Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Guía básica para crear una presentación genial

Plantilla básicaPresentación

4 Punts

Per a que serveix l'entrevista?

L'entrevista es un dialeg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l'entrevisttada intenten resoldre els seus dubtes.

1

Peraprofundir en la informacióque ja es té de la persona candidata a través del seu currículum previ.

2

Percomprovar si l'estil personalde la persona candidata (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiència, etc.) coincideix amb el que l'empresa espera.

3

Para que el entrevistador / a se asegure que la persona candidata es idónea para el puesto vacante.

4

Para que la persona candidata valore si esta ocupación le conviene y le interesa.

Què és l'entrevista de treball?

1

2

3

desenvolupament

Preguntes sobre formació , experiència professional, quüestions personals, condicions laborals.

tancament

Preguntes en relació a l'entrevista i al lloc de treball,aclariment dubtes i per últim el comiat.

Estructura de l’entrevista

Introducció

Salutació i presentacions, conversa introductòria, aclaraments respecte l’entrevista.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

1

2

3

desenvolupament

Preguntes sobre formació , experiència professional, quüestions personals, condicions laborals.

tancament

Preguntes en relació a l'entrevista i al lloc de treball,aclariment dubtes i per últim el comiat.

Estructura de l’entrevista

Introducció

Salutació i presentacions, conversa introductòria, aclaraments respecte l’entrevista.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat"

Nombre del autor

Informar-vos sobre l’empresa.

Preparar la forma de d’explicar la trajectòria formativa i professional.

Repassar bé el currículum

Preparar respuestas a posibles preguntas personalesElaborar un guió de preguntes a fer a l'entrevistador/a

Cóm preparar l’entrevista?

¿Tens alguna pregunta?Encara que no t'ho diguin directament,la teva obligació és fer alguna pregunta.No val amb la primera que se't passi pel cap, est és un punt molt important i cal fer preguntes que t'hagin sorgit durant l'entrevista o que ja portis preparades.•Ex. ¿Quin és el següent pas en el procés de selecció?•De contractar-me. ¿Qui seria el meu/ la meva cap?

Anar a l’entrevista amb confiança i seguretat.

Què fer durant l’entrevista

Tenir una actitud positiva i d'escolta activa davant les preguntes de l’entrevistador/a.

Despedir-nos agraint l'oportunitat, i pel temps que ens han dedicat

Estar molt atentes a l’entrevistador/a i a la informació que dona sobre el lloc de treball.

Fer preguntes sobre l’empresa, el lloc a ocupar i les tasques que es realitzaran.

VERBAL

Preparar les respostes i la forma d'expressar-les, evitant els monosíl•labs

Fes preguntes a la persona entrevistadora, demostra el teu interés i coneixemnet sobre el sector.

NO VERBAL

VS

Cuida la teva higiene

Vigila la teva postura corporal

Compte amb els teus gestos inconscients

Mirar a la cara de l’entrevistador./a

pautas de comunicacó

Deixa que l'entrevistador/a dirigeixi l'entrevista, no interrumepixis.

Utilitzeu expressions de "seguretat i contesta de dorma positiva a las preguntas del entrevistador/a".

Portar roba adequada al lloc de treball al qual s’opta.

Tenir una expressió relaxada i somriure de manera natural

Possibles preguntes a l’entrevista

Per què vau escollir els estudis que heu realitzat?

Si la teva formació està altament relacionada amb la feina a la que et presentes: t’has format per aconseguir un objectiu professional concret.Si pel contrari, la teva decisió primera, no va ser la definitiva: exposar-ho amb naturalitat i argumentant que, en funció de la teva evolució personal i professional, t’has marcat nous objectius professionals.

Quins idiomes parla?

Si en el teu currículum poses que domines algun idioma i per a aquest lloc de treball és necessari que el parlis, no tinguis dubte que et poden caure una o diverses preguntes a les quals hauràs de respondre, en anglès, alemany, francès…

Trajectòria formativa

Quina experència teniu en aquest sector?

Has d’ajustar-te a aquells treballs que més s’assemblin al que ara estàs optant, i ressaltar aquells que t’hagin aportat habilitats per a aquesta nova feina.

Què podeu aportar-nos si no teniu experiència?

Si no has treballat abans en el sector, pots respondre esmentant aquelles pràctiques, voluntariats o cursos, que estiguin directament relacionades amb el sector, i lloc al que optes.

Experiència professional

Que sap sobre la nostra empresa?

Aquesta és sens dubte una de les primeres preguntes que poden fer-te. Si el candidat/a ha invertit temps a esbrinar al que es dedica l’empresa i en coneixela a fons, mostrarà queseu interès pel lloc de treball és real, i per tant ja des d’un principi mostra interès i compromís.

Per què creu que és la persona indicada per a aquest treball?

Es tracta de respondre, posant èmfasi en els teus punts forts respecte a experiència laboral i coneixements. També és important demostrar: la teva il·lusió, les ganes de treballar, o el coneixement que tens de l’empresa.

Relacionades amb la feina

Quines són les vostres millors virtuts?

Esmenta aquelles qualitats que més tinguin a veure amb el lloc que sol·licites, Pots posar exemples en els quals vas demostrar habilitats de comunicació, lleialtat, orientació a resultats, sacrifici, etc. Almenys tingues al cap tres virtuts que vulguis destacar.

Quins son els seus defectes?

És millor que parlis d’aquells defectes que menys relació tenen amb el lloc que sol·licites. Per exemple pots esmentar defectes que poden ser virtuts, com per exemple trigar una mica més a fer les coses perquè ets perfeccionista o ser una mica obstinat per no parar fins a arribar al teu objectiu..

Relacionades amb la persona

Preguntes il·legals o discriminatòries

Raça Religió Orientació sexual"no m’acabo de sentir còmode amb aquesta pregunta, però si pel procés de selecció és important jo intentaré respondre-la Altres temes relacionats...

L’entrevistagrupal

El més important: SER TÚ MATEIX

Estudiar l’empresa i la seva filosofia

Fes aportacions i treballa en equip

Dona mostra de les competències requerides

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

TIPUS DE DINÀMIQUES

Realistes: la situació exposada és un cas real que pot donar-se en el lloc de treball.Surrealista: una situació ficticia que es pot produir, però es pràcticamente impossible o molt difícil que succeeixi. Son las més habituals. Rols assignats: cada participant té un paper assignat pels organitzadors de la prova