Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

De verwachting is dat de toegevoegde waarde op termijn (2050) zal toenemen tov de referentiesituatie.

Het verdienvermogen in de huidige situatie is goed. In de referentie zal de toegevoegde waarde toenemen met de groei van het aantal vluchten.

Verwachting is dat de werkgelegenheid op Schiphol op termijn zal afnemen en op regionale luchthavens zal groeien.

Verwachting is dat de toegevoegde waarde voor de regionale luchthavens zal toenemen. Op termijn (2050) zal deze voor Schiphol afnemen.

Verwachting is dat de werkgelegenheid bij Normeren zal afnemen.

Verwachting is dat de werkgelegenheid in 2030 zal toenemen gelijk aan de referentiesituatie en in 2050 zelfs iets sterker dan in de referentiesituatie.

De verwachting is dat de toegevoegde waarde zal afnemen.

In de huidige situatie is de werkgelegenheid goed. In de referentiesituatie zal de werkgelegenheid naar verwachting toenemen.