Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Congressos EUROPEUS

importem i exportem coneixement

Ponència: TALLERS MULTIFAMILIARS KIDSTIME El tema de la conferència estava dedicat a professionals del camp de la salut, social, educatiu i cultural. Amb una idea: la d’explorar formes per poder enfortir i donar suport a famílies, en les que un membre d’aquesta té una malaltia mental, física o un problema d’ús de substàncies. Es descriuen les bases, la metodologia i els resultats del projecte Kidstime.

Ponència: FEMENINE IDENTITY AND HYSTERIA. FROM MADAME BOVARI TO ROSIE THE RIVETER. London (UK)

14/10/2019 Segunda Misión Internacional del Clúster de Salud Mental. London (UK) Casos d'èxit en salut mental comunitària i de treball en xarxa. Integració d'organismes locals amb el Sistema Nacional de Salut de Londres. Funcionament del Sistema Nacional de Salut. Contacte amb entitats i empreses d'innovació en l'àmbit de la salut Mental.

20/5/2019 JORNADA DE FORMACIÓ MBT. London (UK) Es tracten tècniques de mentalització per a adolescents amb conductes de risc, per ajudar a detectar quan la persona o un mateix perd la mentalització i poder recuperar-la en els moments d'alta afectivitat i què el pacient aprengui noves maneres de contenir alts nivells d'ansietat.

DOCENT curs: Aspectes claus de la TFP i TFP en famílies BUDAPEST (Hungria) Taller pràctic adreçat a psicoterapeutes on s'aborden els següents aspectes: organització de la personalitat normal i límit. Avaluació diagnòstica. Entevista i anàlisi estructural. Conceptes bàsics de la TFP. Contracte terapèutic. Transferència i contratransferència. Aplicacions de la TFP en famlies. Videos i casos pràctics.

Comunicació: Programa específico de soporte clínico en una escuela pública de l’Hospitalet de Llobregat Wien (Österreich ) Es descriuen els següents programes assistencials desenvolupats a diferents serveis de la Fundació Orienta: Programa AIRE per a adolescents, programa PIENSA per a psicosi incipient, nous tractaments psicoterapeutics d'alta accesibilitat per a nens i adolescents i programa de Suport Clínic al trastorn de conducta a l'Escola Pública de la Gornal.

Comunicació: New psychotherapeutic treatments with high accessibility for children and adolescents Wien (Österreich ) Es descriuen els següents programes assistencials desenvolupats a diferents serveis de la Fundació Orienta: Programa AIRE per a adolescents, programa PIENSA per a psicosi incipient, nous tractaments psicoterapeutics d'alta accesibilitat per a nens i adolescents i programa de Suport Clínic al trastorn de conducta a l'Escola Pública de la Gornal.

PONÈNCIA: Intensive Approach Program dor Adolescents (AIRE) A new group therapy Wien (Österreich ) Es descriuen els següents programes assistencials desenvolupats a diferents serveis de la Fundació Orienta: Programa AIRE per a adolescents, programa PIENSA per a psicosi incipient, nous tractaments psicoterapeutics d'alta accesibilitat per a nens i adolescents i programa de Suport Clínic al trastorn de conducta a l'Escola Pública de la Gornal.

PONÈNCIA: PIENSA (Prevenció en Psicosi Adolescent, Psychosis Prevention in Adolescents): Implementation of a psychosis prevention program in outpatient adolescents with ultra high risk (UHR) and first episodies psychosis (FEP) in Barcelona. Wien (Österreich ) Es descriuen els següents programes assistencials desenvolupats a diferents serveis de la Fundació Orienta: Programa AIRE per a adolescents, programa PIENSA per a psicosi incipient, nous tractaments psicoterapeutics d'alta accesibilitat per a nens i adolescents i programa de Suport Clínic al trastorn de conducta a l'Escola Pública de la Gornal.

Comunicació: PIENSA (Prevenció en Psicosi Adolescent, Psychosis Prevention in Adolescents): Implementation of a psychosis prevention program in outpatient adolescents with ultra high risk (UHR) and first episodies psychosis (FEP) in Barcelona WIEN (ÖSTERREICH ) Es descriuen els següents programes assistencials desenvolupats a diferents serveis de la Fundació Orienta: Programa AIRE per a adolescents, programa PIENSA per a psicosi incipient, nous tractaments psicoterapeutics d'alta accesibilitat per a nens i adolescents i programa de Suport Clínic al trastorn de conducta a l'Escola Pública de la Gornal.

