Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES BERENGUER D'ANOIA
ORIENTACIÓ
BATXILLERAT

Introducció en paper

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Què en sabem

sobre l'FP?

Mites i veritats

+info

Oferta formativa

Illes Balears i Estat Espanyol

+info

Consulta a fp.caib.es.

Hi podràs accedir al menú de l'esquerra, apartat "oferta formativa".

L'oferta del curs següent sol sortir el mes d'abril.

>19 anys

+info

PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIORDESTINATARIS

Persones que compleixen els 19 anys l'any natural de la prova.

Que no tenen cap dels requisits d'accés als CFGS (no tenen el títol de batxillerat, entre d'altres)


ESTRUCTURA DE LA PROVA
a) Matèries de la part comuna:
- Llengua castellana
- Llengua catalana
- Llengua estrangera: anglès
b) Matèries de la part específica:
- Dues matèries triades d’entre les cinc possibles de l’opció a la qual pertany el cicle que vols cursar.


EXEMPCIONS
Hi ha exempcions en el cas de tenir assignatures aprovades del batxillerat o certificats oficials d'idiomes.


INSCRIPCIÓ

Habitualment sol ser durant el mes de març. Durant el mes de febrer surt la convocatòria amb les dates d'inscripció.


MODELS D'EXÀMENS, DATES D'INSCRIPCIÓ I MÉS INFORMACIÓ

fp.caib.es

Convalidacions i accés a universitat

Entre cicles i a la universitat

+info

CONVALIDACIONS ENTRE CICLES FORMATIUS

Un cop cursat un cicle formatiu es poden convalidar mòduls a altres cicles formatius (consultar la normativa o el servei d'orientació).


CONVALIDACIONS ENTRE CICLE FORMATIU I LA UNIVERSITAT

Cada universitat pot establir les convalidacions de crèdits universitaris aportant un títol de tècnic superior. En el cas de la UIB, podeu trobar-los a:

https://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/ (apartat "reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitrais", al final de la pàgina)


ACCÉS DES D'UN CICLE FORMATIU A UN ESTUDI DE GRAU UNIVERSITARI

El títol de tècnic superior permet l'accés als estudis de grau.

Cada universitat té marge per decidir el procés d'accés des l'un cicle formatiu de grau superior. En el cas de la UIB, no és necessari fer cap prova d'accés. S'accedeix als estudis de grau amb la nota del cicle d'FP en les mateixes condicions que amb el títol de batxillerat (no hi ha un percentatge reservat per FP, sinó que es mesclen les persones amb títol de tècnic superior FP i les persones amb el títol de batxiller). Opcionalment, les persones amb el títol de tècnic superior poden pujar nota fent les matèries d'admissió de la PBAU.

Podeu confirmar i ampliar aquesta informació a

https://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/

Proves d'accés

+info

+ info

Consulta a fp.caib.es.

Quan surtin, podràs accedir a les dates d'inscripció al menú de l'esquerra, a l'apartat d'FP presencial, dual o distància, segons si vols accedir a una modalitat o altra.

Admissió

Gracias

UIB, Espanya,

Europa...

QUÈ I ON ESTUDIAR?

Cada universitat

estableix el seu procés.

PROCÉS D'ACCÉS

UNIVERSITAT

És important consultar:

  • Paràmetres de ponderació.
  • Possibles proves específiques (entrevistes, entrega d'algun producte,...).
  • Dates de les possibles proves i del procés d'inscripció.

Trobaràs tota aquesta informació a l'enllaç i al web de cada universitat.

Si no ho trobes, no dubtis a consultar el servei d'orientació de l'IES Berenguer d'Anoia i t'ajudarem a trobar el que cerques.

Recerca sobre què estudiar:

  • Qüestionaris d'autoconeixement i interessos (recomanam el GR i el CLOE).
  • Veure l'oferta d'estudis universitaris a la UIB (seras.uib.cat) i a nivell estatal (QEdu).
  • Conèixer els estudis de règim especial (artístics i esportius, en aquest enllaç hi ha un apartat específic).
  • Informació sobre estudiar a Europa i anar cap al món.

Si necessites més informació, no dubtis a consultar el servei d'orientació de l'IES Berenguer.

ESTUDIS ARTÍSTICS:

CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DISSENY...

ENCARA QUE NO FACIS BATXILLERAT D'ARTS, ET POT INTERESSAR LA PRESENTACIÓ GENIALLY PER BATXILLERAT ARTÍSTIC

XERRADES

Orientadora

PORT-UIB

VISITES

UIB

ESADIB + Teatre Principal
EASDIB
FIRES: UDAY, UNITOUR

PUNT D'INFORMACIÓ

Del 20 al 7 de febrer

Al hall de l'IES

ENTREVISTES INDIVIDUALS

Sol·licitar cita prèvia amb l'orientadora.

accions d'orientació acadèmica i professional

ies berenguer d'anoia

Alumnat

Famílies

INFORMACIÓ WEB

INFORMACIÓ WEB

Moodle

IES BERENGUER

UIB - EASDIB - ESADIB: 20 de març (visita segons itinerari formatiu)

UNITOUR: 24 de gener de 16 a 18h (visita lliure).

PROMOCIÓ, TITULACIÓ I PBAU


BEQUES

I tu... què faràs?