Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

RAZEM CZY OSOBNO?

piszemy oddzielnie, np. nie leci, nie chcemy- wyjątki:czasowniki utworzone od rzeczownikówz "nie", np. niepokoić (od: niepokój)

-"nie" z czasownikamipiszemy oddzielnie, np. nie mogę, nie umiem- wyjątki: czasowniki utworzone od rzeczowników z "nie",np. niepokoić (od: niepokój)

piszemy łącznie,np. niedopałek, niepogoda - wyjątek stanowią przeciwieństwa, np. nie kierowca, lecz pieszy

Niez rzeczownikami piszemy łącznie,(niepokój, nieszczęście, niedotrzymanie),czy też doraźnie utworzony (niekorektor, nieksiążka).

w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie, np. niedobry,nie wyższy,

w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie, np. niewysoko,nie wyżej

1. Przysłówki utworzone od przymiotników- w stopniu równym piszemy razem, np. nieładnie, niewysoko- w stopniu wyższym i najwyższym piszemy oddzielnie,np.nie wyżej, nie najwyżej2. W pisowni przysłówków, które nie zostałyutworzone od przymiotnikówpiszemy oddzielnie, np.nie bardzo, nie całkiem, nie blisko

"NIE "Z CZASOWNIKAMI

"NIE " Z RZECZOWMIKAMI

Wyjątki są dwa:gdynie jest wyraźnym przeciwstawieniem,piszemy je osobno, np. nie korektor, ale redaktor;gdy człon drugi w przeciwstawieniach logicznych zapisuje się duża literą,poprawny jest zapis z łącznikiem, np. nie-Polak, nie-Europejczykitp.

"NIE"Z PRZYMIOTNIKAMI

"NIEZ PRZYSŁOWKAMI

w stopniu równym piszemy łącznie,-gdynie jest wyraźnym przeciwstawieniem,piszemy je osobno, np. nie brzydki, ale ładny;w stopniu wyższym i najwyższym - osobno- oddzielnie, np. niedobry, nie wyższy,

w stopniu równym piszemy łącznie,w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie,np. niewysoko, nie wyżej

Są wyjątki od tej zasady są trzy:- gdy"nie" jest wyraźnym przeciwstawieniem,piszemy je osobno,np. nie brzydki, ale ładny;