3/10/2019 -1st ISTFP International Supervisor Meeting MÜNSTERLINGUEN (Confédération Suisse ) S'aborden aspectes formatius teòrico-clínics de l'acreditació de Terapeutes i Supervisors en TFP; així com els principals problemes en el procés de supervisió.

Congressos espanyols

importem i exportem coneixement

XIV JORNADAS CIENTÍFICAS FUNDACIÓN KOPLOWITZ. MADRID El tema central van ser les noves tecnologies i xarxes socials: els riscos del seu ús excessiu de les xarxes socials que pot conduir a addicció a internet; l'assetjament cibernètic, o cyberbullying. També es va parlar de el ús de les Noves Tecnologies en la prevenció com el diagnòstic i el tractament dels trastorns emocionals, els Trastorns de la Conducta Alimentària o els Trastorns de l'Espectre Autista, el paper de les TIC i la Realitat Virtual en la Salut Mental.

PONÈNCIA: TALLERS MULTIFAMILIARS KIDSTIME Es va compartir i presentar l'experiència KIDSTIME, tallers amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les dificultats que experimenten tant els pares o mares amb problemes de salut mental com els seus fills i filles, afavorint actituds resilients (protectores) per prevenir possibles trastorns mentals.

CONGRES EPF CONFERENCE ANUAL. MADRID

IV JORNADA ACTUALIZACIÓN MANEJO TDAH. MADRID Actualització en el maneig clínic i l'abordatge del TDAH, centrat en Factors de Risc del TDAH”, Comorbilidad del TDAH i l'obesitat i/o amb els trastorns de conducta alimentària”. “Debat sobre l'existència del diagnòstic TDAH.

Ponència: ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE SALUD BASADO EN EL MODELO PRECEDE Y PROCEDE, PARA REDUCIR LA OBESIDAD INFANTIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN UN CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL Es presenta el programa Eduk @ _Ment_Young, desenvolupat al CSMIJ de Gavà, un programa d’intervenció comunitària en salut mental, que té com a objectiu la prevenció dins de la comunitat i dotar la població, tant adolescents com professorat, d’eines per a la gestió de totes les incerteses que comporta aquesta etapa evolutiva.

Jornadas sobre el Abuso Sexual en la Infancia. ZARAGOZA Es posa l'ènfasi en la necessitat de coordinar els serveis públics de salut mental, serveis socials i unitat policial amb serveis especialitzats d'abusos sexuals a la infància per poder treballar en xarxa i reduir la revictimització del menor. La problemàtica que es detecta en casos d'ASI (Abús Sexual a la Infància) és la revictimització per part dels serveis i dels professionals quan es detecta un cas d'abús i la necessitat de formar als professionals en aquesta àrea.

IV CONGRÉS NACIONAL PSICOLOGIA. VITORIA (EUSKADI)

COMUNICACIÓ: EDUCA'MENT. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EN SALUD MENTAL PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR En aquesta jornada vam compartir les millors experiències i bones pràctiques en promoció de la salut amb professionals de la salut, gestors sanitaris i administració, de l’àmbit sanitari.

COMUNICACIÓ: GRUPOS DE INTERVENCIÓN INICIAL BREVE (GIIB): TERAPIA GRUPAL BREVE PARA LA ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES LEVES EN UN CENTRO AMBULATORIO DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL Es descriuen alguns programes assistencials desenvolupats al CSMIJ de l'Hospitalet: model d'intervenció grupal GIIB, tècnica Sand Play Therapy en la pràctica clínica, estudi descriptiu de perfils i causes en els intents de suïcidi atesos.

CONGRES SEPYPNA 2019. MALAGA La temàtica escollida és la construcció de la identitat de gènere, i en concret la problemàtica dels menors transgènere.

COMUNICACIÓ: SAND PLAY THERAPY EN LA PRÁCTICA CLINICA. UN NUEVO ABORDAJE TEPAPEUTICO DEL CSMIJ DE L´HOSPITAL Es descriuen alguns programes assistencials desenvolupats al CSMIJ de l'Hospitalet: model d'intervenció grupal GIIB, tècnica Sand Play Therapy en la pràctica clínica, estudi descriptiu de perfils i causes en els intents de suïcidi atesos.

PÓSTER: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PERFILES Y CAUSAS EN LOS INTENTOS DE SUICIDIO ATENDIDOS EN UN SERVICIO AMBULATORIO DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL (CSMIJ). Es descriuen alguns programes assistencials desenvolupats al CSMIJ de l'Hospitalet: model d'intervenció grupal GIIB, tècnica Sand Play Therapy en la pràctica clínica, estudi descriptiu de perfils i causes en els intents de suïcidi atesos.

