Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Joaquín Enríquez Díaz - Coordinador Plan de Acción Titorial - (pat.fee@udc.gal)

A Facultade de Economía e Empresa

Visita a nosa Facultade

entrar

ÍNDICE

Darémosche a información necesaria para que nos coñezas un pouco mellor

TITULACIÓNS

PRÁCTICAS

O TEU HORARIO

O TRABALLO FIN DE GRAO (TFG)

O PLAN DE ACCIÓN TITORIAL (PAT)

MÁIS INFO

CONTACTA

Joaqun Enríquez Díaz - Coordinador Plan de Acción Titorial (pat.fee@udc.gal)

vídeo da nosa facultade

Titulacións

Grao aberto en CCSS

Grao en Economía

Grao en ADE

Grao en ADE+Grao en Dereito

Grao en Empresariais

Grao en Empresariais + Grao en Turismo

O cambio entre titulacións e case directo, o programa en 1º é moi similar
Posibilidade de cursar en Inglés

UNHA VEZ REMATES O GRAO PODES FACER NE FEE UN MESTRADO OFICIAL QUE CHE DARÁ ACCESO AO DOUTORAMENTO

Grao Aberto en CC.SS

información do Programa

información Xornadas abertas

Escanear para máis información

GRAOS QUE PARTICIPAN:


Administración e Dirección de Empresas
Economía
Empresariais
Dereito
Turismo
Socioloxía
Educación Social

COORDINADORA: NURIA CALVO BABÍO (nuria.calvob@udc.es)

Grao en Economía

información do Programa

información Xornadas abertas

Escanear para máis información

Os estudos están principalmente orientados á:

Análise económica da realidade xeral e empresarial.
Elaboración de políticas que contribúan á mellora do nivel de vida do conxunto da sociedade.

Saídas profesionais:
Responsabilidade en calquera institución pública ou privada
Directivo; Analista empresarial; Consultoría; Auditoría; Administración pública; Autoemprego; Analista de mercados; Exercicio profesional libre; Ensino universitario, ESO, FP e bacharelato.

COORDINADORA: LAURA VARELA CANDAMIO (laura.varela.candamio@udc.es.)


Grao en ADE

información do Programa

información Xornadas abertas

Escanear para máis información

Os estudos están principalmente orientados á:

Xestión empresarial orientada á análise e toma de decisións desde posicións directivas.

Saídas profesionais:
Responsabilidade en postos de dirección de empresas e institucións e traballo en áreas da empresa como: Finanzas, Marketing, RRHH, Contabilidade, Organización, etc.
Directivo; Analista empresarial; Consultoría; Auditoría; Administración pública; Autoemprego; Analista de mercados; Exercicio profesional libre; Ensino universitario, ESO, FP e bacharelato.COORDINADORA: CARMEN SÁNCHEZ SELLERO (c.sanchez@udc.es)

Grao en ADE + Grao en Dereito

información do Programa

información Xornadas abertas

Escanear para máis información

  • Programa conxunto da Facultade de Dereito e Economía e Empresa
  • 6 años
  • 2 Titulacións


Saídas profesionais:

Dereito: sistema xurídico
Avogado, Xuiz, Fiscal, Notario, Procurador, Administración Pública, Secretario de Concello, Rexistros, Asesoría Fiscal, Laboral e Xurídica, etc.
ADE: áreas da empresa, banca, auditoria, consultoría, administración, etc.
Contabilidade, Finanzas, Marketing-comercialización, Vendas, Loxística RRHH, Organización, Estratexia, Dirección, Sistemas de información, etc


Grao en Empresariais

información do Programa

información Xornadas abertas

Escanear para máis información

Os estudos están principalmente orientados á:

Xestión empresarial orientada á resolución de problemas operativos, tácticos e estratéxicos.


Saídas profesionais:
Responsabilidade en postos de dirección de empresas e institucións e traballo en áreas como: Finanzas, Marketing, RRHH, Contabilidade, Organización, etc.
Directivo; Analista empresarial; Consultoría; Auditoría; Administración pública; Autoemprego; Analista de mercados; Exercicio profesional libre; Ensino universitario, ESO, FP e bacharelato.COORDINADORA: ISABEL SUAREZ MASSA (isabel.suarez.massa@udc.es)


Grao en Empresariais + Grao en Turismo

información do Programa

información Xornadas abertas

Escanear para máis información

  • Programa conxunto da Facultade de Turismo e Economía e Empresa
  • 5 años


Saídas profesionais:
Empresariais e administracións públicas
Áreas corporativas como contabilidade, marketing-comercialización, vendas, finanzas, loxística, recursos humanos, organización, dirección e sistemas de información, administración pública, auditoria, banca, etc.

Industria turística:
Organización de congresos e eventos, operadoras de turismo e axencias de viaxes, compañías de transporte, xestión de destinos, información turística, organismos oficiais, industria hoteleira.
PRÁCTICAS

Inditex

Abanca
GADISA
VEGALSA
Decathlon
FREMAP, Mutua de Accidentes de Traballo
Autoridade Portuaria
Delegación do Goberno en Galicia
Deputación da Coruña
Concello da Coruña
PYMES
Empresas propostas polo alumnado

O teu horario

O Traballo de Fin de Grao (TFG)

Posibilidade de simplificado
Ante titores (Máximo 7 puntos)

O Traballo de Fin de Grao (TFG)

Posibilidade de simplificado
Ante titores (Máximo 7 puntos)

O Plan de Acción Titorial

El Plan de Acción de Tutorial (PAT) de la FEE es un programa de tutorización de carácter voluntario que presenta, entre otras, las siguientes ventajas para los/as estudiantes de nueva incorporación:


ACOGER y FACILITAR la adaptación en la UDC de una forma más personal a cada alumno/a.
ORIENTAR académica y profesionalmente.
ACOMPAÑAR-SEGUIR a los/as estudiantes en el proceso de aprendizaje.
MEDIAR en las relaciones problemáticas que puedan ocurrir puntualmente.
AYUDAR a nivel personal si es necesario o derivarlo a otros servicios si esto no es posible.

Se te asignará un/a TUTOR/A PAT (profesor/a de la FEE) que te acompañará durante toda tu vida académica.

También contarás con un/a MENTOR/A PAT (alumno/a de último curso) que te servirá de punto de referencia y al que podrás consultar tus dudas o inquietudes.

Además tenemos un Servicio de Formación y Recursos que diseña numerosas actividades complementarias

Deseño do PAT realizado por un alumno e escollido no I Concurso de deseño do suadoiro e outro material da Facultade de Economía e Empresa (FEE)

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE O PAT

Coordinador: Joaquín Enríquez Díaz
joaquin.enriquez@udc.es - pat.fee@udc.gal

¿Por qué Estudar na FEE?

A nosa Web

Contacta

E-mail

decanato.fee@udc.es
pat.fee@udc.gal

http://fee.udc.es

O Noso IG

@pat.fee.udc

GRAZAS