Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Raspberry Pi glazbena kutija potrebna oprema:

  1. Raspberry Pi mikroupravljač
  2. 3 gumbića za tonove
  3. 6 muško-ženskih spojnih žica
  4. protopločica

1. Upoznavanje sa Raspberry Pi Sound bibliotekom gotovih funkcija te primjena u programu. Otvori razrednu OneNote bilježnicu, stranica Raspberry Pi glazbena kutija te se upoznaj sa naredbama djelomično riješenog programa. import pygame pygame.init() drum = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_tom_mid_hard.wav") 2. Modificiranje postojećeg programskog kôda. Izaberi još 3 zvuka iz mape samples i na isti način ih pridruži novim varijablama/objektima. Rješenje: cymbal = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cymbal_hard.wav")snare = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_snare_hard.wav")bell = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cowbell.wav") 3. Testiranje rješenje. Testiraj zvukove naredbom drum.play(), spremi datoteku i pokreni je naredbom Run. Rješenje: import pygamefrom gpiozero import Button pygame.init() drum = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_tom_mid_hard.wav")cymbal = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cymbal_hard.wav")snare = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_snare_hard.wav")bell = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cowbell.wav") btn_drum = Button(17)btn_drum.when_pressed = drum.play 4. Spajanje komponenata: Spoji, kao na slici, svaki gumb na svoj ulaz i zapamti broj GPIO ulaza. 3. 5. Testiranje jednostavne glazbene kutije. Nadogradi program tako da pridružiš svakom gumbu odgovarajuću datoteku i ulaz. Rješenje: import pygamefrom gpiozero import Button pygame.init() drum = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_tom_mid_hard.wav")cymbal = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cymbal_hard.wav")snare = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_snare_hard.wav")bell = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cowbell.wav") btn_drum = Button(4)btn_cymbal = Button(17)btn_snare= Button(27)btn_bell = Button(10) btn_drum.when_pressed = drum.playbtn_cymbal.when_pressed = cymbal.playbtn_snare.when_pressed = snare.playbtn_bell.when_pressed = bell.play 6. Primjena jednostavne naredbe grananja. Samostalno istraživanje kako pomoću samo jednog gumba možemo svaki puta svirati drugi zvuk. Napiši novi program koji će koristiti samo jedan gumb za kružno sviranje zvukova. Rješenje: import pygamefrom gpiozero import Button pygame.init() drum = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_tom_mid_hard.wav")cymbal = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cymbal_hard.wav")snare = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_snare_hard.wav")bell = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cowbell.wav") btn = Button(4)brojac=1if brojac%2==0:    btn.when_pressed = drum.play    brojac+=1elif brojac%3==0:    btn.when_pressed = cymbal.play    brojac+=1 elif brojac%4==0:    btn.when_pressed = snare.play    brojac+=1else:    btn.when_pressed = bell.play    brojac+=1 7. Nakon što si napisao/la i testirao/la programsko rješenje spremi ga u svoju razrednu OneNote bilježnicu, u svoj e-portfolio.

NASTAVNI PREDMET: Informatika - 1. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije ISHOD: Učenici programiraju sviranje zvukova pomoću Rasberry Pi mikroupravljača primjenjujući strukture slijeda i grananja. Odgojno-obrazovni ishod: B.1.3 razvija algoritam i stvara program u odabranome programskom jeziku rješavajući problem uporabom strukture grananja i ponavljanja.

Definicija IOT