COMUNICACIÓ: PRESENTACIÓN DE UN CASO DE LA PSICOTERAPIA FOCALIZADA EN LA TRANSFERENCIA PARA ADOLESCENTES (TFP-A ) CON EL ENFOQUE EN LA ANALISIS DE LA TRANSFERENCIA. S'il·lustra l'evolució de la TFP-A en el cas d'una dona adolescent de 17 anys amb difusió d'identitat. Es fa èmfasi en l'ús de la comunicació no verbal del pacient per aclarir les experiències emocionals inconscients a la transferència, i les diferents intervencions interpretatives.

Comunicació: GRUPOS DE INTERVENCIÓN INICIAL BREVE (GIIB): Terapia grupal breve para la atención de los trastornos mentales leves en un centro ambulatorio de salud mental infanto-juvenil. Amb el lema “Retos y Oportunidades en la Infància y la Adolescencia” s’han donat a conèixer estudis i programes assistencials dels problemes de salut mental. més prevalents en aquests moments: GIIB, TEA, Programa PAS a PAS, Psicosi Incipient, tr. conducta, TDAH, maltractaments i abús sexual, conductes adictives, suicidi, etc.

Comunicació: PASaPAS: Implementación y resultados del primer año de un Programa de transición y tratamiento intensivo para niños con Trastorno del espectro autista en CSMIJ. Amb el lema “Retos y Oportunidades en la Infància y la Adolescencia” s’han donat a conèixer estudis i programes assistencials dels problemes de salut mental. més prevalents en aquests moments: GIIB, TEA, Programa PAS a PAS, Psicosi Incipient, tr. conducta, TDAH, maltractaments i abús sexual, conductes adictives, suicidi, etc.

COMUNICACIÓ: Implementación de un Programa Ambulatorio de Prevención de Psicosis en Adolescentes con Estados Mentales de Alto Riesgo y Primeros Episodios integrado en CSMIJs y Hospitales de Dia. Amb el lema “Retos y Oportunidades en la Infància y la Adolescencia” s’han donat a conèixer estudis i programes assistencials dels problemes de salut mental. més prevalents en aquests moments: GIIB, TEA, Programa PAS a PAS, Psicosi Incipient, tr. conducta, TDAH, maltractaments i abús sexual, conductes adictives, suicidi, etc.

PÓSTER: Estudio en población clínica infantil: Trastornos de Conducta y antecedentes de lactancia materna Aquest congrés s’ha consolidat com una cita anual ineludible per a molts investigadors, professionals i estudiants de psicologia clínica i de la salut en la infància i l’adolescència. En el nostre pòster presentem com les xifres de temps de lactancia materna en nenes i nens amb Tr. Conducta s'allunyen de les recomenacions dels experts i inviten a continuar investigant sobre els seus efectes psicològics a llarg termini.

PONÈNCIA: ¿NIÑOS CON TLP? UN ABORDAJE DESDE LA PSICOTERAPIA FOCALIZADA EN LA TRANSFERENCIA Sota el títol “Els camins de la neurosi. La cura per la paraula”, on es van abordar diferents trastorns psicològics, amb especial atenció a les neurosis, les que es manifesten, sobretot, en forma de desordres i inestabilitat emocional, com el trastorn obsessiu-compulsiu (TOC), la histèria o el TLP. Van comptar amb prestigiosos especialistes, experts en psicopatologia i psicoteràpia psicoanalítica.

24-10-19 XIV JORNADAS CIENTÍFICAS IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES Y LAS TECNOLÓGICAS DE LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LA SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL. MADRID

BARCELONA

Congressos CATALANS

importem i exportem coneixement

PONÈNCIA: TRATAMIENTO CON TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL EN CONTEXTO DE HOSPITAL DE DÍA S'exposa una introducció a la Teràpia Dialèctico-Conductual en el context d'Hospital de Dia, detallant en què consisteix, els seus orígens, les seves bases teòriques així com les característiques dels grups de formació en habilitats que es realitzen a l'hospital de dia, descrivint quines són aquestes habilitats i com es proposa desenvolupar-les amb pacients joves.

VIII Jornada de Salud Mental Perinatal de la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal (MARES).

Jornada Más atención, menos prestación. Del diagnóstico al sujeto

JORNADA DE TREBALL SOCIAL AMB INFÀNCIA I FAMÍLIES. L’abordatge de les competències parentals des del Treball Social A la conferència inaugural “Les competències parentals com a base per promoure el desenvolupament i l’educació dels fills i filles” s'aborda la definició del concepte de competència parental; es parla de la creació d’una escala que, a través de l’exploració i coordinació amb altres professionals, permet avaluar el grau de competències dels cuidadors de la família i establir sobre quines cal incidir. S'exposen projectes amb famílies des de la vessant de la prevenció i d'altres quatre projectes enfocats l’abordatge i millora de les competències parentals.

