Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

ENGLISH SCHOOL VOCABULARY

Challenge

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

SPANISH VOCABULARY: STORES

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

Transcript

Noe,Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo?,Rachela,faraon,Ismael,Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz,Nieprawda!,Rachela,Jakub,Abel,Ezaw,Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić (...) Będę tułaczemi wędrowcem...,Czy naprawadę chciałbyś królować nad nami?Czy chciłabyś naprawdę nami rządzić? ,Józef,Ja wkrótce umrę (...)Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzciestąd kości moje,Ezaw, chce zemścić sięna tobie i zabić cię (...) uciekaj do Haranu,do Labana, brata mego,Jakub,Nieprawda!,Rebeka,Józef,Czy naprawadę chciałbyś królować nad nami?Czy chciłabyś naprawdę nami rządzić? ,Józef,Prawda!,Nieprawda!,Ezaw, chce zemścić sięna tobie i zabić cię (...) uciekaj do Haranu,do Labana, brata mego,Potyfar,faraon,Potyfar,Ja wkrótce umrę (...)Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzciestąd kości moje,Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz,Prawda!,START,Adam,Nieprawda!,Ja wkrótce umrę (...)Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzciestąd kości moje,rodzice Józefa,Józef,Rebeka,Nieprawda!,Nieprawda!,Prawda!,O tobie mawiają, że gdy usłyszysz sen, potrafiszgo wyjaśnić,Ezaw,Kain,Adam,Prawda!,Ismael,Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz,Usłyszałem szelest twójw ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi...,Jakub,Usłyszałem szelest twójw ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi...,Prawda!,Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo?,Czy naprawadę chciałbyś królować nad nami?Czy chciłabyś naprawdę nami rządzić? ,Prawda!,Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić (...) Będę tułaczemi wędrowcem...,Kain,Abel,Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić (...) Będę tułaczemi wędrowcem...,Usłyszałem szelest twójw ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi...,Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo?,bracia Józefa,bracia Józefa,Noe,Ezaw, chce zemścić sięna tobie i zabić cię (...) uciekaj do Haranu,do Labana, brata mego,O tobie mawiają, że gdy usłyszysz sen, potrafiszgo wyjaśnić,Prawda!,Nieprawda!,Jakub,O tobie mawiają, że gdy usłyszysz sen, potrafiszgo wyjaśnić,Kto to powiedział?,Nieprawda!,rodzice Józefa,Prawda!