Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

RAZEM CZY OSOBNO?

piszemy oddzielnie, np. nie leci, nie chcemy- wyjątki: czasowniki utworzone od rzeczowników z "nie", np. niepokoić (od: niepokój)

-"nie" z czasownikami piszemy oddzielnie, np. nie mogę, nie umiem - wyjątki: czasowniki utworzone od rzeczowników z "nie", np. niepokoić (od: niepokój)

piszemy łącznie, np. niedopałek, niepogoda - wyjątek stanowią przeciwieństwa, np. nie kierowca, lecz pieszy

Nie z rzeczownikami piszemy łącznie, (niepokój, nieszczęście, niedotrzymanie), czy też doraźnie utworzony (niekorektor, nieksiążka).

w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie, np. niedobry, nie wyższy,

w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie, np. niewysoko, nie wyżej

1. Przysłówki utworzone od przymiotników - w stopniu równym piszemy razem, np. nieładnie, niewysoko - w stopniu wyższym i najwyższym piszemy oddzielnie,np.nie wyżej, nie najwyżej 2. W pisowni przysłówków, które nie zostały utworzone od przymiotników piszemy oddzielnie, np.nie bardzo, nie całkiem, nie blisko

"NIE "Z CZASOWNIKAMI

"NIE " Z RZECZOWMIKAMI

Wyjątki są dwa:

  • gdy nie jest wyraźnym przeciwstawieniem,
piszemy je osobno, np. nie korektor, ale redaktor;
  • gdy człon drugi w przeciwstawieniach logicznych zapisuje się duża literą,
poprawny jest zapis z łącznikiem, np. nie-Polak, nie-Europejczyk itp.

"NIE"Z PRZYMIOTNIKAMI

"NIE Z PRZYSŁOWKAMI