Mentalization-Based Treatment: Basic Training in Barcelona

PONÈNCIA: Xarxa d’Hospitals i Centres promotors de la Salut. Comunicación: “Programa de alfabetización en salud mental, reducción del estigma en población adolescente escolarizada. En aquesta jornada es comparteixen les millors experiències i bones pràctiques en promoció de la salut amb professionals de la salut, gestors sanitaris i administració, de l’àmbit sanitari. El projecte “Educa’ment. Programa d’alfabetització en salut mental, reducció de l’estigma i augment de la recerca d’ajuda en la població adolescent escolaritzada” desenvolupat al CSMIJ de St. Boi va estar seleccionat pel comitè organitzador de HPH Catalunya com a guanyador de l’edició 2019 per a l’ajut a la Recerca.

JORNADA SEAUS Noves tecnologies aplicades als serveis sanitaris. Mostra d’aplicacions per facilitar la comunicació serveis-usuaris amb l’objectiu de millorar la qualitat en l’atenció a l’usuari. Professionalització del sector: les unitats d’atenció a la ciutadania han d'actuar com a professionals preparats, propers i compromesos amb les persones.

I JORNADES DE TERÀPIA OCUPACIONAL EN SALUT MENTAL BENITO MENNI CASM

JORNADA FUNDACIÓ CCSM "MES ENLLÀ DEL CEL O L'INFERN DE LES PANTALLES: UNA MIRADA A LA COMPLEXITAT". La jornada es va estructurar a partir de dues taules debat, una més centrada en l’etapa infantil i la segona en l’adolescència i finalment una tercera taula més de caràcter informatiu sobre el diagnòstic de situació i perspectives des de l’administració. S’aborden els riscos i les possibilitats inherents a les noves tecnologies, i com abordar l’ús i l’abús des la vessant clínica i psicoeducativa. Es fa èmfasi en la necessitat d’aprofondir en els aspectes ètico-legals i de recerca en aquest camp.

VII JORNADES TLP "Com afrontar situacions conflictives a través de la Psicoteràpia basada en la Mentalització " S'informa d'avenços en recerca de l’aferrament, la mentalització i la confiança epistèmica. Es parla de l'aplicació del TBM en l'abordatge de situacions dificils, trauma, trastorns nasrcissistes i relació de parella.

VII JORNADES TLP "Com afrontar situacions conflictives a través de la Psicoteràpia basada en la Mentalització " S'informa d'avenços en recerca de l’aferrament, la mentalització i la confiança epistèmica. Es parla de l'aplicació del TBM en l'abordatge de situacions dificils, trauma, trastorns nasrcissistes i relació de parella.

VII JORNADES TLP "Com afrontar situacions conflictives a través de la Psicoteràpia basada en la Mentalització " S'informa d'avenços en recerca de l’aferrament, la mentalització i la confiança epistèmica. Es parla de l'aplicació del TBM en l'abordatge de situacions dificils, trauma, trastorns nasrcissistes i relació de parella.

ACTUALIZACIÓN PSICOSIS DE INICIO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (HSJD) En caire de la jornada va ser molt biologista, es va poder treure poca aplicació a la clínica del CSMIJ. Dirigit més a metges i psiquiatres de caire biologista. A la tarda el taller que em vaig assistir van mostrar una escala per tal de diagnosticar la psicosi d’inici. L’eina presentada era per adults i no estava validat per nens ni adolescents. El professionals van fer un supòsit persona i una aplicació personal de l’escala. Van dir que no hi ha escales infanto-juvenils estandarditzades.

VIII Jornada D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT MENTAL La jornada s’inaugura amb una conferència sobre les bases teòriques de la psicologia evolucionista amb la intenció de presentar els trastorns mentals com a conductes adaptatives derivades de l’evolució humana, des d’una mirada més humanitzada i no estigmatitzadora, i com una reflexió sobre el caire sòcio-cultural i variable del que es considera conducta no adaptativa. Es presenten diferents models d’intervenció en què la participació comunitària de les persones amb experiència pròpia es mostra com la millor opció d’ajuda terapèutica, generadora de benestar i facilitadora de rols significatius, sentit de pertinença i noves oportunitats de relació social.

JORNADA CATALANA SOCIDROGALCOHOL. "ADICCIONS COMPORTAMENTALS"