Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

wehikułem

GENESIS. Biblijne podróże

MISJA

POSTACIE

INSTRUKCJA

czasu

Wiadomość od poszukiwanego

MISJA

POSTACIE

INSTRUKCJA

Cześć, jestem Docent Ciekawyświata. Pewnego razu, podczas jednej z moich podróży, wszedłem do tajemniczego pokoju. Na stole zobaczyłem starą, ogromną, niezwykłą księgę. Wydobywały się z niej dziwne odgłosy i błyski. Z ciekawości otworzyłem ją i .... wchłonęła mnie jej opowieść. Nie mogę wrócić z powrotem dopóki nie wykonam wszystkich zadań, jakie tutaj KTOŚ przygotował. Pomożecie mi? Kiedy przejdziemy razem przez wszystkie tarapaty i rozwiążemy wszystkie łamigłówki, będę mógł wrócić do współczesności i kontynuować swoje podróże.

MISJA

POSTACIE

INSTRUKCJA

ORAZ

DOCENT CIEKAWYŚWIATA

MISJA

POSTACIE

INSTRUKCJA

Z więżnia stał się z jednym z ważniejszych urzedników państwowych w Egipcie

JÓZEF

Ojciec 12 synów, którzy dali początek 12 plemionom Izraela

JAKUB

Człowiek,ktory wyróznił się sprawiedliwością wśród swojego pokolenia

NOE

Pierwsi ludzie na ziemi, ktorzy w wyniku grzechu musieli opuścić Eden

ADAM I EWA

Grafika pochoczi z: http://www.freebibleimages.org/

MISJA

POSTACIE

INSTRUKCJA

etapy podróży

CHYTRY PRZYECHYTRZONY

KŁOPOTLIWE SNY

NIEZATAPIALNA łÓDŹ

*Zdobądź kod, wykonując wszystkie zadania. Pomóż Docentowi Ciekawemuświata wrócić do teraźniejszości. Powodzenia!

Od stworzenia do wygnania

POWRÓT*

DZIENNIK WYPRAWY

Stworzenie Świata

Podróż do samego początku

START

Co Bóg stworzył danego dnia? Wskaż właściwy obrazek.

+ info

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Rdz. 1,27

Pytanie 01 z 05

3.

Pytanie 02 z 05

5.

Pytanie 03 z 05

6.

Pytanie 04 z 05

4.

Pytanie 05 z 05

2.

Gratulacje!

wszystk0, co Bóg stworzył, było bardzo dobre!Niestety człowiek zgrzeszył i musiał zamieszkać na wschód od edenu

Powrót do misji

Zapamiętaj cyfrę 7

coś poszło nie tak!

spróbuj ponownie!

niezatapialna Łódź

podróż do czasów noego

Sprawdź, co wiesz o wybudowanej przez Noego arce.

+ info

... żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Rdz. 6,6

START

Pytanie 01 z 05

Z jakiego drzewa została zbudowana arka?

dębowego

Żywicznego

akacjowego

symbolem

Pytanie 02 z 05

Gdzie było umieszczone jedyne okno w arce?

u góry

Przy drzwiach

w dolnej komorze

z

r

z

r

symbolem

Pytanie 03 z 05

czym Bóg polecił powlec arkę zewnątz i wewnątrz?

smołą

tłuszczem zwierzęcym

gliną

z

r

i

z

r

symbolem

Pytanie 04 z 05

Jakich rozmiarów była arka?

300 łokci dł.70 łokci szer.20 Łokci wys.

200 łokci dł.50 łokci szer.30 łokci wys.

300 łokci Dł.50 łokci szer.30 łokci wys.

z

r

i

m

z

r

symbolem

Pytanie 05 z 05

Kto zamknął drzwi, gdy wszystkie zwierzęta i noe z rodziną weszli do arki?

synowie noego

bóg

noe

a

z

r

i

m

z

r

symbolem

WSKAŻ WŁACIWY OBRAZEK

JEST:

symbolem

a

z

r

e

i

m

y

z

r

p

Gratulacje!

bóg obiecał, że już nigdy nie będzie potopu

Powrót do misji

zapamiętaj cyfrę 3

coś poszło nie tak!

spróbuj ponownie!

chytry przechytrzony

podróż do czasów jakuba

Jakub musiał ponieść konsekwencje swojego postępowania. Co wiesz o Jakubie?

