Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1. Upoznavanje sa Raspberry Pi Sound bibliotekom gotovih funkcija te primjena u programu.Otvori razrednu OneNote bilježnicu, stranica Raspberry Pi glazbena kutija te se upoznaj sa naredbama djelomično riješenog programa.import pygame pygame.init() drum = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_tom_mid_hard.wav")2. Modificiranje postojećeg programskog kôda.Izaberi još 3 zvuka iz mape samples i na isti način ih pridruži novim varijablama/objektima.Rješenje:cymbal = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cymbal_hard.wav")snare = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_snare_hard.wav")bell = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cowbell.wav") 3. Testiranje rješenje.Testiraj zvukove naredbom drum.play(), spremi datoteku i pokreni je naredbom Run.Rješenje:import pygamefrom gpiozero import Button pygame.init() drum = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_tom_mid_hard.wav")cymbal = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cymbal_hard.wav")snare = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_snare_hard.wav")bell = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cowbell.wav") btn_drum = Button(17)btn_drum.when_pressed = drum.play4. Spajanje komponenata:Spoji, kao na slici, svaki gumb na svoj ulaz i zapamti broj GPIO ulaza.3. 5. Testiranje jednostavne glazbene kutije.Nadogradi program tako da pridružiš svakom gumbu odgovarajuću datoteku i ulaz.Rješenje:import pygamefrom gpiozero import Button pygame.init() drum = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_tom_mid_hard.wav")cymbal = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cymbal_hard.wav")snare = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_snare_hard.wav")bell = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cowbell.wav") btn_drum = Button(4)btn_cymbal = Button(17)btn_snare= Button(27)btn_bell = Button(10) btn_drum.when_pressed = drum.playbtn_cymbal.when_pressed = cymbal.playbtn_snare.when_pressed = snare.playbtn_bell.when_pressed = bell.play6. Primjena jednostavne naredbe grananja. Samostalno istraživanje kako pomoću samo jednog gumba možemo svaki puta svirati drugi zvuk.Napiši novi program koji će koristiti samo jedan gumb za kružno sviranje zvukova.Rješenje:import pygamefrom gpiozero import Button pygame.init() drum = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_tom_mid_hard.wav")cymbal = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cymbal_hard.wav")snare = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_snare_hard.wav")bell = pygame.mixer.Sound("/home/pi/gpio-music-box/samples/drum_cowbell.wav") btn = Button(4)brojac=1if brojac%2==0:    btn.when_pressed = drum.play    brojac+=1elif brojac%3==0:    btn.when_pressed = cymbal.play    brojac+=1 elif brojac%4==0:    btn.when_pressed = snare.play    brojac+=1else:    btn.when_pressed = bell.play    brojac+=17.Nakon što si napisao/la i testirao/la programsko rješenje spremi ga u svoju razrednu OneNote bilježnicu, u svoj e-portfolio.

Raspberry Pi glazbena kutijapotrebna oprema:Raspberry Pi mikroupravljač3 gumbića za tonove6 muško-ženskih spojnih žicaprotopločica

NASTAVNI PREDMET:Informatika - 1. razred prirodoslovno-matematičke gimnazijeISHOD:Učenici programiraju sviranje zvukova pomoću Rasberry Pi mikroupravljača primjenjujući strukture slijeda i grananja.Odgojno-obrazovni ishod:B.1.3 razvija algoritam i stvara program u odabranome programskom jeziku rješavajući problem uporabom strukture grananja i ponavljanja.

Definicija IOT