Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ABOUT AUSTRALIA

Timeline

SERVIER BULGARIA

Timeline

Transcript

RAZEM CZY OSOBNO?,"NIEZ PRZYSŁOWKAMI,w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie, np. niedobry,nie wyższy,,w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie, np. niewysoko,nie wyżej,piszemy łącznie,np. niedopałek, niepogoda - wyjątek stanowią przeciwieństwa, np. nie kierowca, lecz pieszy ,"NIE"Z PRZYMIOTNIKAMI,piszemy oddzielnie, np. nie leci, nie chcemy- wyjątki:czasowniki utworzone od rzeczownikówz "nie", np. niepokoić (od: niepokój) ,,"NIE "Z CZASOWNIKAMI,"NIE " Z RZECZOWMIKAMI