+ info

I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael. Rdz. 26,24

START

2

1

3

znajdź wyjście z sytuacji

Ile razy skłamałJakub ojcu, gdy wyłudzał błogosławaieństwo?

7

14

10

DOBRZE...

znajdź wyjście z sytuacji

Ile lat musiał Jakub pracować u Labana za swoje żony?

DOBRZE...

17

14

20

znajdź wyjście z sytuacji

Ile łącznie lat Jakub pracował u Labana?

DOBRZE...

1

4

2

znajdź wyjście z sytuacji

Ile razy Jakub oszukał swojego brata?

DOBRZE...

SZUKAJ

SZUKAJ

SZUKAJ

znajdź wyjście z sytuacji

gratulacje!

bóg jest wierny przymierzu, który zawarł

Powrót do misji

zapamiętaj cyfrę 9

coś poszło nie tak!

spróbuj ponownie!

KŁOPOTLIWE SNY

PODRÓŻ DO CZASÓW JÓZEFA

Bóg obdarzył Józefa zdolnością tłumaczenia snów. Czy potrafisz odpowiedzieć na pytania?

+ info

... błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Rdz. 39,5

START

Gwiazdy, słońce i księżyc pojawiły się we śnie:

Pytanie 01 z 05

jakuba

faraona

jÓzefa

potyfar

przełożonypodczaszych

sam faraon

O pucharze faraona śnił:

Pytanie 02 z 05

faraona

przełożonego piekarzy

przełożonego więziena

akcja czyjego snu rozgrywa się nad brzegiem nilu?

Pytanie 03 z 05

Przełożonego podczaszych

przełożonego piekarzy

faraona

w czyim śnie pojawiły się ptaki?

Pytanie 04 z 05

o 7 dorodnych kłosach

o 7 chudych krowach

o złotym posągu

Jakiego snu Józef nie wyjaśnił?

Pytanie 05 z 05

Powrót do misji

gratulacje!

bóg strzeże tych, którzy mu ufają

zapamiętaj cyfrę 1

Spróbuj ponownie!

coś poszło nie tak!

DZIENNIK WYPRAWY

Akcja wspomnianych tu historii biblijnych toczy się w róznych miejscach. Znasz je?

+ info

Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. Rdz. 26,24

OD ADAMA DO józefa

START

czym był eden?

ogrodem

górą

rzeką

Pytanie 01 z 07

co zostało zbudowane na równinie Synearu?

spichlerze faraona

wieża babel

arka

Pytanie 02 z 07

kto złożył ofiarę bogu w betel?

józef

Pytanie 03 z 07

adam

jakub

kto zamieszkał w ziemi nod?

jered

kain

Pytanie 04 z 07

efraim

gdzie znajdowała się kraina goszen?

w kanaanie

w egipcie

w asyrii

Pytanie 05 z 07

który z bohaterów nie wędrował po pustyni?

ruben

józef

noe

Pytanie 06 z 07

z podanych wyrazów wskaż nazwę rzeki, która wypływała z eden?

eufrat

ararat

rechowot

Pytanie 07 z 07

gratulacje!

zaufaj Bogu, on nad wszystkim panuje

Powrót do misji

zapamiętaj cyfrę 0

Coś poszło nie tak!

spróbuj ponownie!

Wprowadź poprawne hasło!

wracamy

podróż do terażniejszości

powrót!

+ info

„Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki” Iz.40,7

WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFRĘ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

-----

WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFRĘ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

*----

WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFFĘ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

*----

WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFRĘ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

**---

WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFRĘ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

**---

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

***--

WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFRĘ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

***--

WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFRĘ

WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFRĘ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

****-

WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFRĘ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

****-

coś poszło nie tak!

spróbuj ponownie

gratulacje!

Udało się!!!Docent Ciekawyświata jest wdzięczny za waszą pomoc!

Do zobaczenia w następnej podróży...