Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

RAZEM CZY OSOBNO?

piszemy oddzielnie, np. nie leci, nie chcemy

- wyjątki:
czasowniki utworzone od rzeczowników
z "nie", np. niepokoić (od: niepokój)

-"nie" z czasownikami piszemy oddzielnie,

np. nie mogę, nie umiem
- wyjątki:

czasowniki utworzone od rzeczowników z "nie",

np. niepokoić (od: niepokój)

piszemy łącznie,

np. niedopałek, niepogoda
- wyjątek stanowią przeciwieństwa, np. nie kierowca, lecz pieszy

Nie z rzeczownikami piszemy łącznie,

(niepokój, nieszczęście, niedotrzymanie),

czy też doraźnie utworzony (niekorektor, nieksiążka).


w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie, np. niedobry,

nie wyższy,

w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie, np. niewysoko,

nie wyżej

1. Przysłówki utworzone od przymiotników

- w stopniu równym piszemy razem, np. nieładnie, niewysoko

- w stopniu wyższym i najwyższym piszemy oddzielnie,np.nie wyżej, nie najwyżej

2. W pisowni przysłówków, które nie zostały utworzone od przymiotników

piszemy oddzielnie, np.nie bardzo, nie całkiem, nie blisko


"NIE "

Z CZASOWNIKAMI

"NIE "

Z RZECZOWMIKAMI

Wyjątki są dwa:

  • gdy nie jest wyraźnym przeciwstawieniem,

piszemy je osobno, np. nie korektor, ale redaktor;

  • gdy człon drugi w przeciwstawieniach logicznych zapisuje się duża literą,

poprawny jest zapis z łącznikiem, np. nie-Polak, nie-Europejczyk itp.

"NIE"

Z PRZYMIOTNIKAMI

"NIE

Z PRZYSŁOWKAMI

w stopniu równym piszemy łącznie,

- gdy nie jest wyraźnym przeciwstawieniem,

piszemy je osobno, np. nie brzydki, ale ładny;

w stopniu wyższym i najwyższym - osobno

- oddzielnie, np. niedobry, nie wyższy,

Są wyjątki od tej zasady są trzy:

- gdy "nie" jest wyraźnym przeciwstawieniem,

piszemy je osobno,

np. nie brzydki, ale ładny;

w stopniu równym piszemy łącznie,

w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie,

np. niewysoko, nie wyżej