escola La Jota. Experiència pràctica aBadia del Vallès. Desiderio de Paz. 4. Escola La Jota - INS Federica Montseny. PROJECTE D'ACOMPANYAMENT. Visites de l'alumnat de 6è als Instituts de referència.. . 3. 2. +info. Preocupació d’escola i l’institut per les dificultats d’adaptació (CAD).Dificultats d’adaptació d’alguns alumnes amb dificultats de regulació de la conducta i NESE, agreujades el curs passat.Sensibilitat i voluntat de millorar el procés d’adaptació.Bona vinculació amb un professor de l’institut que havia treballat a l’escola. . +info. Acompanyament a l'alumnat en el canvi d'etapa Primària-Secundària. Anticipació a l’alumnat amb NESE: Visita de l’orientador, TIS i tutora SIEI a l’escola Visita de l’alumnat a l’institut . . CENTRES. ALUMNAT. +info. OBJECTIUS DEL PROJECTE. +info. PROFESSORAT. +info. Tècnica d'Integració SocialINS Federica Montseny. Anna Moreno. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.. Ampliar els vincles de coordinació entre els centres.Afavorir la comunicació i un treball conjunt.Generar confiança mútuaTrencar creences.. Facilitar l’adaptació de tot l’alumnat, especialment dels més vulnerables, al nou centre educatiu.Conèixer un professor del centre de secundària abans que comenci el curs.Sentir-se més tranquil amb un mestre del seu antic centre a l’institut.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.