Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Są ludzie, miejsca i zdarzenia, których się nie zapomina...

Pierwotny budynek szkoły

Budowa sali gimnastycznej

Budynek szkoły od strony południowo-zachodniej

Szkoła i budynek mieszkalny od strony wschodniej

Szkołarok 1979

Budynek szkołyrok 2019

Główna klatka schodowa

Korytarzpierwsze piętro

Korytarzpierwsze piętrorok 2019

Pracownia fizyczna

Pracownia chemiczna

Pracownia językowa

Sala gimnastyczna

Aularok 1982

Ciąg dalszy nastąpi

2020

I V LiceumTarnów

1945