Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

В помощ на първокласниците по математика.

Използвани са лични ресурси и такива от интернет пространството, с учебна цел.

Кликвайте върху активните бутони и научете, упражнявайте, затвърдявайте!

Успех!

Автоматичен генератор на работни листове по математика

Генератор с действията събиране и изваждане –

От падащото меню заявявате какви задачи да генерира. Можете да генерирате и с отговорите за контрол и оценка. Можете да генерирате с неизвестно число, броя на задачите на страница и накрая да принтирате работния лист.

Целият сайт е пълен с готови работни листове и онлайн тренажори по математика.

https://www.math-salamanders.com/addition-subtraction-worksheets.html?fbclid=IwAR1ec7-jUjpLKnA3-yUqf27fhN72qbQjpp9SYt4oCCcfE3iQ6jpJbvlzAZY